Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Agregátní nabídka AS

Agregátní nabídka AS


Kategorie: Ekonomická teorie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s problematikou agregátní nabídky. Vychází z produkční funkce, krátkého období a poptávky po práci. Je zde nastíněna problematika klasické nabídkové křivky, kdy je vertikální, spolu s vlivem fiskální i monetární expanze na ni. Rovněž je zmíněn keynesiánský případ, kdy je křivka AS horizontální, který předpokládá fixní ceny i mzdy a krátké období. Zkoumá vliv monetární a fiskální politiky na tuto horizontální křivku. Vše je vysvětleno pomocí krátkodobé křivky nabídky SAS. Práce seznamuje také s tím, co naznačuje její poloha, sklon, ale i body mimo tuto křivku a vlivy fiskální a monetární politiky na její sklon. Závěr uvádí Friedmanův model mylného vnímání cen, křivku AS rozšířenou o inflaci a očekávání, i Lucasovu křivku.

Obsah

1.
Agregátní nabídka
1.1.
K produkční funkci
1.1.1.
Poptávka po práci
2.
Klasická křivka agregátní nabídky
3.
Politika fiskální expanze
4.
Monetární expanze
5.
Keynesiánský křivka AS (extrémní případ)
6.
Horizontální křivka AS
7.
Fiskální politika při key AS v extrémním případě
8.
Monetární politika při key AS v extrémním případě
9.
Křivka SAS za předpokladu fixní nominální mzdy
9.1.
Sklon křivky SAS
9.2.
Poloha křivky SAS
9.3.
Body mimo křivku SAS
10.
Efekty fiskální a monetární politiky za předpokladu pozitivně skloněné křivky AS v krátkém období
11.
Efekty monetární expanze za předpokladu pozitivně skloněné keynesiánské křivky SAS
12.
Křivka krátkodobé AS : Friedmanův model mylného vnímání cenové úrovně pracovníky
12.1.
Rozvinutí křivky AS o očekávání + zahrnutí inflace
12.2.
Křivka dlouhodobé AS a předpoklad přirozené míry
13.
Lucasova křivka agregátní nabídky : nedokonalé informace a racionální očekávání

Úryvek

" Agregátní nabídka
Problematika AS je nejméně jednoznačnou problematikou v rámci ekonomie z důvodu rozdílného pojetí trhu práce a jeho konstituentů. Můžeme se setkat s několika přístupy již při samotné konstrukci křivky a posléze i doplňky teorií.

AS rozumíme celkové množství produkce, které firmy a domácnosti nabízejí při daných mzdách a cenách v ekonomice. Firmy se o vyráběném a nabízeném množství rozhodují tak, aby maximalizovaly zisk. Křivka AS popisuje vzájemné vztahy mezi agregátní produkcí ekonomiky a cenovou úrovní.
Firmy berou v úvahu ceny VF, zásoby kapitálu a dostupné technologie, domácnosti úroveň reálných mezd.
Body AS jsou rovnovážné body úrovně výstupu a cenové úrovně, při nichž domácnosti a firmy maximalizují svůj zisk.

Obecná východiska :
• produkční funkce Y=f(N, K, M,E, κ)
• krátké období MPN=Δ Y/Δ N
• poptávka po práci
1) K produkční funkci
Ekonomika se skládá z velkého počtu firem, které používají práci N, kapitál K a meziprodukty – materiál M a energii E, které jsou komplementy práce a kapitálu, aby vyrobily určité množství produkce. To vše je používáno při určité úrovni technologie κ.


Půda absentuje, významnou roli hraje jen ve stavebnictví a zemědělství

Vždy se objevuje ale technologická úroveň. Je to vztah, na základě kterého můžeme vyrobit maximální úroveň výstupu při dané úrovni technologie. Náklady na práci představují rozhodující nákladovou položku.

2) V krátkém období je variabilním faktorem jenom práce. Subjekty, které nabízí statky a služby nemohou okamžitě reagovat na změny poptávky, a tak mohou reagovat jen cenou. V delším období už reagují i změnou výstupu. Máme mezní produktivitu práce MPN a ta udává, jakým způsobem se změní výstup, změní-li se vstup práce o jednotku.


Poptávka po práci
Zajímají nás mzdy W (nominální mzdy). Jak velká bude poptávka a co jí determinuje?
Firmy se poptávají po práci do té doby, než se mezní produkt práce vyrovná mzdové sazbě.

Δ W→ Δ Y Do kdy bude zvyšovat/snižovat potřebu po práci vzhledem k produktu?
Než se náklady se zapojením další dodatečné jednotky vyrovnají tomu, co ta dodatečná jednotka přinese. Nebo-li firmy budou najímat pracovní síly až k bodu, kdy se mezní produkt práce MPN bude rovnat reálné mzdě W/P.


Určení optimálního množství, které firma bude zaměstnávat

Z toho lze odvodit křivku AS která udává množství produkce, které budou firmy maximalizující zisk nabízet při dané úrovni reálné mzdy (W/P), kapitálu, materiálu, energie a technologie :

Stejně jako u křivky ND z toho plyne, že je agregátní nabídka funkcí reálné mzdy v negativním směru, objemu používaného kapitálu, materiálu a energie a stavu technologie v kladném směru. Na rozdíl od produkční funkce, která vyjadřuje pouze technické vztahy mezi vstupy a výstupy je rovnicí nabídky, protože popisuje chování firmy, jaké množství produkce bude nabízet, aby maximalizovala svůj zisk.

Klasická křivka agregátní nabídky
Křivka v klasickém případě je vertikální, což znamená, že při jakékoliv úrovni cen bude nabízeno stejné množství produkce. Ekonomika tedy funguje na úrovni potenciálního produktu a při plné zaměstnanosti – neexistuje nedobrovolná nezaměstnanost.
Trh práce je vždy dokonale vyrovnaný při plné zaměstnanosti, neexistuje nedobrovolná nezaměstnanost, a to v důsledku dokonale flexibilních nominálních mezd a cen. Flexibilita nominální mzdy vyrovnává nabídku práce a poptávku po práci, vyčišťuje tedy trh práce.

Předpokladem jsou dokonale pružné mzdy a ceny, takže :
1. je-li reální mzdová sazba W/P, je trh práce vyčištěn při plné zaměstnanosti N+
2. Plná zaměstnanost N+ implikuje úroveň potenciálního produktu Y+.
3. klasická křivka AS je vertikální, kopíruje úroveň potenciálního produktu potenciálního produktu Y+"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 12 stran. Práce obsahuje schémata a tabulku. Vzorce jsou vloženy jako grafické objekty.
Práce kompilačního charakteru. Čerpáno z: finman.gzk.cz/vsem/Files/MAEK2/MAEK2_vypracovane_otazky_4b.doc .

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15289
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse