Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Analýza internetových stránek Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

Analýza internetových stránek Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

Kategorie: Marketing, Internet, Tvorba WWW stránek

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se ve své teoretické části věnuje marketingové komunikaci prostřednictvím internetových stránek a v části praktické provádí analýzu anglické verze stránek Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (FTVS UK). Seznámení se základními pojmy marketingu střídá přehled žádoucích vlastností a zásad tvorby webu. Vlastní analýze poté předchází charakteristika cílové skupiny stránek FTVS UK a jejich popis. Následuje zhodnocení nedostatků webu a návrhy pro jeho úpravu.

Obsah

1.
Webová marketingová komunikace
1.1.
Marketing
1.1.1.
Marketingový mix
1.1.2.
Komunikace s veřejností
1.1.3.
Marketing na internetu
1.2.
Vymezení terminologie
1.3.
Internetové stránky
1.3.1.
Přístupnost
1.3.2.
Použitelnost
1.3.3.
Obsah internetových stránek
1.4.
Zásady tvorby webu
1.4.1.
Výstižné nadpisy
1.4.2.
Stručnost
1.4.3.
Srozumitelnost
1.4.4.
Gramatická správnost
1.4.5.
Přehlednost
1.4.6.
Aktuálnost
1.4.7.
Domovská stránka
1.4.8.
Navigace
1.4.9.
Odkazy
1.4.10.
Vzhled webu
2.
Metodika výzkumu
2.1.
Sběr dat
2.2.
Studium odborné literatury
3.
Praktická část
3.1.
Cílové skupiny uživatelů webu
3.2.
Věkové skupiny uživatelů
3.3.
Popis anglické verze internetových stránek
3.3.1.
Homepage
3.3.2.
Departments
3.3.3.
International Students
3.3.4.
Analýza webových stránek FTVS UK podle stanovených kritérií
3.3.5.
Nedostatky webu
4.
Návrhy a doporučení pro internetové stránky FTVS UK
4.1.
Corporate design
4.2.
Homepage
4.3.
Struktura stránek
4.4.
Odkazy na externí stránky
4.5.
Soubory ke stažení
4.6.
Fotografie pracovníků fakulty
4.7.
Více jazykových verzí webu
4.8.
Další doporučení
5.
Závěr

Úryvek

"1.1 Marketing
Marketing jako vědní obor se zabývá všemi aktivitami, které firmy podnikají s cílem, uspokojení zákazníka. Východiskem k tomu je dobrá znalost potřeb zákazníka a tomu přizpůsobená nabídka. Jedna z největších autorit oboru, Philip Kotler (2006, s. 6) definuje marketing jako „společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny získávají to, co potřebují a požadují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných výrobků s ostatními.“

1.1.1 Marketingový mix
Souhrn základních nástrojů, které organizace používá k dosažení svých cílů, představuje marketingový mix. Pro marketingový mix se často užívá zkratka 4P vycházející z anglických názvů jednotlivých kategorií.
• Výrobek (Product)
• Cena (Price)
• Distribuce (Placement)
• Propagace (Promotion)
Posledně zmíněná kategorie, propagace, je činností usilující o oslovení zákazníka. Obvykle se člení na:
• komunikaci s veřejností (public relations)
• přímý prodej
• reklamu
• podporu prodeje.
Internetové stránky představují jeden z klíčových komunikačních nástrojů, patří tedy do prvně zmíněné oblasti.

1.1.2 Komunikace s veřejností (Public Relations)
Dnešní uspěchaná doba upřednostňuje kratší anglický termín Public Relations před českým termínem komunikace s veřejností a vůbec nejčastěji se spokojí se zkratkou PR. Pod tento pojem se řadí veškeré aktivity a nástroje, pomocí kterých se vytváří pozitivní obraz v očích veřejnosti a usiluje se o ovlivnění jejích postojů ve prospěch prezentovaného.
Vymezení pojmu PR není jednoduché. Dokládá to definice Institutu pro vztahy s veřejností (1987), popisuje PR jako „činnost v rámci vztahů s veřejností je nepřetržitým plánovaným úsilím vedoucím k dosažení a udržení dobré vůle a vzájemného porozumění mezi organizací a její veřejností.“
Podle Kotlera (2006, s. 536) představuje marketingová komunikace „způsoby, pomocí kterých firma usiluje o informování, přesvědčování a upomínání spotřebitelům, přímo či nepřímo, o prod tech a značkách, které prodávají.“
Pro PR je charakteristická obousměrnost komunikace. Firmy informují veřejnost a zároveň získávají zpětnou vazbu. Sdělováním informací se snaží udržet stávající zákazníky, získat zákazníky nové a celkově podpořit dobrou pověst firmy. PR nástroje se rovněž používají v situacích, kdy je nutno uveřejnit nepříjemné informace anebo čelit negativní kampani založené na šíření nepravdivých informací o firmě nebo instituci."

Poznámka

Citace jsou v textu značeny kurzívou. Částečně zpracováno formou odrážek.
Součástí práce jsou schémata, ilustrace a tabulka, rozsah čistého textu činí cca 34 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23490
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse