Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Analýza vývoje a hospodářsko politických souvislostí v oblasti ekonomické reformy - srovnání České republiky a Polska

Analýza vývoje a hospodářsko politických souvislostí v oblasti ekonomické reformy - srovnání České republiky a Polska

Kategorie: Evropská unie, Hospodářská politika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tématem této seminární práce je analýza vývoje a hospodářsko-politických souvislostí v oblasti ekonomické reformy. Autor srovnává Českou republiku a Polsko v období mezi lety 1997 a 2009. Práce v úvodu charakterizuje vývoj vztahů mezi Českou republikou a Polskem. Dále se soustřeďuje na srovnání strukturálních ukazatelů. Dosaženou úroveň hodnotí mezi vybranými zeměmi a porovnává je s průměrem EU. Dalším objektem zájmu autora je Lisabonská strategie, kterou stručně charakterizuje.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teoretická část
2.1
Vývoj vztahů mezi ČR a Polskem
2.1.1
Obchodní ekonomická spolupráce mezi ČR a Polskem
2.2
Lisabonská strategie
3.
Analytická část
3.1
Základní informace o obou zemích
3.2
Srovnání strukturálních ukazatelů General Background
3.2.1
HDP
3.2.2
Produktivita práce
3.2.3
Zaměstnanost
3.2.4
Inflace
3.2.5
Jednotkové náklady na práci
3.2.6
Veřejná rovnováha
3.2.7
Veřejný dluh
3.3
Srovnání zemí a vývoje v čase v oblasti ekonomické reformy
3.4
Hospodářsko-politická reflexe ve stanovené tématické oblasti strukturálních ukazatelů - Lisabonská strategie
4.
Závěr

Úryvek

"Pokud porovnáme výši inflace obou zemí, situace v Polsku je následující. Inflace v Polsku dosahovala v minulém roce zhruba tří a půl procentní hranici. Průměrná roční inflace v Česku byla 1%. Také míra nezaměstnanosti je v České republice nižší.

Co se týká hospodářských vztahů mezi oběma zeměmi, fungují na principu solidní legislativní bázi. Podstatné dokumenty podepsané mezi ČR a Polskem jsou např. Smlouva o zamezení dvojího zdanění, Smlouva o vzájemné podpoře a ochraně investic nebo Dohoda o přeshraniční spolupráci. Za posledních pět let měla ČR stále aktivní saldo v rámci obchodní bilance. Kde se očekává výrazný nárůst spolupráce a zvýšení exportu je zvlášť oblast stavebnictví, konkrétně výstavba infrastruktury a v neposlední řadě zemědělské produkty. Paradoxně Polsko jakožto zemědělská země má enormní zájem o produkty jako je máslo, mléko, drůbež, vejce pivo a slad.

Dominujícím sektorem v Polsku je jednoznačně sektor služeb. Vyjádřeno v číslech, v roce 2007 tvořil 2,2% z celkových 6,1% růstu HDP. Ve službách také pracuje nejvíce zaměstnaných (60%). Velký potenciál v Polsku skrývá cestovní ruch, který je právem považován za nejdynamičtější v posledních letech. Velkým problémem je však infrastruktura, která je v žalostném stavu a komplikuje tak turistiku. V Polsku chybí prostředky na zlepšení a nové budování cest a dálnic společně s bezpečnostním systémem. Situace v České republice je v tomto ohledu podstatně lepší.

2.2 Lisabonská strategie

V souvislosti s dlouhodobě nedostatečnými výsledky v ekonomické výkonnosti Evropské Unie (EU) a zaostáváním v konkurenceschopnosti zejména vůči USA a Japonsku si Evropská rada na svém březnovém zasedání roku 2000 v Lisabonu vytyčila nový, ambiciózní plán: do roku 2010 se EU má stát „nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomikou, schopnou udržitelného hospodářského růstu s více a lepšími pracovními místy a s větší sociální soudržností“. Tento plán vešel ve známost pod názvem Lisabonská strategie (LS) a byl přijat všemi státy původní evropské patnáctky. Nový právní rámec zjednoduší fungování EU a dá občanům větší slovo v evropské politice. Nová smlouva EU reformuje a modernizuje s cílem umožnit plné využití jejího potenciálu. Hlavními přínosy budou:
Posílení demokracie a větší otevřenost – milion občanů z několika zemí bude moci vyzvat Komisi k předložení nového legislativního návrhu („občanská iniciativa“). A národní parlamenty budou sledovat, zda EU jedná pouze tam, kde může dosáhnout lepších výsledků než opatření na úrovni členských států.

Vyšší efektivita – od roku 2014 se bude rozhodovat tzv. dvojí většinou (55 % členských států představujících alespoň 65 % obyvatel EU). EU bude moci jednat rychleji v otázkách ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti a boje proti mezinárodní trestné činnosti.
Posílení práv – nedávno podepsaná Listina základních práv, která má nyní stejnou právní sílu jako samotné smlouvy EU, bude chránit základní lidská práva občanů EU.
Silnější postavení na mezinárodní scéně – EU získá právní subjektivitu, což posílí její vyjednávací pozici a zvýší efektivitu její činnosti ve světě. Nová funkce vysokého představitele pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku zajistí větší vliv a soudržnost zahraničního působení EU."

Poznámka

Seminární práce z Vysoké školy ekonomie a managementu v Praze. Práce obsahuje tabulky a grafy. Čistý text je cca 8 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20154
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse