Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Analýza českého trhu s energetickými surovinami - bakalářská práce

Analýza českého trhu s energetickými surovinami - bakalářská práce

Kategorie: Ekonomie, Energetika

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce analyzuje trh s energetickými surovinami v České republice a popisuje jeho význam pro ekonomiku státu. Objasňuje stav české energetické politiky a soběstačnost vlastní surovinové základny v oblasti energetických surovin. Seznamuje také se změnami, které nastaly v rámci přiblížení se normám EU. Analýza trhu spočívá v charakteristice energetického trhu, popisu aktuálního stavu a vývoje trhu, vymezení hlavních hráčů na trhu ve vazbě na domácí energetickou potřebu, spotřebu a těžbu hlavních energetických surovin.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vymezení energetických surovin a jejich úloha v ekonomice
2.1
Primární energetické zdroje
2.1.1
Uhlí
2.1.2
Ropa
2.1.3
Zemní plyn
2.1.4
Radioaktivní suroviny
3.
Analýza trhu s energetickými surovinami v ČR
3.1
Energetický trh ČR
3.1.1
Trh s pevnými palivy
3.1.2
Trh s plynem
3.1.3
Trh s elektrickou energií
3.1.4
Trh s ropou
3.1.5
Trh jaderných paliv
4.
Energetická politika
4.1
Daň z pevných paliv
4.2
Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů
4.3
Daň z elektřiny
5.
Závěr
6.
Seznam použité literatury
7.
Seznam příloh

Úryvek

"2.1.1 Uhlí
Uhlí je fosilním palivem označováno jako kaustobiolit. Jsou to hořlavé uhlovodíky, které vznikly nahromaděním odumřelé rostlinné hmoty pravěkých rostlin, které byly uchráněny před úplným rozkladem a změněny do dnešní podoby biologickými, chemickými a fyzikálními pochody probíhajícími desítkami a stovkami miliónů let.
Všechny typy těchto uhelných hmot se vyskytují pod povrchem zemské kůry v různých hloubkách. Podle stádia prouhelnění rozlišujeme uhlí na nejmladší lignit, mladší hnědé, nacházející se pod povrchem zemské kůry a starší černé uhlí, které je více prouhelněné a leží až v kilometrových hloubkách. Nejvyšším prouhelněným stádiem uhelné hmoty je pak antracit. Uhlí má jako průmyslová surovina největší význam pro energetiku. Slouží k spalování v tepelných elektrárnách vyrábějící elektrickou energii. Elektrárny jsou technicky přizpůsobené druhu uhlí, které se v nich spaluje. [4]

Lignit
Lignit je druh nejméně prouhelněného hnědého uhlí. Obsahuje ještě rozpoznatelné zbytky dřevité substance a je označován také jako xylit nebo xylitické uhlí. Hnědé uhlí xylitického charakteru se zachovanými kmeny a většími či menšími úlomky dřev dosahuje na bezpopelové bázi výhřevnosti menší než 4165 kcal/kg tj. až 17 MJ/kg. Mezinárodně uznávaná hranice mezi lignitem a hnědým uhlím nebyla stanovena a ve světové praxi je lignit zpravidla zahrnován pod hnědé uhlí.
V ČR je vykazován lignit samostatně. Lignit je využívaný téměř výhradně jako palivo v energetice a k otopu.

Hnědé uhlí
Za hnědé uhlí se považuje kaustobiolit v nižším prouhelňovacím stadiu. Obsahuje pod 73,5 % uhlíku a nad 50 % prchavé hořlaviny s výhřevností na bezpopelové bázi
4165 – 5700 kcal/kg tj. až 24 MJ/kg. Odraznost světla vitrinitu o hodnotě R = 0,5 % je mezinárodně uznávanou hranicí mezi hnědým a černým uhlím. U hnědého uhlí dosahuje hodnot menších než 0,5 %.

Černé uhlí
Černé uhlí obsahuje nad 73,5 % uhlíku v hořlavině a pod 50 % prchavé hořlaviny s výhřevností na bezpopelové bázi větší než 24 MJ/kg. Odraznost světla vitrinitu o hodnotě R = 0,5 % je mezinárodně uznávanou hranicí mezi hnědým a černým uhlím. Černé uhlí dosahuje hodnot větších než 0,5 %.

Antracit
Antracit je uhelná hmota s nejvyšším stádiem prouhelnění, která je lesklá a homogenizovaná. Obsah uhlíku je větší než 91 % a stoupá až na 97 %.
Obsah prchavé hořlaviny klesá až na 2 %. Metaantracit je výše prouhelněný antracit na přechodu mezi antracitem a grafitem. Hodnota odraznosti Rmax 6 % je hranicí mezi antracitem a metaantracitem a Rmax 10 % je hranicí mezi metaantracitem a grafitem. [1]
Uhlí se z praktického hlediska rozlišuje také podle možnosti využití na zplynovatelné uhlí, koksovatelné uhlí nebo na uhlí pro chemickou výrobu.
V Ostravsko-karvinském revíru se těží černé uhlí včetně typů vhodných pro koksování. Koks je pevný uhlíkatý zbytek vyrobený z nízkopopelového a nízkosirného černého uhlí, ze kterého jsou odstraněny prchavé složky v peci s omezeným přístupem kyslíku při teplotách kolem 1000 °C. Při tom vzniká také kamenouhelný dehet, čpavek, lehké oleje a svítiplyn. Má vynikající výhřevnost 29,6 MJ/kg. V metalurgii jsou významné i jeho další vlastnosti, především vysoký podíl uhlíku a málo nečistot. Při hoření vzniká prakticky jen oxid uhličitý. Společnost OKD, a.s. uvádí hlavní parametry českého uhlí, viz příloha č. 1. [5]"

Poznámka

Práce obsahuje grafy a tabulky, rozsah čistého textu je necelých 24 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21568
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse