Agregátní poptávka

Kategorie: Ekonomická teorie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se podrobně zabývá problematikou sestavení křivky agregátní poptávky. Vychází z jejího odvození prostřednictvím modelu IS-LM. Vysvětluje, čím je ovlivněna její poloha nebo sklon, a co znamenají body, které se nacházejí mimo křivku AD. Jsou vysvětleny i extrémní případy sklonu křivky: kdy je křivka kolmá vlivem kolmé křivky IS a dochází k deflační impotenci, nebo kdy je kolmá a poloha křivky LM je vertikální a dochází k pasti likvidity. V práci je vysvětlen i Pigouův efekt a Fischerův efekt. Na závěr je nastíněn monetaristický a keynesiánský pohled na tuto problematiku.

Obsah

1.
Agregátní poptávka
2.
Model IS-LM a odvození křivky agregátní poptávky
2.1.
Odvození křivky z modelu IS-LM
3.
Křivka AD
3.1.
Extrémní případy – vertikální AD
4.
Keynesův efekt a Pigouův efekt bohatství (efekt reálných peněžních zůstatků)
4.1.
Pigouův efekt
4.2.
Fischerův efekt (1)
4.3.
Fischerův efekt (2)
5.
Křivka AD a hlavní proudy makroekonomické teorie
5.1.
Monetaristé
5.2.
Keynesiánci

Úryvek

"Agregátní poptávka
Doposud byly předpokladem fixní ceny, ale v modelu agregátní poptávky je potřeba tento předpoklad odstranit. To umožní zkoumat současně jak determinanty změny úrovně rovnovážné produkce, tak i determinanty změny agregátní cenové hladiny, respektive změny agregátního cenového indexu.
Tvar křivky agregátní nabídky jsou kondenzovaně vyjádřeny výchozí charakteristické koncepty jednotlivých teoretických konceptů. Analýza agregátní poptávky a agregátní nabídky, respektive model AD a AS lze použít k analýze ekonomického cyklu, tj. k analýze krátkodobých makroekonomických fluktuací produkce, zaměstnanosti a ostatních významných makroekonomických proměnných. Charakteristickým rysem ekonomického cyklu je skutečnost, že důležité makroekonomické proměnné mají tendenci pohybovat se společně ve stejném směru během cyklických výkyvů ekonomiky.

Odvození křivky z modelu IS-LM
(je dán Keynesiánský přístupem)

Průsečík IS-LM označuje rovnováhu na trhu zboží a služeb a na trhu aktiv. Za předpokladu fixní cenové hladiny. Křivka IS je ovlivněna autonomními výdaji, sklonem ke spotřebě a sazbou důchodové daně. Křivka LM je konstruována pro danou peněžní zásobu a cenovou úroveň P0. Je-li tedy cenová úroveň P0 úroková sazba i0, nalézáme se v bodě rovnováhy E0. Vzroste-li cenová úroveň, cenový index vzroste na P1, tak se při dané nominální zásobě zvýšené cenové úrovně sníží reálné množství peněžních zůstatků. To při dané poptávce vyvolá zvýšení úrokových sazeb, což vede ke snížení úrokově citlivých komponent – sníží se investice a spotřeba – tím i agregátní výdaje. Snížením reálných peněžních zůstatků se posune křivka LM doleva a vytvoří se nová rovnováha E1.
Nová současná rovnováha tedy znamená, že je vyšší úroková míra, při úrovni nižšího produktu. To znamená, že vyšší cenová hladina sníží zamýšlené agregátní výdaje a tedy produkci.
Platí : Čím nižší je cenová úroveň, tím vyšší jsou reálné peněžní zůstatky, tím nižší je úroková sazba a tím vyšší je úroveň rovnovážné produkce a výdajů.


Křivka AD
Když dojde ke zvýšení cenové hladiny, reálné množství peněz se sníží a LM se posune doleva. Když se sníží nabídka peněz, zvýší se úroková sazba, jejíž zvýšení má vliv na úrokově citlivé veličiny , což jsou investice a spotřeba, které se sníží. Tím se sníží autonomní výdaje, což vede ke snížení produkce a to celé naopak.

Znázorňuje kombinace úrovně cen a úrovně rovnovážného produktu, při kterých je trh statků a trh peněz v rovnováze.
Rovnice křivky AD vyplývá z modelu IS-LM.
Poloha AD
Poloha záleží na fiskální i monetární politice. Je ovlivněna všemi faktory, které ovlivňují IS i LM (kromě cenové úrovně).
IS posunuje doprava :
• optimistická očekávání investorů a spotřebitelů
• zvýšení vládních výdajů
• zvýšení transferových plateb
• snížení autonomních daní

Zvýšení AA způsobí, že se křivka posune doprava a zvýšení produktu zjistíme tak, že
Δ Y = γ . Δ A
Křivka IS se tak posune v důsledku přírůstku o Δ AA doprava právě o tento přírůstek krát multiplikátor fiskální politiky γ.

Z hlediska monetární politiky, Δ M/P je princip stejný:
Křivka AD se posune doprava v důsledku zvýšení nominální zásoby peněz o :

Δ Y = β Δ M/P

Je-li produkt na určité neměnné úrovni, například Y+ a je-li dána výše autonomních výdajů A, pak při daném γ a β se při zvýšení zásoby nominálních peněz zároveň ekviproporcionálně zvyšuje agregátní cenová hladina (P) – nová křivka AD se posune nahoru či dolů oproti výchozí křivce AD o míru růstu, respektive poklesu nominální zásoby peněz.
Body mimo křivku
Body nalevo znamenají přebytek poptávky po výrobcích a službách, to způsobí redukci zásob, tlak na zvyšování výroby a na zvyšování ceny.
Body napravo jsou opakem, je zde přebytečná nabídka zboží a služeb, která způsobí hromadění zásob a snižuje se objem výroby i ceny.

Posun po křivce AD je dán změnou cenové hladiny.
Sklon AD
Sklon křivky AD je negativní, protože s růstem ceny klesá produkt, protože s poklečme nabídky peněz klesají agregátní výdaje.
Sklon je dán citlivostí celkových výdajů na cenovou úroveň.
- plochá AD – velká citlivost agregátních výdajů na změnu celkové úrovně
- strmá AD – malá citlivost na změnu cenové hladiny"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 7 stran. Práce obsahuje schémata.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15288
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse