Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Antická filozofie do Platóna

Antická filozofie do Platóna


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Kroměříž, Kroměříž

Charakteristika: Práce se zaměřuje na antickou filozofii až po Platóna. Rozebírá milétskou filozofii, pythágorejce, Sokrata, Platóna a jiné.

Obsah

1.
Periodizace antická filosofie
2.
Mílétská filosofie
3.
Pýthágorejci
4.
Eleaté
5.
Mladší fyzikové
6.
Antropologická filosofie
7.
Sokrates
8.
Platón

Úryvek

"2. Antická filosofie do Platóna

Časové vymezení: vznik 6-7st př.nl.(pobřeží Malé Asie) – Jónská, Mílétská škola
Předpoklady vzniku (rysy): společná otázka: z čeho se skládá svět, jakou má povahu, z čeho vznikl = arché=pralátka (látka, ze kt. vzešel svět) + snaha zařadit jevy života do všeobecné souvislosti.

Periodizace antická filosofie:
1)Kosmologická=předsókratovská =přírodní – hledaní principu jsoucna, sjednocujícího principu (arché) + harmonie světa – 7/6-5st př.nl – Mílétská=Jónská fil
2)Antropologická – obrat k člověku, poznávací fil – Sokrates, Sofisté, Sokratovské školy – 5-4st.př.n.l
3)Systematická - =vrchol ant.fil, athénská demokracie (Peryklovy Athény), odpovědi na fil kázání - Platón, Aristoteles
4)Helénistická-proudy římské fil.- 4.st.př.nl-6.st. nl.(529), hledání smyslu lidské existence, zkoumání nadsvětského řádu + mystické prvky ve fil - Stoicismus, Novoplatonismus, Epikureismus, Skepticismus, Eklekticismus.

Mílétská filosofie:hl. problém = snaha o vyložení světa – pralátka=arché(vše z ní vzniká a zaniká)=podstata světa.
1)Thálés z Mílétu :
 fil., cestovatel, matematik – Thaletova kružnice, výška pyramid, sjednocení maloasijských měst
 1. Předpověděl zatmění Slunce 585 př.n.l = cyklus
 Země plochý kotouč – pluje na vodě arché = voda (je nejrozšířenější)
2)Anaximenés :
 arché = vzduch, zřeďováním oheň, zhušťováním ve vodu a zemi, je něčím oživujícím
 periodické vznikání a zanikání světů
 Země plochý kotouč, podpíraný masou vzduchu – v něm se vznáší ohnivé kotouče hvězd – správné pořadí – Měsíc, Slunce, hvězdy.
3)Anaximandros :
 Arché=praprincip=apeiron - neurčité (hodně blízko křesťanství=praprincip=Bůh) je to to, co způsobilo, že se věci daly do pohybu.
 Země se volně vznáší v prostoru
 Fyzikální vysvětlení pohybu hvězd, živočichové ve vodě poté na souši (část Darwinovy teorie)
 Spis O přírodě – pouze jednotlivé slova

Pýthágorejci :
1)Pýthágorás ze Sámu:
 zakladatel, matematik = hledal vztahy mezi M a Fil. Orfismus=víra ve stěhování duší
 Zakladatel náb řádu = KROTON - Autos-éfa = vše co bylo objeveno v řádu připisováno mistrovi.
 poprvé požil slovo „filosof“=přítel moudrosti
 nehledá arché, ale prazákon (látka je pomíjivá) = neměnné číselné řady = „na počátku bylo číslo“ – zakladatel numerologie
 1 nazval svět Kosmem
 nauka o dokonalých geometrických tělesech: každá stěna je stejná (čtyřstěn, krychle…), ve vesmíru se z nich skládá vše = hudba sfér = stálice ve vesmíru vydávají tóny- nevnímáme ji.

Hérakleitos :
 neměl žáky, poustevník, nepřítel demokracie (= „vláda tupého davu“)
 arché = oheň (proměnlivý), Logos = řád, zákon – řídí přírodu
 Pantha rhei = vše plyne. „2 krát nevstoupíš do stejné řeky“
 Sjednocující princip jsoucna = změna, vývoj
 jednota protikladů = vývoj se odehrává v polární souhře protikladných sil.
 zakladatel dialektiky – 2 smysly1)umění dokazovat pomocí argumentů a protiargumentů
2)zákon postupujícího proudu=dynamika – moderní

Eleaté : pohyb neexistuje, kritika Hérakleita, vztah mezi pravým poznáním(rozum) a pouhým zdáním(klamy smyslů), Elea = maloasij. město 6-5stpř.nl
1)Xenofanés :
 zakladatel, kritika Hérakleita – vývoj, změna nemůže existovat + orfismu=víře v zázraky
 kritika antropomorfní=zlidštěné povahy Bohů
 Panteismus=nejvyšší bůh je identický s jednotou smyslu světa
2)Parmenidés :
 Nutnost rozumového poznání světa
 svět se nemůže pohybovat, kdyby ano, mohl by zaniknout
 jsoucno = vyplňuje prostor, bytí = vlastnost existujících věcí
 pohyb je záležitostí smyslů = zdání, klamou nás
3)Zenón z Eleje :
 důkazy o neexistenci pohybu = aporie
 dichotomie, aporie letícího šípu(čas plyne spojitě), aporie stadionu a aporie o Achillovi a želvě = smysly nás klamou"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29996
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse