Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Anglo-americký právní systém ve srovnávacím právu

Anglo-americký právní systém ve srovnávacím právu

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: B.I.B.S., a.s., Brno

Charakteristika: Oblast teorie práva je jedním z nejzajímavějších oborů, neboť se promítá celým právním odvětvím. Její důležitost si uvědomují všichni právní teoretici, praktici, dokonce i někteří laikové. Znalost práva je důležitým předpokladem pro pochopení základních pravidel a fungování státu. Stěžejním tématem této předkládané práce je Angloamerický právní systém, tedy jeden ze systémů právní kultury.
Jedná se o druh práva, který je právu českému velmi vzdálen, neboť nevychází z tradic práva římského. Angloamerický právní systém vznikl v Anglii a původně se nazýval systémem common law. Abychom pochopili, jak se angloamerické právo vyvíjelo, pokusíme si nastínit historické souvislosti vývoje tohoto systému. Pozornost bude věnována pramenům práva typického pro tento systém. Jádro práce bude postaveno na odlišení práva amerického a práva anglického v návaznosti na vzájemnou komparaci.
Před samotným zaměřením na jádro předkládané práce „ Angloamerický právní systém“, je třeba si vysvětlit, co zahrnuje právní zeměpis. Právní řád jednotlivých států na světě podle různých kritérií se třídí do velkých či menších geografických oblastí. Toto srovnání pochází z nejrůznějších předmětů, obecně řečeno z různosti právních systémů.
Je tedy zřejmé, že každý stát má své právo. Právo daného státu se vždy vyvíjí na základě určitých historických momentů, v různém politickém a kulturním prostředí. Právní zeměpis není univerzální.
Práce je vypracována kompilativní a deskriptivní metodou za použití odborné literatury a zdrojů.

Obsah

Úvod 3
1.
Právní zeměpis 4
1.1
Geografické označení právních systémů 5
1.2
Třídící kritéria – prameny práva 6
1.1.1
Forma pramenů práva 7
1.1.2
Soudní precedent 10
1.1.3
Právní obyčej 10
2.
Angloamerický právní systém 11
2.1
Geografické rozšíření a charakteristika 11
2.2
Anglické právo 12
2.2.1
Prameny práva 14
2.2.2
Common law a equity 15
2.3
Soudní organizace 15
2.
3.1 Supreme Court of Judicature (Nejvyšší soud) 16
2.3.2
Sněmovna lordů a Privy Council 16
2.4
Mechanismus precedenčního práva v Anglii 17
2.
5 Praktický příklad 17
3.
Americké právo 19
3.1
Obecný historický vývoj 19
3.1
Charakter práva v USA 21
3.1.1
Federální charakter práva v USA 22
3.2
Prameny práva 22
3.3
Soudní organizace 24
4.
Komparace 26
Závěr 26
Seznam použité literatury a zdrojů 27

Úryvek

"Určujícími normami jsou zákon, soudní precedent, soubor pramenů islámského práva a mezinárodní smlouva. Ostatní prameny jsou druhotné.
Angloamerický právní systém je prezentován právem nepsaným. Jedná se zejména o:
a) soudní rozhodnutí (precedenční právo)
b) právní obyčeje
c) analogie
d) ekvita
e) rozum
A) Soudcovské právo není, na rozdíl od práva psaného, vytvořeno zákonodárnými či pověřenými orgány výkonné moci, ale je tvořeno soudy. V systému soudcovského práva neplatí zásada „iudex ius dicit inter partes“ . Rozhodnutí soudu je závazné jen pro strany řízení, v němž bylo rozhodnutí vydáno. Soudce tedy právo nalézá, ale i jej tvoří. Právo soudcovské je rozvinuto v angloamerickém právním systému, o němž budeme hovořit později. Forma soudcovského práva existuje v zemích psaného práva a působí právotvorně. Na rozdíl od angloamerického práva, právo kontinentální uznává soudcovské právo zřídka kdy. Jedná se například o skandinávské země.
Dle P. Hungra „se soudní rozhodnutí v zemích kontinentálního práva nepřipouští.“ Rovněž V. Knapp konstatuje „že soudcovské právo se aplikuje zřídka“. Z praxe víme, že soudní rozhodnutí je v zemích kontinentálního práva připuštěno. Soudcovské rozhodování je typické pro země angloamerického práva, kdy je považován za stěžejní právní pramen. Konkrétní podoba je dána formou precedentů, které zavazují ostatní soudy rozhodnout v obdobných případech stejně. Soudce tak vytváří závazná právní pravidla na základě konkrétní situace.
Gerloch uvádí, že se zejména při tvorbě precedentů uplatňují i další prameny práva. Jsou jimi: „odborná literatura, společné mínění učenců, rozum, spravedlnost a právní principy.“ Výše zmíněné lze považovat za právní prameny uznávané nejen v angloamerickém typu právní kultury, ale také v právu mezinárodním.


B) Obyčejové právo musí splňovat následující podmínky:
- aby v době jeho aplikace působilo od pradávna;
- aby bylo považováno za závazné.
Tato teoretická pravidla nejsou, dle Knappa, obecné. Knapp uvádí, že „zvykové právo v Anglii je definováno trochu jinak, jen přibližně lze toto pravidlo použít na domorodá tradiční práva v afrických zemích“."

Poznámka

Práce obsahuje mapu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera30054
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse