Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Alternativní metody jako součást vzdělávání ve speciálních základních školách - slovensky

Alternativní metody jako součást vzdělávání ve speciálních základních školách - slovensky

Kategorie: Pedagogika - speciální, Humanitní cizojazyčné práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce ze speciální pedagogiky informuje o alternativních metodách (AM), které se používají ve speciálních školách. Nejdříve autorka hledá odpověď na otázku, jakou roli hraje alternativní metoda ve vzdělávacím procesu a zda existují vhodné AM pro zdravotně postižené žáky. Poté představuje jednotlivé definice forem školní úspěšnosti a neúspěšnosti. Uvádí příklady, kdy je žák pokládán za neprospívajícího. Závěr patří popisu klasifikace zdravotně postižených žáků se zaměřením na poruchy učení.

Obsah

1.
Speciální školství a legislativa
1.1
Zákon o integraci
2.
Alternativní metody
2.1
Historie alternativních metod
2.2
Role alternativní metody ve vzdělávání zdravotně postižených žáků
3.
Školní úspěšnost a neúspěšnost
4.
Neprospívající žák - příklady
4.1
Citová deprivace
5.
Klasifikace zdravotně postižených žáků
6.
Poruchy učení
6.1
Dyslexie
6.2
Dysgrafie
6.3
Dysortografie
6.4
Dyskalkulie

Úryvek

"Zdravotne postihnutí žiaci zo zákona podliehajú klasifikácii, pokiaľ sa nedohodne pedagogická rada príslušnej školy o klasifikácii nejak inak. Aj samotní žiaci chcú byť hodnotení, pretože v hodnotení je obsiahnutá pochvala ich osobnosti a schopností. Žiak pociťuje, že niekto si ho všíma a niekto mu venuje pozornosť. Pre špeciálne školstvo platí rovnako ako pre klasický typ školy, že žiaci očakávajú hodnotenie. V špeciálnom školstve najväčším problémom v dôsledku rôznorodých porúch je naučiť žiaka čítať, písať, počítať. V súvislosti s edukáciou v tomto smere je potrebné poukázať na tieto druhy porúch. Ide o poruchy, ktoré sa prejavia až na určitom stupni vývinu (napr. vstupom do školy). Takéto poruchy učenia môžu život žiaka veľmi negatívne ovplyvniť na dlhú dobu, prípadne úplne znemožniť jeho plynulé vzdelávanie. Špecifické poruchy učenia postihujú značnú časť detskej i dospelej populácie, je širší pojem než iba pojem vývojovej dyslexie. Ide o heterogénnu skupinu ťažkostí s čítaním, písaním, pravopisom, matematikou, prípadne o nedostatok organizačných alebo jazykových schopností. Skôr sa vyskytujú vo vzájomnej kombinácii než izolovane. „ Diagnostika porúch učenia je náročná a vyžaduje špeciálne poznatky a spôsobilosti, tiež multidisciplinárny prístup – komplexnú diagnostiku. Korekčné programy sa určujú na základe diagnózy individuálne pre každé dieťa s poruchou učenia.“
Dyslexia – porucha čítania – „je porucha pretrvávajúca s neschopnosťou naučiť sa čítať aj napriek tomu, že sa dieťaťu dostáva bežného vyučovacieho vedenia, má primeranú inteligenciu a sociokultúrnu príležitosť. Je podmienená poruchami v základných poznávacích schopnostiach, pričom tieto poruchy sú často konštitučného pôvodu.“ Svetová neurologická federácia na svojej konferencii expertov v Dallase, roku 1968 definuje túto poruchu nasledovne: „Vývojová dyslexia je špecifický defekt čítania, podmienený nedostatkom niektorých primárnych schopností, ktoré skladajú komplexnú schopnosť pre učenie za danej výukovej metódy. Objevuje sa u žiakov obyčajne od samého počiatku výuky a pôsobí, že úroveň čítania je trvalo v nápadnom rozpore so zistenou úrovňou intelektových schopností dieťaťa.“ M. B. Rawsonová, zakladateľka Ortonovej dyslektickej spoločnosti v USA propaguje mnohostrannú starostlivosť o dyslektikov, definuje túto poruchu nasledovne: „ Dyslektik je dieťa, ktorého výkon v hovorovej reči, čítaní, v pravopise, v písaní a zároveň i v ďalších pridružených jazykových schopnostiach, nech už jednotlivo alebo v rôznych kombináciách, je hlboko pod očakávanou úrovňou vzhľadom k veku, telesnému stavu, rozumovým schopnostiam a bežným príležitostiam ku vzdelávaniu.“ Dyslexiu je teda možné rozpoznať len na pozadí celkovej rozumovej vyspelosti dieťaťa. Věra Pokorná, odborníčka na túto tematiku vo svojej knižnej publikácii tvrdí, že „... schopnosť naučiť sa čítať je nezávislá na inteligencii, pretože čítať sa môžu naučiť i deti s výrazne nižšími mentálnymi schopnosťami. Dôležité je však upozorniť na vplyv prostredia, v ktorom dieťa vyrastá. Teda porovnávanie intelektových a školských výkonov dieťaťa vychádza z predpokladu, že intelekt ako všeobecné nadanie môže byť pokladaný za niečo, čo určuje schopnosť učiť sa a riešiť problémy.“ Zistenie či ide skutočne o dyslexiu, robí odborný pracovník na návrh triedneho učiteľa. Chyby čítania sa prenášajú aj do písania."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20021
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse