Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Andragogika - vypracované otázky

Andragogika - vypracované otázky

Kategorie: Andragogika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o., Praha 3

Charakteristika: Práce se skládá z 20 vypracovaných otázek z andragogiky. Uvádí její základní charakteristiku, popisuje různé přístupy ke vzdělávání dospělých, věnuje se typům tohoto vzdělávání a také používaným metodám a formám. Dále se zabývá vzděláváním třetího věku či se zamýšlí nad budoucím vývojem andragogiky. Kompletní seznam zpracovaných témat je uveden v desetinném obsahu.

Obsah

1.
Integrální pohled na život a práci dospělého
2.
Postavení andragogiky v systému věd
2.1.
Andragogika
2.2.
Vztah andragogiky k ostatním vědám
2.3.
Členění andragogiky
3.
Systémový přístup k andragogice
3.1.
Systémově-tvorný přístup ke vzdělání
3.2.
Systémy dělíme na
3.3.
Důvody systémového přístupu
3.4.
Systémová hlediska
3.5.
První úroveň
3.6.
Druhá úroveň
3.7.
Třetí úroveň
4.
Permanentní, kontinuální a celoživotní učení dospělých
4.1.
Permanentní vzdělávání
4.2.
Celoživotní
4.3.
Kontinuální
4.4.
Komplexní princip celoživotního učení zahrnuje pojmy
4.4.1.
Lifelong
4.4.2.
Lifewide
5.
Resocializace a reedukace dospělých
6.
Andragogika a profesní vzdělávání
6.1.
Vzdělávací standardy
6.2.
Zásady profesního vzdělávání
6.3.
Struktura dalšího profesního vzdělávání
6.3.1.
Kvalifikační
6.3.2.
Rekvalifikační
6.3.3.
Normativní
7.
Občanské vzdělávání
8.
Zájmové vzdělávání dospělého člověka
8.1.
Zájmové vzdělávání
8.2.
Základní charakteristiky
8.3.
Hlavní funkce
9.
Funkce andragogiky v oblasti personalistiky
10.
Podniková výchova a její organizace
10.1.
Formy podnikového vzdělávání
10.2.
Obsah řízení
10.3.
Metody vyučování a výcviku
11.
Přehled metod a forem vzdělávání dospělých
11.1.
Formy
11.1.1.
Kategorizace dle Pavla Paška, Věry Bočkové a Jaroslava Mužíka
11.2.
Metody
11.2.1.
Klasifikace dle J. Mužíka
12.
Problémové, situační a inscenační metody vzdělávání dospělých
13.
E-lerningové metody v distančním vzdělávání
13.1.
Distanční vzdělávání
13.1.1.
Základní znaky
13.2.
Vyučování pomocí počítače
14.
Komunikační procesy v andragogice
14.1.
Verbální, neverbální komunikace
14.2.
Aspekty andragogické komunikace
15.
Andragogika a vzdělávací aktivity třetího věku
15.1.
Funkce vzdělávání v užším smyslu
15.2.
Pozitiva edukace seniorů vůči společnosti
15.3.
Pozitiva edukace seniorů ve vztahu k sobě samému
15.4.
Institucionalizace vzdělávání seniorů
15.5.
Specifika vzdělávání seniorů
16.
Informální vzdělávání jako součást rozvoje dospělého člověka
17.
Vznik, vývin a funkce komparativní andragogiky
18.
Synergetika v andragogice
18.1.
Synergetika
18.2.
Synergický efekt
19.
Srovnávací procedury a prostředky komparativní andragogiky
20.
Základní směřování moderní andragogiky
20.1.
Budoucnost andragogiky
20.2.
Podmínky pro fungování vzdělávání
20.3.
Základní směry v teorii vzdělávání dospělých
20.4.
Budoucnost dalšího vzdělávání

Úryvek

"Členění andragogiky:
- Základní disciplíny
- Subdisciplíny
- Aplikované z andragogiky

- Základní disciplíny - obecná andragogika, komparativní andragogika, androdidaktika, historie andragogiky
- Aplikované disciplíny – profesní A, sociální A, kulturně – osvětová A, personální A, speciální A a gerontogogika.
- Systematická andragogika – tvoří základ, je jádrem, generální andragogickou disciplínou, zabývá se předmětem andragogiky, její obecnou charakteristikou, strukturou

Zvláštní postavení mezi vědami, které ovlivňují andragogiku, má pedagogika. Andragogika reagovala na požadavky společenské praxe, nevyčlenila se z jiných věd. Kromě výchovy a vzdělávání dospělých se zabývá řízením a rozvojem lidských zdrojů, sociální prací a péčí a kulturně - osvětovou činností. Kdežto pedagogika se zabývá vzděláváním a výchovou dětí a mládeže.

3. Systémový přístup v andragogice
Systémový přístup se dostává do popředí zájmů, jelikož věda se usiluje přistupovat ke koumaným objektům jako k celistvému systému. Neposuzuje jen jednotlivé elementy v izolovaném stavu vůči okolí. Systémový přístup předpokládá jiné hodnocení jevů.
Systémový přístup umožňuje vysoký stupeň zevšeobecnění (generalizaci) a abstrakci. Ve výchově a vzdělávání se ukazuje, že idea systémového přístupu ke zkoumání jednotlivých modelů výchovy a vzdělávání je vhodná, správná, aktuální a potřebná. Aplikace systémového přístupu umožňuje vyšší stupeň zevšeobecnění a abstrakci. Dále nás nutí uplatňovat poznatky z jiných věd. Systémový přístup označujeme taky vědeckým přístupem, který si klade za cíl, rozpracovat principy, metody a prostředky výstavby objektů prezentující systémy.

Systémově-tvorný přístup ke vzdělání:
- vzdělání je součást nějakého většího systému
- systém je množina elementů vzájemně závislých a souvisejících prvků - existují zpětnovazební vztahy a závislosti mezi jednotlivými elementy, ale i mezi nimi a celým systémem a mezi celým systémem a jeho okolím
- neexistuje žádný jev, tedy ani vzdělávání, samo o sobě izolovaně, ale vždy je součástí určitého celku, je zapojen do určitého celku, je prvkem dané struktury a plní konkrétní funkci v souladu s ostatními prvky systému
- vzdělávání je součástí vyššího systému, například společnosti, samo však vytváří také systém, který tvoří řada prvků, které mají různé systémově-tvorné funkce, vytvářejí vazby s dalším prvkem, ale vždy se vzájemně ovlivňují, vytvářejí komplexní celek, který nelze libovolně měnit bez následků na dalším rozvoji tohoto systému
- mezi hlavní systémově-tvorné elementy vzdělávání patří funkce vzdělávání, koncepce vzdělávání, didaktické zákonitosti a zásady, cíle vyučování, obsah vyučování, vyučovací proces, prostředky výuky a lidský faktor učitel a žák."

Poznámka

Vypracované otázky ke zkoušce z Andragogiky na Univerzitě Jana Ámose Komenského u prof. Tumy, 1. ročník magisterského oboru Andragogika. Rozsah otázek je 1 - 2 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21626
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse