Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Analýza kotelny brownfieldu v Doksech - bakalářská práce

Analýza kotelny brownfieldu v Doksech - bakalářská práce

Kategorie: Ekologie

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Bakalářská práce popisuje stávající brownfield, bývalou městskou kotelnou v Doksech u Máchova jezera. Cílem je navrhnout nejvhodnější způsob likvidace ekologické zátěže, vyčíslit náklady spojené s touto likvidací a následně nastínit varianty dalšího možného využití vzniklého prostoru v rámci města Doksy.

Obsah

1.
Popis dílčích úkolů bakalářské práce
1.1.
Charakteristika bytového domu v Kladrubech
1.2.
KAN 2 – Kalkulace a nabídky
1.3.
TERI – Teorie řízení
1.4.
PRRS – Příprava a řízení staveb
1.5.
POPR – Počítačová podpora v řízení
1.6.
KNPR – Projekt kalkulace a nabídky
1.7.
PJPR – Projekt z přípravy a řízení staveb
1.8.
RVP1 – Řízení výstavbových projektů
2.
Úvod bakalářské práce
3.
Literární rešerše na téma „brownfields“
3.1.
Význam pojmu „brownfields“
3.2.
Rozdíl mezi brownfields a greenfields
3.3.
Proč řešit problematiku brownfields?
3.4.
Mapování brownfields
3.5.
Národní strategie regenerace brownfieldů
3.5.1.
Struktura dle původního využití
3.5.2.
Struktura dle budoucího využití
3.5.3.
Struktura podle druhu vlastnictví
3.5.4.
Struktura podle existence ekologických zátěží
3.6.
Kategorizace brownfields
4.
Charakteristika města Doksy, umístění a popis kotelny
4.1.
Charakteristika města Doksy
4.2.
Lokalizace kotelny ve městě
4.3.
Vymezení konkrétní lokality brownfieldu
4.4.
Charakteristika zájmového objektu
4.5.
Důvody zařazení kotelny mezi brownfields
4.6.
Metodika průzkumných a analytických prací
4.7.
Výsledky a vyhodnocení průzkumných a analytických prací
4.8.
Vyhodnocení průzkumných a analytických prací
4.9.
Nápravná opatření
5.
Možnosti rekultivace kotelny
5.1.
Zachování kotelny
5.2.
Prodej kotelny do soukromého sektoru
5.3.
Demolice kotelny
6.3.1.
Charakteristika rozpočtářského programu KROS plus
6.3.2.
Rozpočet demoličních prací
6.
Návrh variant využití pozemku
6.1.
Sportovní zařízení
6.2.
Víceúčelová čekárna na autobus
7.
Závěr
8.
Seznam použité literatury

Úryvek

"1.4. PRRS – Příprava a řízení staveb
Kontrolní harmonogram investora, způsob úhrady
V této úloze jsem sestavila kontrolní harmonogram investora, tedy časový plán zpracovávaného projektu. Podkladem úlohy byl propočet stavby vypracovaný v rámci předmětu Kalkulace a nabídky 2.
Harmonogram zobrazuje činnost investorské přípravy a investiční fáze. Nejprve bylo nutné určit doby potřebné pro realizaci jednotlivých činností. Náklady jednotlivých činností byly převzaty z propočtu investora. Z harmonogramu jsou patrné návaznosti činností a jejich konkrétní umístění v čase.
První zobrazenou činností je příprava zakázky. Pozemek, na kterém bude probíhat výstavba vlastní investor – Město Kladruby, proto není nutné určovat čas a náklady na vyhledání a koupi pozemku. Následující činnosti reprezentují vypracování projektové dokumentace od studie, přes dokumentaci pro zadání stavby zhotoviteli až po prováděcí dokumentaci. Následuje výstavba všech stavebních objektů, které zahrnují bytový dům, vodovodní přípojku, dešťovou a splaškovou kanalizaci, přípojku nízkého napětí, plynovodní přípojku, liniové odvodnění a zpevněné plochy. Výstavba uvedených stavebních objektů vyžaduje kontrolu autorského a technického dozoru. Následuje vypracování skutečného provedení stavby, kolaudace a uvedení stavby do užívání. Neopomenula jsem ani náklady na umístění stavby, náklady na vybavení, ostatní náklady a rezervu. Ostatní náklady zahrnují vytyčení staveniště, odvody státu, daně, poplatky či pojištění a jsou čerpány rovnoměrně po dobu od vypracování projektové dokumentace pro územní řízení až po dokončení výstavby. Rezerva projektu je taktéž čerpána rovnoměrně po celou dobu vlastní výstavby projektu.
Na základě nákladů z propočtu jsem odhadla počet pracovníků pro jednotlivé činnosti a stanovila jsem velikost celkových nákladů investora v jednotlivých měsících. Vycházela jsem z předpokladu, že jeden pracovník je schopen vyprodukovat práci za 120 000 Kč za měsíc.

Tento úkol mi pomohl získat představu o výši čerpání finančních prostředků během přípravy, zpracování a výstavby projektu. Vyzkoušela jsem si navázat jednotlivé činnosti v čase, určit přibližný počet pracovníků během výstavby a odhadnout dobu trvání jednotlivých činností.

1.5. POPR – Počítačová podpora v řízení
Dynamický model stárnutí objektu
Cílem úlohy bylo sestavit dynamický model stárnutí bytového domu v Kladrubech. K vypracování úlohy jsem použila program Microsoft Excel a pro výpočet modelu jsem využila procedur v prostředí Visual Basic.
Nejprve jsem definovala vybrané prvky modelu, jednalo se o svislé nosné konstrukce, vodorovné konstrukce, tepelné izolace, příčky, krov, výplně otvorů a zastřešení. Model předpokládá, že konstrukční prvky jsou ve stavbě propojeny a navzájem se ovlivňují. Proto jsem mohla určit a popsat interakce (vzájemné působení) mezi jednotlivými prvky. Interakce bylo pro výpočet nutné číselně ohodnotit pomocí kvantifikovatelných nebo absolutních interakcí. Číselné ohodnocení jsem zpracovala do interakční matice, na jejímž základě jsem prováděla další výpočty. Výpočet modelu jsem provedla po dobu 20 let životnosti objektu pomocí procedury ve VBA, přičemž procedura byla vytvořena na základě matematických vazeb.Výstupem modelu byla tabulka určující hodnoty stárnutí konstrukčních prvků a tabulka hodnot jejich diferencí. Pro lepší názornost jsem zmíněné tabulky znázornila graficky."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky, schémata, grafy a fotografie. Rozsah čistého textu je cca 26 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21891
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse