Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Aktuální problémy současné pedagogiky - otázky ke zkoušce

Aktuální problémy současné pedagogiky - otázky ke zkoušce

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Materiál ke zkoušce poskytuje přehled publikačních pedagogických zdrojů v České a Slovenské republice, rozebírá konkrétní zdroje internetové i časopisecké. Dále se zaobírá trendy a problémy vzdělávání, podrobně se zabývá sociálními nerovnostmi a komparuje jednotnou školu se selektivním vzděláváním. Také se věnuje dimenzím interkulturních faktorů a odlišnostem ve výuce cizích jazyků v různých evropských zemích. V poslední části práce je charakterizována tradiční škola a krátce jsou definovány její formy.

Obsah

1.
Přehled publikačních zdrojů v pedagogice v ČR a SR
1.1.
Internetové zdroje
1.2.
Pedagogické časopisy
1.2.1.
Slovenské
1.2.2.
České
2.
Trendy a problémy vzdělávání v mezinárodním kontextu
2.1.
Vzdělávání a sociální stratifikace
2.1.1.
Charakteristiky sociální stratifikace
2.1.2.
Vzdělávání a vliv sociálního původu
2.1.3.
Elitní vzdělávání
2.2.
Jednotná škola nebo selektivní vzdělávání?
2.2.1.
Jednotná škola
2.2.2.
Selektivní základní škola
2.2.3.
Alternativní jednotná škola
2.2.4.
Důsledky selektivního systému
2.2.4.1.
Pozitivní, negativní
2.2.5.
Důsledky jednotné školy
2.3.
Interkulturní faktory ve vzdělávání
2.3.1.
Interkulturní psychologie
2.4.
Cizí jazyky v evropských vzdělávacích systémech
3.
Charakteristika tradiční školy
3.1.
Tradiční škola
3.2.
Tradiční forma

Úryvek

"TRENDY A PROBLÉMY VZDĚLÁVÁNÍ V MEZINÁRODNÍM KONTEXTU
V oblasti vzdělávání existuje široký repertoár diskutovaných problémů, často jde o problémy, které nejsou formulovány v klasické pedagogice, ale jsou dokázány a analyzovány v oblasti nazývané vzdělávací politika (educational policy) → problémy jsou analyzovány spíše z interdisciplinárního pohledu než čistě z pedagogického.

Některé z problémů vzdělávání (týkající se převážně ekonomicky vyspělých zemí), které se jeví jako nejvýznamnější na mezinárodní úrovni a zároveň zasahují do současného stavu či budoucího vývoje vzdělávání v ČR a SR:
- Vzdělávání a sociální nerovnosti,
- Jednotná škola vs. selektivní vzdělávání,
- Interkulturní faktory ve vzdělávání,
- Cizí jazyky ve vzdělávacích systémech.

(Další témata jako například. Vzdělávání a trh práce, vztahy mezi rodiči a školami a jiné jsou analyzovány v publikaci: Průcha, J. 1999. Vzdělávání a školství ve světě)

1. Vzdělávání a sociální stratifikace
("Vzdělávání a rovnost příležitostí", "vzdělávání a sociální spravedlnost")
Sociální stratifikace ═ rozvrstvení společnosti na různé sociální vrstvy, které lze definovat na základě různých znaků (např. soc. statusu, majetkových vztahů, etnické, profesní příslušnosti, aj.).

Charakteristiky sociální diferenciace:
- Úroveň dosaženého vzdělání,
- Zaměstnanecký status (profesionální postavení),
- Mocenské postavení,
- Příjem,
- Majetek,
- Spotřební (životní) úroveň,
- Životní styl (kult. úroveň, způsob trávení mimopracovní doby)

Úroveň dosaženého vzdělání spoluvytváří sociální status jedince. Existují různé teorie a výzkumy snažící se dokázat, že nerovnost či sociální nespravedlnost je z velké míry způsobena tím, že lidé nemají rovnocenné příležitosti vzdělávat se.

V současnosti dominuje přístup, podle kterého je nerovnost ve vzdělávání spíše způsobena majetkovými, rasovými či etnickými rozdílnostmi mezi lidmi (v USA to vedlo např. k realizaci různých programů kompenzačního vzdělávání a k politice pozitivní diskriminace)

Vzdělávání a vliv sociálního původu:
V mnoha zemích se vyskytuje shodný fenomén - dochází k autoreprodukci vzdělání ═ závislost dosahování určité úrovně vzdělání na tom, jakou úroveň vzdělání dosáhli jejich rodiče."

Poznámka

Práce byla vytvořena ke zkoušce z předmětu Aktuální problémy současné pedagogiky na Univerzitě Jana Ámose Komenského.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21624
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse