Americké právo

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Právo v počátcích amerika - počátky konstitucionalismu (The Mayflower Compact (1620), A Model of Christian Charity (1629)-John Winthrop, The Bloody Tenent of Persecution (1644)-Roger Williams, The Laws and Liberties of Massachusets (1648), The Rhode Island Patent (1643), The Fundamental Constitutions of Carolina (1669), First Frame of Government (1682)-William Penn, The New-York Charter of Libertyes (1683)), právní zdroje (common law, anglické místní a zvykové právo), William Blackstone on Reception (1765), Giddings v. Brown (1657), The Zenger Trial (1735). Právo a koloniální společnost - ženská práva (William Blackstone on Women in the Eyes of the Law (1765)), dětská práva, právo na vzdělání (Virginia Apprenticeship Statute (1646), Children´s Education in Plymouth (1685)), otroctví (The German Town Protest Against Slavery (1688), South Carolina Slave Code (1740), The New York Negro Plot (1741), White Indentured Servitude (1761)), demokracie a obrana (The Incident of the Roxbury Carters (1705)). Právo a koloniální ekonomika - The Laws and Liberties of Massachusetts (1648), The Laws of South Carolina (1734), počátky trestního práva (The Salem Witch Trials (1692)). Právo za americké revoluce - The Rights of the British Colonies (1764)-James Otis, William Blackstone on the Imperial Constitution (1765), The Declaratory Act (1766), The Declaration and Resolves of the Continental Congress (1774), Common Sense (1776)-Tom Paine, The Declaration of Independence (1776), republikánský konstitucionalismus (The Virginia Declaration of Rights (1776), The People the Best Governors (1776), Somerset v. Stewart (1772), The Pennsylvania Gradual Abolition Act (1780), The Virginia Statute for Religious Freedom (1786), Notes on the State of Virginia (1785) – Thomas Jefferson, The Northwest Ordinance (1787)), republikánský nacionální konstitucionalismus (The Articles of Confederation (1781), The Philadelphia Convention (1787), Antifederalist Critiques of the Constitution: Elbridge Gerry´s Report on the Const.as Printed in Mass.Centinel (Nov 1787)
Federalist, Number 10 (1787), Federalist, number 78 (1788). Nová republika - The Bill of Rights (1791), Hamilton versus Madison on Presidential Power (1793), Farewell Address (1796) – George Washington, The Sedition Act (1798), The Virginia and Kentucky Resolutions (1798-99), First Inaugural Address (1801) – Thomas Jefferson, soudy a soudci (The Judiciary Act (1789), Jefferson versus Hamilton on the Bank of the United States (1791), Calder v. Bull (1798), Marbury v. Madison (1803)), ekonomické případy (Gibbon v. Ogden, The Second Bank of The United States, McCulloch v. Maryland (1819)), rasy a otroctví (An Inquiry into the Law of Negro Slavery (1858)-Thomas R. Cobb, State v. Mann (1829), Souther v. Commonwealth (1851), Mitchell v. Wells (1859)), otroctví a ústava, problém uprchlých otroků (Prigg v. Pennsylvania (1842), Dred Scott v. Sanford (1857), „House Divided“ Speech (June 1858)- Abraham Lincoln, Lemmon v. The People (NY 1860)-
Secession and Constitutional Theory, Declaration of the Immediate Causes Which Induce and Justify the Secession of South Carolina (Dec 1860), First Inaugural Address (March 1861) – Abraham Lincoln. Občanská válka a emancipace - The Emancipation Proclamation (Jan 1863) – Abraham Lincoln, Second Inaugural Address (March 1865) – Abraham Lincoln. Rekonstrukce Unie - politické změny, svoboda černých (Mississippi Black Codes (1865), An Act to amend the Vagrant Laws of the State, An Act to Protect All Persons in the United States in Their Civil Rights and Furnish Means of Their Vindication(1866), The Freedmen´s Bureau, The Civil Rights Act of 1875, konce osobních práv (The Slaughterhouse Cases (1873), Civil Rights Cases (1883)). Devatenácté století: právo a společnost 1800-1900 - černí: Roberts v. The City of Boston (1849), Plessy v. Fergusson (1896), původní američané (Cherokee Nation v. Georgia (1831)), číňané (Yick Wo v. Hopkins (1886)), práva žen („The Seneca Falls Declaration of Sentiments“ (1848), The New York Married Women´s property Acts (1848), Minor v. Happersett (1875), Wightman v. Coates (1833), Reynolds v. United States (1878), rozvod: Waldron v. Waldron (1890), kontrola porodnosti a potraty (State v. Slagle (1880), People v. Sanger (1918), trestní právo (On Crimes and Punishments (1764) – Cesare Beccaria, The Causes of Crime (1880)- Charles Loring Brace, polehčující okolnosti: State v. Felter (1868), Bill Bell v. The State (1885)). Devatenácté století a morálka - Ex Parte Jackson (1877), People v. Plath (1885), The Right to Privacy (1890) – Louis D. Brandeis and Samuel D. Warren. První světová válka - World War I and the Origins of Civil Liberties in the United States (1979)- Paul Murphy, cenzura: Schenck v. United States (1919), Debs v.United States, Abrams et al. v. United States (1919), radikalismus a osobní svoboda (Civil Liberties and Fourteenth Amendment Incorporation, Whitney v. California(1927)), zacházení s vlajkou (West Virginia Board of Education v. Barnette (1943)), internace japonců (Hirabayashi v. United States (1943), Korematsu v. United States (1944)), právo v době krize (Weeks v. United States (1914), Olmstead v. United States (1928)), zločinnost ve městech (Criminal Justice in Cleveland (1922) – Roscoe Pound and Felix Frankfurter), osobní práva a rasy. Napětí mezi zákony a společností - rasismus: Brown v. Board of Education of Topeca, Kansas (1954), Southern Declaration on Integration (March 1956), rasy a ústava: Letter from Birmingham City Jail (1963)-Martin Luther King, gender: Griswold v. Connecticut (1965), affirmative action: Johnson v. Transportation Agency, Santa Clara County (1987), United Steelworkers v. Weber(1979), Meritor Savings v. Mechelle Vinson (1986), svobody: Dennis et al. v. United States (1951), Engel et al. Vitale et al. (1962), New York Times company v. United States; United States v. Washington Post Company (1971), práva obviněných (Miranda v. Arizona (1966), Nejvyšší soud a trestní právo.

