Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Aktuální problémy v zahraniční politice ČR

Aktuální problémy v zahraniční politice ČR

Kategorie: Regionální ekonomika, Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá aktuálními problémy v zahraniční politice České republiky. V úvodu popisuje úlohu zahraniční politiky, její historický vývoj, principy a nástroje. V další části se věnuje vztahům České republiky s konkrétními zeměmi a organizacemi. V závěru jsou pak uvedeny informace o rozpočtu českého Ministerstva zahraničních věcí.

Obsah

1.
Úvod
2.
Zahraniční politika – význam a její historický vývoj
2.1
Úloha zahraniční politiky
2.2
Historický kontext
2.3
Pád totality a rozdělení Československa
2.4
Omezení zahraniční politiky ČR
3.
Principy zahraniční politiky ČR
3.1
Hodnotový rámec
3.2
Lidská práva
3.3
Demokracie
3.4
Mírové metody a prostředky
3.5
Kooperativnost
3.6
Cíle zahraniční politiky ČR
4.
Nástroje zahraniční politiky
4.1
Multilaterální diplomacie
4.2
Bilaterální diplomacie
4.3
Ekonomický rozměr diplomacie
4.4
Veřejná a nestátní diplomacie
4.5
Ekologický rozměr diplomacie
4.6
Kulturní rozměr diplomacie
4.7
Zahraniční služba
5.
Tvorba zahraniční politiky ČR
5.1
Konsesuálnost
5.2
Dialog s občany
5.3
Působnost a pravomoce státních orgánů
5.4
Ekonomická diplomacie
6.
Charakteristika současného mezinárodního prostředí
6.1
Činitelé současných mezinárodních vztahů
6.2
Suverénní stát
6.3
Mezinárodní organizace
6.4
Nestátní činitelé
7.
ČR a Evropská unie
8.
ČR a Severoatlantická aliance
9.
Bilaterální vztahy ČR
10.
Multilaterální dimenze české zahraniční politiky
11.
ČR a OSN
12.
Ekonomická diplomacie
13.
Opatření ke zlepšení činnosti české zahraniční služby
14.
Rozpočet Ministerstva zahraničních věcí

Úryvek

„ČR a Rada Evropy
Česká republika v rámci své evropské politiky věnuje stálou pozornost Radě Evropy, která má významnou úlohu při prosazování pluralitní demokracie, právního státu a lidských práv na evropském kontinentě. Česká republika se bude podílet na hlavních úkolech, které si Rada Evropy na tento rok stanovila. Na předním místě k nim patří boj proti terorismu. Rada Evropy reagovala na tragické události v USA z 11. září 2001 ustavením Multidisciplinární skupiny pro mezinárodní akci proti terorismu, ve které pracují experti všech členských i pozorovatelských států včetně USA. Česká republika je ve skupině zastoupena experty Ministerstva zahraničních věcí a ministerstva vnitra. Hlavním úkolem této skupiny je aktualizovat Evropskou úmluvu o potlačování terorismu a další instrumenty, aplikovatelné v boji proti terorismu. Česká republiku tuto úmluvu ratifikovala již v roce 1992. K dalším důležitým právním nástrojům Rady Evropy v boji proti terorismu patří úmluvy z oblasti praní špinavých peněž, trestně právní oblasti a z poslední doby zejména úmluva o zločinu v počítačové síti, jejíž podpis Česká republika připravuje. Rada Evropy bude i nadále sledovat vývoj situace v Čečensku. ČR bude spolupracovat s Komisařem Rady Evropy pro lidská práva Alvaro Gil-Roblesem, který byl Výborem ministrů pověřen úkolem sledovat vývoj v Čečensku. Jedním ze tří expertů v tzv. Kalamanovově komisi, sledující vývoj v Čečensku, je česká členka Sekretariátu Rady Evropy. Rada Evropy jedná o přijetí Bosny Hercegoviny za nového člena. Česká republika se k přijetí Bosny Hercegoviny staví vstřícně, klade přitom důraz na plnění závazků vyplývající z členství v Radě Evropy. Česká republika bude věnovat velkou pozornost zabezpečení činnosti Evropského soudu pro lidská práva. Soud se potýká s vážnými finančními problémy vzhledem k obrovskému počtu stížností, které mu docházejí ze všech členských států. Česká republika souhlasí se zvýšením výdajů na chod Soudu, vyslovuje se však pro jeho reformu s cílem přizpůsobit ho nové situaci a zajistit vysokou kvalitu jeho rozsudků. V současné době je Česká republika smluvní stranou 80 úmluv Rady Evropy a signatářem 17 úmluv (z celkového počtu 186). Je na prvním místě v počtu podepsaných a ratifikovaných úmluv mezi státy střední a východní Evropy. V tomto roce bude pokračovat zapojování České republiky do smluvního systému Rady Evropy. V roce 2002 Česká republika hodlá ratifikovat Občanskoprávní úmluvu o korupci, Evropskou úmluvu o dohledu nad podmíněně odsouzenými a podmíněně propuštěnými a Evropskou úmluvu o přeshraničním televizním vysílání, a podepsat Dodatkový protokol k Evropské sociální chartě zřizující systém kolektivních stížností, Úmluvu o lidských právech a biomedicíně, o transplantaci orgánů a tkání lidského původu a Dodatkový protokol o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat. Ratifikační procesy u jednotlivých úmluv Rady Evropy jsou v pravomoci jednotlivých resortů jako odborných gestorů.“

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2495
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse