Název Goodness Staženo

Riadenie vplyvov podniku na životné prostredie - bakalářská práce slovensky

Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu vlivu podniků na životní prostředí. Cílem práce je identifikovat požadavky legislativních předpisů v oblasti o... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Energetika, Ekologie


195x

Globální klimatické změny a jejich sociální aspekty

Tato práce se pokouší zhodnotit stav vědeckého poznání v oblasti globálních klimatických změn. První část se zabývá příčinami těchto klimatických změn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie

32x

Analýza kotelny brownfieldu v Doksech - bakalářská práce

Bakalářská práce popisuje stávající brownfield, bývalou městskou kotelnou v Doksech u Máchova jezera. Cílem je navrhnout nejvhodnější způsob likvidace... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie

6x