Obsah

1.
Právo v počátcích amerika
2.
Právo a koloniální společnost
3.
Právo a koloniální ekonomika
4.
Právo za americké revoluce
5.
Nová republika
6.
Občanská válka a emancipace
7.
První světová válka
8.
Napětí mezi zákony a společností

Úryvek

"LAW IN THE MORNING OF AMERICA

The Beginnings of Constitutionalism in America

-konstitucionalismus-ideály omezené vlády, vlády práva…
-základním prvkem teorie „compact“-jakési dohody  vláda odvozena ze sociální smlouvy – Bůh je ručitelem
-John Winthrop-vidina Ameriky jako „city upon a hill“
-konst. také odvozen z formování koloniálních vlád – různé – zvláštní –Rhode Island (liberální a demokratický pořádek)
-emigrace do Nového světa zesílila po restoraci Stuartovců – z této doby mnoho compacts s inovacemi v oblasti formy a principů vlády
-pro toto století charakteristické experimentace v konstitučních formách vlády

The Mayflower Compact (1620)
-víceméně první americká ústava
-předpokládá vytvoření státního tělesa, státu-se souhlasem všech(mutually)-společenská smlouva-Bůh svědkem

A Model of Christian Charity (1629)-John Winthrop
-silně náboženské-puritáni(silná soudržnost)-požaduje tuto soudržnost
-veřejné zájmy nad soukromé-v případech týkajících se vlády a soužití
-odkloní-li se od covenant – Bůh od smlouvy odstoupí a dá jim to pocítit
-musí myslet na to, že jsou vzorem, jako city upon a hill

The Bloody Tenent of Persecution (1644)-Roger Williams
-volá po náb. svobodě-netypické pro tu dobu
-esentially civil-oddělení církve a státu-občanská vláda je přání Boha-aby zajistila obč.mír a postarala se o lidi („jejich těla a majetek“), vlády mají moc jen do doby, dokud s tím občané souhlasí

The Laws and Liberties of Massachusets (1648)
-ospravedlnění původu vlády-na vysoké úrovni na svou dobu
-Bůh dal lidem práva-které národy se jeho příkazům protivily, odvrátil se od nich
-v Nové Anglii organiz. náboženství, ale především podle boží vůle ustanovili vládu-kdo dá sebe a svůj majetek pod ochranu této vlády, podřizuje se této vládě a jejím zákonům-ty jsou tvořeny s ohledem na celou společnost-jedinec je musí poslouchat; vyjm.práva-nikdo nemá být zabit, přijít o svůj majetek, být zbaven rodiny…

The Rhode Island Patent (1643)
-vydáno Parlamentem-dává kolonistům „licenci“ k řízení státu, mohou si sestavit formu vlády podle svého uvážení; nebyl určen guvernér(jako v Connecticutu)-Rhode Island se stal jakousi „licenční republikou“

The Fundamental Constitutions of Carolina (1669)
-autorem předloh John Locke; zcela mimo americký konstituční vývoj-hierarchie nobility-pokus o aristokracii v Novém světě
-vyprac. do detailů; zajištění otroctví a zároveň garance náb.svobod(když se 7 lidí dohodne na náboženství, mohou ustavit church) a obč.svobody; náb.svoboda i pro otroky X absolutní moc vůči otrokům"

Poznámka

Názvy precedentů a kapitol jsou anlicky, nicméně text samotný až na právnické termíny je česky.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5826
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse