Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Analýza příjmů a výdajů státního rozpočtu České republiky v letech 1994 - 2000

Analýza příjmů a výdajů státního rozpočtu České republiky v letech 1994 - 2000

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní, Pardubice 2

Charakteristika: Jak samotný název napovídá je práce věnována porovnáním a zhodnocením vývoje příjmů a výdajů státního rozpočtu České republiky od roku 1994 do roku 2000. V teoretické části vysvětluje autor pojmy jako rozpočtová soustava, státní rozpočet, jeho funkce a vyrovnanost. Praktická část je soustředěna na analýzu jednotlivých položek rozpočtu a jsou zde porovnány a srovnány rozpočty za jednotlivá období. Tabulky a grafy, které jsou přílohami práce, potvrzují autorovy výpočty a srovnání.

Obsah

Teoretická část
1.
Úvod
2.
Rozpočtová soustava
3.
Státní rozpočet
3.1.
Pojem státní rozpočet
3.2.
Legislativní vymezení státního rozpočtu
3.3.
Funkce státního rozpočtu
3.4.
Rozpočtové zásady
3.5.
Rozpočtový proces
4.
Bilance státního rozpočtu
4.1.
Příjmy a výdaje
4.2.
Vyrovnanost státního rozpočtu
Praktická část
5.
Analýza státního rozpočtu České republiky
5.1.
Analýza příjmů a výdajů
5.2.
Použité ukazatele
6.
Literatura

Úryvek

„Bilance státního rozpočtu
1.1. Příjmy a výdaje
Stát získává příjmy do svého rozpočtu vybíráním daní, poplatků a cla, redistribucí výnosů od státních podniků, rozpočtových a příspěvkových organizací, emisí státních dluhopisů, přijímáním splátek z vládních úvěrů poskytnutých do zahraničí, splátek návratných finančních výpomocí a výnosů ze státního majetku. Významnou součástí příjmů je v současném období pojistné na sociální zabezpečení zahrnující pojistné důchodové, nemocenské a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.
Výdaje státního rozpočtu pak představují peněžní vztahy rozdělování a použití centralizovaného peněžního fondu na principu nenávratnosti. Jsou dvojího typu, neboť státní orgány jednak nakupují zboží a služby a jednak provádějí transferové platby (transfer je takový výdaj státního rozpočtu, kterým státní orgán nezískává za poskytnutou peněžní částku od jejího příjemce žádné zboží či službu).
1.2. Vyrovnanost státního rozpočtu
Za vyrovnaný považujeme rozpočet, kde příjmy se rovnají výdajům. V případě, že se příjmy výdajům nerovnají, jedná se o rozpočet nevyrovnaný. Mohou nastat dva případy, a to:
1. příjmy jsou větší než výdaje - v tomto případě jde o rozpočet přebytkový
2. příjmy jsou menší než výdaje - jedná se rozpočet schodkový (deficitní)
V případě deficitu státního rozpočtu existují v podstatě dva způsoby řešení deficitu:
1. pomocí státního dluhu
2. kreací nových peněz
Řešení deficitu státního rozpočtu pomocí státního dluhu může být vedeno cestou získání půjčky od subjektů ze zahraničí (tzv. vnější, externí dluh) nebo v podobě půjčky od subjektů v tuzemsku (tzv. vnitřní, interní dluh).
Kreace nových peněz znamená jednorázové zvýšení peněžní zásoby, kdy do oběhu se dostává více peněz. Jde tedy o emisní financování deficitu státního rozpočtu.
Zvláštním případem financování rozpočtového deficitu je úvěr od centrální banky a to bud' v podobě přímého úvěru, nebo ve formě nákupu státních dluhopisů přímo od státu. V tomto případě změna v držbě státních cenných papírů centrální bankou způsobí adekvátní změnu monetární báze a tím dochází ke krytí deficitu úvěrovou emisí.“

Poznámka

Přílohy ve formátu MS Excel (*.xls). Práce obsahuje grafy a tabulky. Čistý text dosahuje cca 5, 5 stran.
Seminární práce Univerzity Pardubice z Fakulty ekonomicko-správní, předmět Veřejné finance.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2079
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse