Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Analýza nezaměstnanosti absolventů vysokých škol v letech 2010–2013

Analýza nezaměstnanosti absolventů vysokých škol v letech 2010–2013

Kategorie: Regionální ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta, Praha 6 - Suchdol

Charakteristika: Seminární práce do předmětu Regionální politika zaměstnanosti obsahuje analýzu nezaměstnanosti absolventů vysokých škol v letech 2010 až 2013, kdy v roce 2010 se naplno projevily dopady probíhající hospodářské krize. Popisuje situaci na trhu práce, která se vyvíjela nepříznivě i přes opatření politiky zaměstnanosti. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku a vysvětlení základních ekonomických pojmů v oblasti politiky zaměstnanosti. Praktická část obsahuje analýzu údajů o nezaměstnanosti absolventů na základě statistických zjištění a doporučení vhodných nástrojů aktivní politiky nezaměstnanosti.

Obsah

1.
Úvod do problému
2.
Cíle práce
3.
Metoda – deskripce a analýza
4.
Literární rešerše
4.1.
Kdo je absolvent
4.2.
Kdo je nezaměstnaný
4.3.
Nezaměstnanost
4.3.1.
Měření nezaměstnanosti
4.4.
Státní politika zaměstnanosti
4.4.1.
Aktivní politika
4.4.2.
Pasivní politika
4.5.
Trh práce
4.5.1.
Nabídka práce
4.5.2.
Poptávka po práci
4.5.3.
Rovnováha na trhu práce
4.6.
Rizikové skupiny na trhu práce
4.7.
Zaměstnatelnost a uplatnění absolventů vysokých škol
4.8.
Nezaměstnanost španělských studentů
5.
Zpracování a aplikace v praxi
6.
Závěry a hodnocení
7.
Přílohy
8.
Literatura

Úryvek

"4.1. Kdo je absolvent
Na základě dohody mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem práce a sociálních věcí je používána definice absolventa jako uchazeče o zaměstnání evidovaného na Úřadě práce (dále jen ÚP) podle místa jeho trvalého bydliště k určitému datu (30.4. nebo 30.9. daného roku), u kterého doba od úspěšného ukončení jeho studia nepřekročila 2 roky. Absolventi škol se hlásí do evidence ÚP podle místa svého trvalého bydliště, to znamená, že se mohou objevit jako nezaměstnaní v jiném okrese, než v jakém studovali.
4.2. Kdo je nezaměstnaný
Ne každý, kdo pracuje, je zaměstnaný a na druhé straně také ne každý, kdo nepracuje, je nezaměstnaný. Souvisí to s odlišením práce, především práce konané pro vlastní potěšení či v rámci domácnosti, od zaměstnání. Zaměstnání se vztahuje k práci na smluvním základě, zahrnujícím i materiální odměnu za její výkon.
V ekonomii se za nezaměstnané považují osoby produktivního věku, které splňují dvě podmínky:
• nemají placené zaměstnání ani příjem ze sebezaměstnání, jsou dočasně uvolněny z práce a očekávají, že budou znovu zaměstnány
• aktivně hledají práci a jsou ochotny do práce nastoupit.
Nezaměstnaným tedy nazveme každého, kdo práci nemá a aktivně nějakou hledá. Hledání zaměstnání je nezbytným znakem nezaměstnaného.
4.3. Nezaměstnanost
Jedním z největších problémů světových ekonomik je nezaměstnanost a z toho důvodu je řešení nezaměstnanosti jednou z klíčových otázek dnešní doby. Vysoká míra nezaměstnanosti – zvláště masová nezaměstnanost není jen ekonomickým problémem, ale i psychologickým, sociálním a kulturním problémem. Nezaměstnanost patří k jevům, kterým je v moderní ekonomii věnována zvýšená pozornost. O jejím významu svědčí i to, že od třicátých let 20. století je nezaměstnanost jedním z prioritních témat, na které se orientuje hospodářská politika.
Postatou kvalitativní charakteristiky, spjatou s existencí tržního prostředí je setrvalý projev nerovnováhy mezi poptávkou a nabídkou na pracovním trhu ve smyslu převisu nabídky práce, tj. nezaměstnaností.
4.3.1. Měření nezaměstnanosti
K měření nezaměstnanosti používáme ukazatel míry nezaměstnanosti :

kde: u – míra nezaměstnanosti
U – počet nezaměstnaných
L – počet zaměstnaných
4.4. Státní politika zaměstnanosti
Jedním ze základních cílů hospodářské a sociální politiky státu je dosažení plné, produktivní a svobodně zvolené zaměstnanosti. Právo na zaměstnání bez ohledu na rasu, barvu pleti, pohlaví, jazyk, náboženství, politické nebo jiné smýšlení, členství v politických stranách nebo příslušnost k politickým hnutím, národnost, etnický nebo sociální původ, majetek, zdravotní stav nebo věk je jedním ze základních práv občana.
Státní politika zaměstnanosti usiluje o dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po pracovních silách, o produktivním využití zdrojů pracovních sil, o zabezpečení práva občanů na zaměstnání. Státní správu v oblasti státní politiky zaměstnanosti v České republice vykonávají Ministerstvo práce a sociálních věcí a úřady práce. Kromě státu se na státní politice zaměstnanosti podílejí ostatní subjekty činné na trhu práce, jako jsou zaměstnavatelé, odborové organizace, profesní organizace a územně samosprávné celky.
Vláda používá v souvislosti s nezaměstnaností dva základní typy opatření: aktivní politiku (opatření, která se snaží předcházet tomuto jevu) a pasivní politiku (hmotné zabezpečení již nezaměstnaných osob)."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a grafy, které zabírají cca čtyři strany v dokumentu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28065
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse