Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Analýza sporů v rámci WTO

Analýza sporů v rámci WTO

Kategorie: Světová ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů, Praha 3 - Žižkov

Charakteristika: Seminární práce se věnuje řešení sporů v rámci Světové obchodní organizace. Přibližuje právní základy a přístupy k řešení sporů na půdě WTO a jejich procedurální a institucionální zabezpečení. Nakonec je analyzován konkrétní spor ES a USA z roku 1999, který dobře charakterizuje systém řešení sporů v uvnitř WTO.

Obsah

1.
WTO a geneze multilaterálního postupu při řešení sporů
1.1.
Přístupy k řešení sporů
1.2.
Řešení sporů v rámci GATT
2.
Procedurální a institucionální zabezpečení řešení sporů ve WTO
2.1.
Fáze procesu řešení sporů
2.1.1.
Konzultace
2.1.2.
Panel
2.1.2.1.
Harmonogram procesu projednávání sporu před panelem
2.1.3.
Dovolací orgán
2.1.4.
Implementace nápravného opatření
2.2.
Alternativní způsoby urovnávání sporů v rámci WTO
3.
Analýza vybraného sporu – Spor DS 160

Úryvek

"1. WTO a geneze multilaterálního postupu při řešení sporů
Světová obchodní organizace (WTO) byla vznikla 1.1.1995 institucionalizací dohody GATT, jako výsledek Uruguayského negociačního kola jednání a podepsání Dohody o zřízení WTO v Marakéšši. WTO je organizací čítající 153 členů a založenou na principech nediskriminace, postupného odstranění překážek mezinárodního obchodu, podpory začlenění rozvojových zemí, transparentnosti obchodních politik a podpory hospodářské soutěže.1
1) Dohoda o zřízení WTO Právě v rámci principu podpory hospodářské soutěže, umožňují pravidla WTO členům, aby se v případě podezření , že je určité obchodně-politické opatření jiného členského státu v rozporu s Dohodami WTO, obrátily na příslušný orgán této organizaci, která ve věci rozhodne. Dohody, které slouží jako pramen práva při rozhodování v konkrétním sporu jsou:
2) Multilaterální dohody: GATT (Všeobecná dohoda o clech a obchodu), GATS (Všeobecná dohoda o obchodu se službami ), TRIPS (Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví) a dalších zhruba 60 multilaterálních dohod, které jsou jejich součástmi
3) Plurilaterální dohody - byly přijaty pouze určitou skupinou členských států, a jsou tudíž jen pro tyto státy závazné (např. Dohody o mléčných výrobcích, civilním letectví, vládních zakázkách atd.)
Orgán založený k účelu rozhodování o obchodních sporech je inherentní a klíčovou součástí této organizace, neboť přináší jistotu a předvídatelnost obchodních politik členských států a efektivně zabezpečuje dodržování přijatých dohod, čímž umožňuje prohloubení liberalizace mezinárodního obchodu.
1.1 Přístupy k řešení sporů
Období od uzavření dohody GATT, její institucionalizaci do WTO až po současnost je doprovázeno mnohými zásadními změnami v rámci způsobu řešení sporů a teoretických přístupů, na kterých jsou založeny, a které zároveň determinují vlivy rozhodující o konečném výsledku sporu. Tyto přístupy se označují jako tzv. „mocensky orientovaný přístup“ (power-oriented) a „na pravidla orientovaný přístup“ (rule-oriented).
1 KUBIŠTA, V. Mezinárodní ekonomické vztahy, 2.vydání, Aleš Čeněk s.r.o, Plzeň, 2008. 384 str. ISBN 978-80-7380-191-5, str.59-62
Pro mocensky-orientovaný přístup je charakteristické, že při procesu řešení sporu, ať již ve fázi vzájemných diskuzí, vyjednávání nebo samotného rozhodování příslušnou autoritou, je zvýhodněna ekonomicky silnější strana, která své relativně vyšší hospodářské vyspělosti a vlivu využívá k nátlaku na protistranu sporu, aby vyvolání sporu neiniciovala. Takový nátlak může mít například podobu podmínění setrvání vojenské asistence, rozvojové pomoci či určitých obchodních preferencí vůči rozvojové zemi. Ta tak může být například nucena „dobrovolně“ omezit vývoz levného textilu či zemědělské produkce ve prospěch výrobců a zemědělců importující země či nepodnikat žádnou akci proti zavedení protekcionistickým opatření. Jednotlivé země tak mají představu na základě systému vzájemných vztahů členských zemí, která země uplatní jaké postupy, bude-li se cítit ve vzájemném obchodě poškozena.2"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26063
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse