Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Analýza nezaměstnanosti absolventů středních škol

Analýza nezaměstnanosti absolventů středních škol

Kategorie: Regionální ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta, Praha 6 - Suchdol

Charakteristika: Práce obsahuje analýzu nezaměstnanosti absolventů středních škol v letech 2010 až 2011, kdy v roce 2010 se naplno projevily dopady probíhající hospodářské krize. Popisuje vývoj situace na trhu práce, a to hlavně u rizikových skupin nezaměstnaných. V závěru práce je zhodnocen vývoj nezaměstnanosti absolventů středních škol v roce 2010 a uvedeno, jaký vývoj vzhledem k současné ekonomické situaci může být v roce 2011 očekáván.

Obsah

1.
Úvod do problému
2.
Cíle práce
3.
Metoda – deskripce a analýza
4.
Literární rešerše
4.1.
Kdo je nezaměstnaný
4.2.
Nezaměstnanost
4.3.
Míra nezaměstnanosti
4.4.
Druhy nezaměstnanosti
4.4.1.
Frikční nezaměstnanost
4.4.2.
Cyklická nezaměstnanost
4.4.3.
Strukturální nezaměstnanost
4.4.4.
Dobrovolná nezaměstnanost
4.4.5.
Nedobrovolná nezaměstnanost
4.5.
Politika zaměstnanosti
4.5.1.
Aktivní politika zaměstnanosti
4.5.2.
Pasivní politika zaměstnanosti
4.6.
Rizikové skupiny nezaměstnaných
4.6.1.
Mladší věkové skupiny do 30 let
4.6.2.
Starší lidé
4.6.3.
Ženy
4.6.4.
Zdravotně postižení lidé
4.6.5.
Lidé bez kvalifikace
4.7.
Míra nezaměstnanosti neabsolventů středních škol v USA
5.
Zpracování a aplikace v praxi
6.
Závěry a hodnocení
7.
Přílohy
8.
Literatura

Úryvek

"Úvod do problému
Nezaměstnanost, vyjádřeno jinými slovy, je evidovaný počet neumístěných v zaměstnání. Nezaměstnanost je v naší společnosti poměrně nový jev. Mluvit se o ní začalo v 90. letech minulého století v souvislosti s přechodem z plánované ekonomiky na tržní. V tomto období vznikla nutnost zabývat se problematikou nezaměstnanosti. V případě, že by se problém nezaměstnanosti neřešil, ve společnosti by vznikl závažný problém. Před rokem 1989 neexistoval systém, který by nezaměstnanost řešil, mapoval a analyzoval. Proto bylo zapotřebí tuto situaci urychleně řešit a zajistit, aby byla nezaměstnanost sledována a regulována.
K řešení nezaměstnanosti je přistupováno s ohledem na politické zřízení daného státu, jeho politickou situaci a na potřeby trhu práce. Stát ve spolupráci se zaměstnavateli, odborovými orgány, územně samosprávnými orgány, profesními organizacemi, sdruženími osob se zdravotním postižením a zástupci velkých neziskových organizací vytváří státní politiku zaměstnanosti. Cílem je dosažení stabilní zaměstnanosti a začlenění sociálně ohrožených skupin obyvatelstva na trhu práce a tím získání jejich příznivějšího sociálního postavení ve společnosti. Jednou ze sociálně ohrožených skupin obyvatelstva na trhu práce patří absolventi středních škol, kteří se ucházejí o své první zaměstnání. Jsou v konkurenci s ostatními uchazeči o zaměstnání značně znevýhodněny nejen s nedostatkem praxe a minimem praktických zkušeností, ale také chybějícími pracovními návyky a neochotou některých zaměstnavatelů absolventy přijímat.
Nezaměstnanost v České republice negativně ovlivnila tzv. Velká hospodářská krize, která se projevila v české ekonomice na podzim 2008. Počet míst v ekonomice se v důsledku hospodářského poklesu razantně snížil a to se projevilo i na míře nezaměstnanosti absolventů. Vedle ukazatele míry nezaměstnanosti je dalším důležitým ukazatelem i doba trvání nezaměstnanosti. Dlouhodobá nezaměstnanost u absolventů má za následky vážné výchovné a psychologické problémy. Pokud si tito mladí lidé neosvojí ve správném čase potřebné pracovní návyky, nebudou schopni se těmto návykům podřídit ani v dospělosti. S touto situací se můžeme potkat převážně u absolventů, kteří vystudovali obory, o které není na trhu práce zájem nebo je tento trh přesycen jejich specializací. Proto již při rozhodování žáků, kteří se na Základních školách rozhodují o svém budoucím zaměstnání, je velmi dobré seznámit se s potřebami domácího trhu práce.
Mapování a analýzu práce v České republice zajišťuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.
2. Cíle práce
Cílem seminární práce je podat ucelený obraz o nezaměstnanosti absolventů středních škol v České republice v období 2010 - 2011. Hlavním cílem bude na základě analýzy zjistit, jak ovlivnila hospodářský vývoj ekonomická krize v uplatnění absolventů středních škol na trhu práce a jakým způsobem vysokou nezaměstnanost této skupiny mladých lidí, která patří do rizikové skupiny nezaměstnaných, snížit. Proto se v této práci také zaměřím na formy aktivní politiky zaměstnanosti, které jsou používány a jaký vývoj nezaměstnanosti absolventů středních škol vzhledem k současné ekonomické situaci v České republice je v roce 2011 očekáván.
Teoretická část bude zaměřena na charakteristiku a vysvětlení základních ekonomických pojmů v oblasti politiky zaměstnanosti, bude vysvětleno, kdo patří mezi rizikové skupiny nezaměstnaných a vysvětlen pojem nezaměstnanost.
Praktická část bude obsahovat analýzu údajů o nezaměstnanosti absolventů středních škol na základě statistických zjištění na integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí, na Veřejné databázi Českého statistického úřadu a stránkách Národního ústavu odborného vzdělávání. Na základě provedených zjištění bude provedeno doporučení použití vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v souvislosti s předpokládaným vývojem výkonnosti české ekonomiky a míry nezaměstnanosti, a tím se pokusit o její zpomalení či stagnaci.


3. Metoda – deskripce a analýza
Před samotnou analýzou nezaměstnanosti absolventů středních škol v daném období je třeba za použití primárního zdroje v podobě odborné literatury vysvětlit pojem nezaměstnanost a jeho vymezení jako sociální problém v kontextu současné situace. I když z ekonomického hlediska platí pro nezaměstnanost veškeré zákonitosti všude na světě stejně, v každém státě jsou dané jiné podmínky po stránce geografické, demografické, historické a socioekonomické. "

Poznámka

Práce obsahuje přílohy s grafy a tabulkami o rozsahu cca 4 stran. Práce neobsahuje titulní stranu s názvem práce.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28063
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse