Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Analýza počtu dopravních nehod

Analýza počtu dopravních nehod

Kategorie: Statistika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Práce do předmětu Aplikovaná statistika se zabývá analýzou počtu dopravních nehod v ČR. Cílem práce je zjistit jednotlivé vlastnosti souboru dat tak, aby soubor dat popisovalo právě jedno číslo, které by vyjadřovalo, co nejvíce skutečností. Pro statistický rozbor byla použita charakteristika polohy, variability, šikmosti a špičatosti, které pomohly zvolený soubor dat popsat podrobněji. Pro výpočet jednotlivých charakteristik byly vybrány dva ukazatele, tedy maximum a minimum.

Obsah

1.
Formulace problému - popis dat
2.
Stanovení cílů
3.
Slovní komentáře k vypočítaným charakteristikám
3.1.
Poloha
3.2.
Variabilita
3.3.
Šikmost
3.4.
Špičatost
4.
Závěr - celkové zhodnocení dosažených výsledků

Úryvek

"3 CHARAKTERISTIKY JEDNOTLIVÝCH UKAZATELŮ
Abych splnila účel této práce, použila jsem charakteristiky polohy, variability a šikmosti, které mi pomohly zvolený soubor dat popsat podrobněji.
Pro výpočet jednotlivých charakteristik budeme také potřebovat ukazatele jako je maximum a minimum.

- maximum - v mém souboru dat se nachází maximum, které nabývá hodnoty 86. Tento ukazatel nám zobrazuje nejvyšší počet dopravních nehod. Ze základní tabulky č. 1 nebo grafu č. 1 pak můžeme vyčíst, že největší počet dopravních nehod se stal v hlavním městě Praze.

- minimum - stejně jako maximum můžeme najít také minimum souboru, které je zde rovno 16. Z toho vyplývá, že nejmenší počet dopravních nehod byl zaznamenán v kraji Libereckém.

3.1 CHARAKTERISTIKY POLOHY
Cílem charakteristiky polohy je vyjádřit jedním číslem velikost všech číselných hodnot v mém statistickém souboru. Charakteristiky polohy jsou určité hodnoty, které můžeme považovat za střed, kolem kterého náhodné veličiny kolísají. Mezi charakteristiku polohy zahrnujeme jednotlivé ukazatele, kterými jsou modus, střední hodnota a kvartily.
Pro zjištění jednotlivých ukazatelů jsem používala funkce programu Excel. Použití funkcí a jiné výpočty, tedy najdeme tam a v mé práci se také na jednotlivé tabulky budu odkazovat.
Charakteristiky polohy nám tedy zobrazuje tabulka č. 4.

3.1.1 STŘEDNÍ HODNOTA
Střední hodnotou tohoto souboru je vypočítána pomocí aritmetického průměru. Průměrný počet dopravních nehod v České republice je tedy zhruba 34 nehod. Protože jsem ale zaznamenala nehodovost v Praze je několikrát vyšší než nehodovost v ostatních krajích, nemůžu tento výsledek brát jako věrohodnou informaci. Vzhledem k tomu, že tento soubor dat je docela malý a s velkou odchylkou, dochází ke zde ke zkreslení. Nemůžu tedy říct, že průměrný počet dopravních nehod za den v jednotlivých krajích je zhruba 34 nehod, protože to prostě není pravda. Pro získání pravdivější informace je třeba použít medián.

3.1.2 MODUS
V mém souboru se nacházejí mody dva, první má hodnotu 24, druhý potom 18 dopravních nehod. V tomto souboru ale modus nemá téměř žádnou vypovídací schopnost, protože to že se ve dvou krajích stal stejný počet dopravních nehod je pouze náhoda. Nemůžu proto předpokládat, že se počet dopravních nehod v kraji Olomouckém a Jihočeském, nebo Karlovarském a na Vysočině, budou rovnat. Rozdělení souboru je tedy bimodální.

3.1.3 KVARTILY
Pomocí kvartilů jsem rozdělila soubor na 4 části.

- Dolní kvartil – dolních 25% krajů dosahují maximálního počtu 24 dopravních nehod a zbylých 75% krajů pak více než 24 dopravních nehod.

- Medián (druhý kvartil) – výhodou mediánu oproti průměrné hodnotě je v tom, že není ovlivnění extrémními hodnotami. Proto je jeho vypovídající schopnost v tomto případě lepší. Medián rozděluje soubor na dvě stejné poloviny – 1. polovinu tvoří 1. kvaritl, 2. polovinu pak 3. kvartil. Hodnota mediánu je tedy hodnotou prostřední a zde odpovídá počtu 29,5 dopravních nehod.

- Horní kvartil – horních 25% dosahuje maximálního počtu 36,75 dopravních nehod a zbylých 75% krajů více než 36,75 nehod.

3. 2 CHARAKTERISTIKY VARIABILITY
Při statistickém zkoumání nestačí jen zjišťování středních hodnot, protože je také důležité abychom věděli, jak se jednotlivé hodnoty od sebe liší. Charakteristiky variability jsou tedy odchylkami od středních hodnot a charakterizují šířku okolí, ve kterém jsou kolem střední hodnoty jednotlivé hodnoty seskupeny.
Charakteristiku variability ukazuje tabulka č. 5.

3. 2. 1 ROZPTYL
Průměr druhých mocnin odchylek jednotlivých hodnot kolísají od aritmetického průměru o hodnotě 362,69.

3.2.2 SMĚRODATNÁ ODCHYLKA
Protože mi samotný rozptyl o stastickém souboru nic moc nevypověděl, je nutné použit směrodatnou odchylku, která vyjádří odchylku od aritmetického souboru v jednotkách souboru – tedy počtu dopravních nehod. V průměru se tedy počet nehod v jednotlivých krajích odchyluje od průměrného počtu zhruba o 19 dopravních nehod."

Poznámka

Práce obsahuje mapu. Práce neobsahuje statistické výpočty a tabulky, ke kterým se text odkazuje.
Práce do předmětu Aplikovaná statistika - Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14808
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse