Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Anatomie a fyziologie dýchacího systému - slovensky

Anatomie a fyziologie dýchacího systému - slovensky

Kategorie: Medicína, Přírodní vědy - cizojazyčné práce

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá anatomií a fyziologií dýchacího systému. Formou hesel a odrážek popisuje dýchaní z funkčního hlediska, poté se věnuje stavbě a funkci dýchacího systému. Charakterizuje jeho jednotlivé části. Informuje o fyzikálních a chemických změnách, které vznikají ve složení vdechovaného a vydechovaného vzduchu. V závěru definuje nejen mechaniku a regulaci dýchání, ale také tkaninové dýchaní.

Obsah

1.
Dýchanie - z funkčného hľadiska
1.1.
Vonkajšie dýchanie (ventilácia)
1.2.
Rozvod dýchacích plynov (O2, CO2, N)
1.3.
Vnútorné tkanivové dýchanie
2.
Stavba a funkcia dýchacieho systému
2.1.
Nosová dutina
2.2.
Nosohltan
2.3.
Hrtan
2.4.
Priedušnica
2.5.
Priedušky
2.6.
Pľúca
3.
Dýchanie- fyzikálne a chemické zmeny
3.
Mechanika dýchania
4.
Regulácia dýchania
5.
Tkanivové dýchanie

Úryvek

"► Pri dýchaní (respirácii) nastávajú v zložení vdychovaného a vydychovaného vzduchu viaceré fyzikálne a chemické zmeny
 Vdychovaný vzduch sa pri prechode cez horné dýchacie cesty čistí, zvlhčuje a otepľuje
 Vydychovaný vzduch sa naopak ochladzuje, čím sa obmedzujú tepelné straty organizmu
 Vdychovaný vzduch sa skladá z 21% kyslíka, 79% dusíka, vzácnych plynov a z 0,04% oxidu uhličitého
 Vydychovaný vzduch nemá stále zloženie, no na začiatku je takmer identický s vdychovaným vzduchom – tento vzduch pochádza z tkzv. mŕtveho priestoru

► Mŕtvy priestor dýchacieho systému, ktorého objem je asi 150-230ml, tvoria prevažne horné dýchacie cesty (nosová dutina, vedľajšie nosové dutiny, priedušnica, priedušky) až po alveoly, patria sem aj tie alveoly, ktoré nie sú práve prekrvené
► Jediným miestom dýchacích ciest , kde nastáva výmena plynov, sú prekrvené pľúcne mechúriky. Ostatné časti dých. ciest sú iba transportnými rúrkami, ktoré sú pre plyny celkom nepriepustné
► Prevod plynov (O2, CO2) z vdychovaného vzduchu do krvi a naopak sa uskutočňuje difúziou v prekrvených pľúcnych mechúrikoch.
► Difúzia plynov v pľúcach je pasívny dej, ktorý závisí od mnohých faktorov, rozhodujúci je predovšetkým tlak, resp. rozdiel tlaku kyslíka v pľúcnych mechúrikoch a v krvi, ktorá preteká pľúcnymi kapilárami.

► Molekuly kyslíka a oxidu uhličitého musia prekonávať stenu pľúcneho mechúrika (tvorí ju plochý epitel), stenu krvnej kapiláry (tvorí ju jedna vrstva plochých buniek), pričom sa musia naviazať na krvné farbivo vnútri červených krviniek
Prenos kyslíka a oxidu uhličitého krvou
► Kyslík a oxid uhličitý sa v malom množstve voľne rozpúšťajú v krvi, väčšia časť sa voľnými väzbami viaže na krvné farbivo
► Kyslík prenáša červené krvné farbivo (hemoglobín) obsiahnuté v červených krvinkách
► Kyslík sa voľne viaže na Fe, ktoré sa nachádza v hemoglobíne a ľahko sa z tejto väzby uvoľňuje v tkanivách
► Zlúčenina kyslíka s hemoglobínom sa nazýva oxyhemoglobín

► Prenos a väzba oxidu uhličitého sú zložitejšie ako prenos a väzba kyslíka
► Oxid uhličitý sa viaže trojako :
 1.) je voľne rozpustený v krvnej plazme v oveľa väčšom množstve ako kyslík (až 5%celého CO2 v krvi)
 2.) zlučuje sa s hemoglobínom, viaže sa na časť molekuly hemoglobínu a tvorí zlúčeninu karbhemoglobínu (asi 10%CO2 v krvi)
 3.) najväčšia časť oxidu uhličitého (asi 85%) sa viaže v krvnej plazme vo forme uhličitanov


Mechanika dýchania
► Hrudník svojím zložením i tvarom zabezpečuje dýchacie funkcie
► Zakrivenie rebier, pohyblivé kĺbové spojenia rebier a stavcov, štruktúra a uloženie dýchacích svalov, ako aj priestory okolo pľúc umožňujú zväčšovať a zmenšovať predozadný priemer hrudníka, ktorý je spojený s rozpínaním a zmršťovaním pľúc
► Vdych (inspírium) je aktívny dej, ktorý celkom závisí od činnosti inspiračných svalov. Pri vdychu sa zväčšujú rozmery hrudníka a do pľúc sa nasáva vzduch. Zúčastňujú sa na ňom všetky svaly, ktoré svojou kontrakciou zväčšujú objem hrudníka : vonkajšie medzirebrové svaly, prsné svaly a niektoré svaly krku a chrbta

► Najvýznamnejším vdychovým svalom je bránica
► Bránica (diaphragma) je plochý, klenutý sval, ktorý oddeľuje hrudníkovú dutinu od dutiny brušnej – zabezpečuje až 80% ventilácie pľúc
► Na povrchu pľúc je tenká blana – popľúcnica – orgánová (pľúcna) pleura, ktorá pokrýva pľúca a prechádza na stenu hrudníka, k nej pomerne pevne prilieha ako pohrudnica
► Medzi popľúcnicou a pohrudnicou je úzka pohrudnicová štrbina – medzipohrudnicový priestor, ktorý je vyplnený 10-15ml vodnatej tekutiny

► Výdych (exspírium) je pasívny dej, pri ktorom sa uplatňuje predovšetkým elastickosť pľúc, pružnosť hrudníkovej steny a hmotnosť hrudníka
► Výdychové svaly – brušne a vnútorné medzirebrové svaly – vstupujú do tohto deja až na konci exspirácie a pri maximálnom výdychu, pomocné dýchacie svaly (svaly chrbtové, kŕčne svaly a svaly ramenného pletenca, ktoré sa upínajú na hrudník) vstupujú do činnosti postupne, keď treba vyvinúť väčšiu námahu pri prehĺbenom dýchaní

► Množstvo vzduchu, ktoré človek vydýchne pri jednom vydýchnutí sa nazýva dychový objem
► Maximálne množstvo vzduchu, ktoré môžeme vydýchnuť po maximálnom nadýchnutí, vyjadruje tkzv. vitálnu kapacitu pľúc – je určitým aj keď nepresným ukazovateľom výkonnosti pľúc, vyjadruje koľko kyslíka môžu pľúca ponúknuť tkanivám. U žien je normálna hodnota dvojnásobkom veľkosti povrchu tela (asi 3200ml) u mužov je to 2,5-násobok (asi 4200ml). U trénovaných jedincov sú hodnoty podstatne vyššie.

Regulácia dýchania
► Hlavnú úlohu v regulácii dýchania má dýchacie centrum v predĺženej mieche
► V pokoji sa frekvencia dýchacích podnetov pohybuje v rozpätí 12-16 za minútu
► Činnosť dýchacieho centra je automatická, ale ovplyvňuje ju mnoho podnetov, a to nervových a metabolických podnetov :
 Nervové podnety prichádzajú z niektorých oblastí zadného a stredného mozgu a z receptorov uložených vo svaloch, šľachách a kĺbových puzdrách zúčastňujúcich sa na dýchaní
 Citlivé nervové zakončenia sa nachádzajú aj v pľúcnom väzive, v stene niektorých ciev a v sliznici dýchacích ciest

 Činnosť dýchacieho centra ovplyvňujú aj podnety z kôrových a podkôrových oblastí mozgu. Tak môžeme vôľou regulovať predovšetkým frekvenciu a hĺbku dýchania
 Zmeny v rytme dýchania a hĺbke nadýchnutia vyvolávajú aj rozličné nálady (zlosť, plač, smiech)
 Metabolické podnety sa v činnosti dýchacieho centra uplatňujú prostredníctvom zmien v zložení krvi, ktorá centrom preteká. Dýchacie centrum je málo citlivé na nedostatok kyslíka v krvi, ale veľmi citlivo reaguje na zmeny množstva CO2"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15259
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse