Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Agrární politika ČR

Agrární politika ČR

Kategorie: Hospodářská politika, Zemědělství

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá úlohou a stavem současného zemědělství v ČR. Toto odvětví je spjato s celou řadou dotačních programů především z fondů EU, proto jsou zde jednotlivé programy a jejich cíle blíže definovány. Mezi tyto hlavní programy patří HRDP (Horizontální plán rozvoje venkova), PRV (Program rozvoje venkova), OP RVMZ (Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství) a Leader ČR. Finance jsou dále poskytovány především formou přímých plateb (SAPS, TOP UP) a dále dle platných Zásad (Národní dotace) a z fondu PGRLF (Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond).

Obsah

1.
Současné postavení zemědělství a jeho úloha
2.
Důvody regulace zemědělství
3.
Národní dotace do zemědělství a podpora z EU
3.1
Dotace a jejich účtování
3.2
Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP)
3.3
Program rozvoje venkova
3.4
Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství
3.5
Přímé platby
3.6
Leader ČR
3.7
Národní dotace podle Zásad
3.8
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
4.
Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond
5.
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
6.
Osy Programu rozvoje venkova 2007-2013
7.
Priority OP RVMZ
8.
Opatření HRDP
8.1
Předčasné ukončení zemědělské činnosti
8.2
Méně příznivé oblasti a oblasti s enviromentálními omezeními
8.3
Agroenviromentální opatření
8.4
Lesnictví
8.5
Zalesnění zemědělské půdy
8.6
Založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených k energetickému využití
8.7
5 Zakládání skupin výrobců
9.
Směrná účtová osnova
10.
Literatura a internetové zdroje

Úryvek

"1.3.7 Národní dotace podle Zásad

Cílem podpůrných a dotačních programů podle Zásad (kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2009 na základě §2 a §2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů) je udržování výrobního potenciálu zemědělství a jeho podílu na rozvoji venkovského prostoru a zajištění konkurenceschopnosti českého zemědělství jak na domácích, tak evropských trzích. V Zásadách jsou upraveni možní žadatelé, ale i mezní termíny, ve kterých lze
o jednotlivé dotace požádat. V případě, že žadatel splňuje všechny podmínky v Zásadách uvedené, je dotace Ministerstvem zemědělství poskytnuta.
Programy a jejich struktura se každoročně mění. Nejčastěji jsou poskytovány neinvestiční dotace směřující do podpory včelařství ( schválená výše podpory na rok 2009 je 70 mil. Kč), dále například dotace na podporu genetického potenciálu hospodářských zvířat ( neinvestiční dotace pro rok 2009 180 mil. Kč), národních statků (neinvestiční dotace pro rok 2009 65 mil. Kč). Podpora směřuje také do oblasti vzdělávání a poradenství.

1.3.8 Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (dále PGRLF) je jedním z pilířů dotační politiky Ministerstva zemědělství . Působí v oblasti národní pomoci, tzv. state aid. Jeho hlavním předmětem činnosti je :
 subvencování části úroků z úvěrů subjektům podnikajícím v oblasti zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství a zpracování zemědělské výroby (Program Půda),
 finanční podpora pojištění (subvence části již zaplaceného pojištění plodin a hospodářských zvířat),
 řešení ničivých následků přírodních katastrof (například povodní).

V rámci PGRLF jsou spuštěny 2 programy – již zmíněný program Půda a program Zemědělec, určený pro investiční dotace především do zemědělského vybavení.

Počátkem března 2009 byly vládou schváleny další tři dotační programy směřující do podpory provozní činnosti:
 Provoz, jehož hlavním cílem je přispět k řešení přechodného nedostatku vlastních finančních zdrojů na provozní účely u zemědělských prvovýrobců a podnikatelů zabývajících se hospodařením v lese.
 Zpracovatel – Provoz, cílem programu je přispět k řešení přechodného nedostatku vlastních finančních zdrojů na provozní účely u provozující činnosti v oblasti zpracování produkce ze zemědělské výroby.
 Podpora krátkodobého financování cílem programu je opět přispět k řešení přechodného nedostatku vlastních finančních zdrojů u zemědělských prvovýrobců způsobených dlouhou dobou splatnosti faktur ze strany zpracovatelů zemědělských produktů a tím také částečně umožnit zpracovatelům disponovat s finančními prostředky bez nutnosti čerpání provozních úvěrů.

Přílohy :
[1] EAGGF
[2] EAFRD
[3] Osy Programu rozvoje venkova
[4] Priority OP RVMZ
[5] Opatření HRDP
[6] Směrná účtová osnova"

Poznámka

Práce obsahuje tabulky. Čistý text dosahuje cca 22 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17612
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse