Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Analýza tržních selhání v Saint-Gobain Sekurit

Analýza tržních selhání v Saint-Gobain Sekurit

Kategorie: Ekonomie, Hospodářská politika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá analýzou tržních selhání v podobě pozitivních a negativních externalit. V první části jsou externality definovány a stručně charakterizovány. Ve druhé části jsou ukázány příklady tržních externalit na činnostech Saint-Gobain Sekurit v Hořovicích. Následuje objasnění negativních externalit. Autorka poukázala na to, jakým způsobem firma snižuje vlivy negativních externalit a jakým způsobem naopak podporuje výrobu pozitivních.

Obsah

1.
Úvod
2.
Charakteristika externalit
2.1
Záporné externality ve výrobě
2.2
Kladné externality ve výrobě
3.
Profil společnosti
3.1
Základní charakteristika
3.2
Sortiment
3.3
Vztah firmy k negativním externalitám
3.4
Vztah firmy k pozitivním externalitám
4.
Závěr

Úryvek

"2. Charakteristika externalit
Externalitami můžeme nazývat vnější - externí - efekty výroby nebo spotřeby. Může se jim také říkat tzv. efekt přelévání. Představuje nechtěný, vedlejší efekt z hlediska fungování trhu. „Externalita nastává tehdy, když výroba nebo spotřeba jednoho subjektu způsobuje nezamýšlené náklady nebo přínosy jiným subjektům. Náklady nebo přínosy jsou přenášeny na jiné subjekty, aniž by ti, kteří způsobili náklady či získali příjmy, za ně platili“ (Macáková, Mikroekonomie – základní kurs, s. 218). Mohou existovat mezi výrobci i spotřebiteli a vždy jde o vztah, který není postižen systémem cen. Trh neumí ocenit a ani regulovat tyto důsledky.
Dělení externalit:
- záporné (negativní) externality, které přinášejí nechtěné náklady
o Jako příklad bývá často uváděno znečišťování ovzduší a vod, nebezpečné provozy, náhodné radioaktivní úniky, hrozba opilých řidičů, povrchová těžba, smrtelný virus AIDS, …
- kladné (pozitivní) externality, které přinášejí prospěch
o Příkladem může být hlídací pes, který nehlídá pouze dům svého majitele, ale také svých sousedů. Uvést mohu i příklad vynálezců, kteří svými objevy pomáhají ulehčit životy všem na dlouhá desetiletí a přesto nejsou za svoji práci dostatečně odměněni. Také včelař, který pomocí svých včelek, které opilují ovocné stromy, pomáhá ke zvyšování plodnosti těchto stromů.

Některé externality, jako ty, které působí na kvalitu ovzduší, jsou spojeny se životním prostředím a tak působí na všechny, kteří s ním přijdou do styku. Jiné jsou více adresné. Pozitivní externality bývají zajišťovány vládním sektorem, protože tržní mechanismus je není schopen a ochoten vyrábět v takovém množství, které by společnost požadovala. Pozitivní externalitou můžeme chápat například výzkum a vývoj. Ten je velmi finančně náročný, a proto bývá často podporován vládou nebo je dokonce prováděn na státních univerzitách. U negativních externalit je naopak potřeba, aby vláda pomocí legislativy zajistila snížení počtu negativních externalit. „Dnešní vlády podnikají celou řadu rozličných kroků v boji s externalitami. Používají buď přímé nástroje řízení, nebo finanční pobídky, aby přiměly firmy snížit škodlivé externality nebo zvýšit prospěšné aktivity“ (Samuelson, s. 773-774). Podle mého názoru v současné době existuje dostatečná legislativa, která omezuje znečišťování životního prostředí. Touto cestou vláda donutí firmy omezovat znečišťování. Zároveň ale také některé firmy si jsou schopny uvědomit odpovědnost za životní prostředí a samy se snaží přispět k jeho ochraně.
Tuto seminární práci bych chtěla zaměřit na činnost konkrétní firmy a její chování vůči výrobním externalitám. Konkrétně se zaměřím na společnost Saint-Gobain Sekurit v Hořovicích. Budu se snažit posoudit činnosti, které by vedly ke zkvalitňování životního prostředí (snižování negativních externalit) nebo činnosti, které naopak podporují externality pozitivní.

2. 1 Záporné externality ve výrobě
Statek, který je spojen se zápornou externalitou, je vyroben díky soukromým mezním nákladům. Současně však vytváří náklady jinému subjektu, jemuž nejsou hrazeny. Výrobce se při výrobě rozhoduje na základě srovnání ceny (mezního příjmu) s mezními náklady. Bere však v úvahu jen své vlastní náklady, nikoli náklady vznikající dodatečně jiným ekonomickým subjektům v důsledku jeho výrobní činnosti. Náklady spojené s výrobou tohoto statku jsou nejen soukromé mezní náklady výrobce (MC), ale také náklady externí (EMC). Tyto společenské mezní náklady jsou rostoucí. Tržní cena, za kterou je výrobek prodáván, je rovna jen soukromým mezním nákladům, což způsobí, že se vyrábí větší množství než by bylo společensky žádoucí. Tuto situaci znázorňuje obrázek č. 1.
(obrázek)"

Poznámka

Práce obsahuje dva grafy. Čistý text je cca 6 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20251
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse