Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Albrecht z Valdštejna - maturitní otázka

Albrecht z Valdštejna - maturitní otázka

Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato maturitní otázka se zabývá životem Albrechta z Valdštejna. Nejprve uvádí jeho stručný životopis, poté jej charakterizuje jako známého vojevůdce Rakousko-uherské armády v třicetileté válce. Popisuje jeho historické postavení, názory, i činy až do jeho zavraždění v Chebu.

Obsah

1.
Dětství
2.
Dospělost
3.
Historická role a společenské postavení
4.
Charakteristika doby

Úryvek

"Albrecht, jako jede z prvních pochopil, že doba jednorázových válečných kampaní končí a nadchází éra stálých armád. V roce 1625 přiměl vývoj situace Ferdinanda II. k přijmutí Valdštejnova návrhu na reorganizaci císařského vojska a pověřil ho jejím provedením. V tém že roce byl jmenován generálem a vrchním velitelem císařského vojska. 1626 porazil Valdštejn u Wohrstedtu a Dessavy hlavní síly velké protihabsburské koalice, což bylo spojení Nizozemí, Anglie, Dánska, Gábora Bethlénu a Fridricha Falckého. V následujícím roce přinutil, spolu s vojskem Tillyho Dány k ústupu z Německa a připravoval vylodění na dánských ostrovech, čímž byl poté oceněn titulem generál Oceánského a Baltického moře. Základem jeho taktiky i operačního umění byla převaha sil a jejich koncentrace(to zajistilo většinu vítězství) a současně mohutná armáda, jako odstrašující faktor pro nepřítele. Větší důraz kladl na úspěch než na to, jak se k němu dostal. 1627 byl Albrecht z Valdštejna na vrcholu své slávy a moci. Těšil se přízni panovníka, bylo mu přiděleno další léno Zaháňsko a Meklenbursko. Valdštejnova pozice u dvora byla velmi silná, vyvolávalo to závist i obavy. Mnozí přemýšleli i o tom, jak Valdštejna odstranit. 1628 kapucínská relace došla k názoru, že by jednoho dne mohl usilovat o získání císařské koruny. V tém že roce uskutečnil Valdštejn tažení do Německa proti městu Stralsund, které odmítlo přerušit obchodní styky s Dánskem a Švédskem, výsledkem byl později mír s Dánskem. Sjezd říšských kurfiřtů v srpnu 1630 v Řezně donutil císaře, aby Valdštejna z jeho funkce sesadil. Obávaný generál se zachoval navenek velmi diplomaticky a prohlásil, že bude císaři kdykoliv k dispozici, uvnitř sebe samého se však cítil velmi ponížen a odjel proto na svá panství.

Později, když Sasové obsadili Čechy, Gustav Adolf obsadil celé Pomořansko a k aktivitě se podnítili další protivníci Habsburků, což bylo okolo roku 1631 byl Albrecht opět povolán do funkce vrchního velitele, ale kladl si velmi vysoké finanční požadavky. V květnu 1632vyrazil v čele čtyřiceti tisícové armády do Čech a Sasské vojsko velmi rychle ustoupilo. 16. listopadu 1632 došlo poblíž Lipska k bitvě, kde měl Gustav Adolf převahu a skončilo to nerozhodně, byl při ní zabit švédský král, Valdštejn byl raněn a ustoupil do Čech. 1633 podnikl tažení do Slezska.

Roku 1633 byla Albrechtovi nabízena i česká koruna, ale on ji odmítl. Historikové se neshodují na tom o co mu v této době přesně šlo, měl i časté nemoci kterými stále více trpěl a tak jednou z domněnek je, že se promítlo i do jeho psychiky a změnily ho. Stále více sázel na svou armádu, ta se dělila na ty co mu byli věrní a na ty co hledali cestu k císaři. Někteří začali na svého velitele i donášet a on jim přesto stále dál věřil. Když odmítl zimní tažení do Bavorska proti Švédům, rozhodlo se ve Vídni o tom, že se nepohodlného generála zbaví. Nikdo, ale netušil co je schopný, tak ješitný a bezohledný muž udělat. 1633 byl v Plzni, kousek od švédského a sasského vojska a rozhodl se opět navázat kontakty s protihabsburskou koalicí. V této době byl vážně nemocen, to ale nesnižovalo jeho nebezpečnost a tak se rozhodlo Albrechta z Valdštejna definitivně odstranit. Osudným se stalo přestoupení jeho čtyř oblíbených generálů na stranu císaře (Gallas, Aldringer, Piccolomini, Colloredo-Waldsee). Tito generálové si zajistili poslušnost pluků a připravovali spolu se spiklenci tažení na Plzeň proti Valdštejnovi. 1634 vešlo císařovo rozhodnutí ve známost, Valdštejn se vše dověděl a byl velmi rozčilen, svolal své věrné a 22. února vyrazil asi s třemi sty muži do Chebu, aby byl blíže 3védům a Sasům. Císař zatím prohlásil frýdlantského vévodu za psance. Velitel Chebu plukovník Gordon, plukovník Butler a vrchní strážmistr Leslie se proto rozhodli Valdštejna zabít. 25. února uspořádali na chebském hradě noční hostinu, kde pobili Albrechtovi věrné důstojníky (Ilova, Kinského, Trčku a další) a poté se přesunuli do Valdštejno ložnice, kde Walter Deveroux, kapitán Butlerova pluku, probodal partyzánou probuzeného Albrechta z Valdštejna v noční košili. Po dočasném pohřbu v minoritském klášteře ve Stříbře, bylo tělo vydáno rodině a pohřbeno ve Valdicích u Jičína. Rozsáhlý majetek frýdlantské ho vévody byl konfiskován a použit, jako odměny vrahům a těm, co Albrechta včas zradili."

Poznámka

Práce obsahuje fotografie. Čistého textu v práci jsou cca 4 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16028
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse