Antické Řecko

Kategorie: Historie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce formou výpisků popisuje způsob, jakým se řekové dívali na zákon a stát. Poté se věnuje vývoji ve Spartě a Aténách, řecko-perským válkám a konfliktu mezi Aténami a Spartou. Nejkvalitnější je kapitola o vývoji řecké kultury, filosofie, literatury, malířství a architektury. Autorka dokonce srovnává rané řecké umění s egyptským.

Obsah

1.
Státy a zákony
2.
Sparta
3.
Athény
4.
Raná řecká kultura (literatura, výtvarné umění, architektura)
5.
Filosofie
6.
Řecko-perské války
7.
Zlatý věk Athén a zbraně Sparty

Úryvek

" řec. sochařství reprezentují především osobnosti jako Feidás, Myrón a Polykteitos
 počátky sochařství představují hl. kykladské idoly a nepříliš hojné nálezy figurín a skulptur z krétsko-mykénské doby
 podle mýtů byl prvním umělcem vytvářejícím sochy athénský Daidalos
 za nejstarší řec. sochy jsou považovány dřevěné nebo kamenné hranoly otesané do tvaru lidských postav = xoana (sloužily ke kultovním účelům)
 mezi známá díla patří např. Diskobolos (od Myróna), Doriforos (od Polykleita), Bohyně z Auxerre, Apollón z Thasu, Kleobius, Moschoforus, Héra ze Samu, atd.
 v první polovině 6. st. př. Kr. vytvořili první velké sochy mladých mužů a žen – kúros a koré
 kúros = „mladík milý bohům“, „statný a zdatný mladý muž“ připravený k závodu nebo zápasu na hrách k poctě bohů
 kúros je vždy zobrazen v atletické nahotě, stojí v pozoru s připaženýma rukama a lehce vysunutou nohou, svaly má napjaty a vlasy pečlivě upraveny – spíš než jednotlivce představuje typ
 koré = „dívka“ – všechny je oživuje (stejně jako jejich druhy) „archaický úsměv“
 koré byla zobrazována v rouchu s krásnými záhyby, s květinou nebo obětní nádobou v ruce se zdá být připravená k tanci na počest některé z bohyň
 mnohé z archaických soch se napohled podobají egyptským nebo babylónským – důsledným podřízením „zákonu frontality“, značnými rozměry a strnulým postojem
 ale jen napohled: řecké sochy stojí od počátku volně a bezpodpěry
x egyptské vystupují z bloku a jsou podepřeny pilířem z téhož bloku
řec. sochař zobrazuje v naprosté většině nahé muže
x egyptský jen zcela výjimečně
řec. socha je oslavou krásy lidského těla
x babylónská honosnosti šatů
tváře kúroů a kor zlidšťuje úsměv
x eg. a bab. sochy hledí bez hnutí v mysli
řecké sochařství se od generace ke generaci vyvíjelo
x egyptské a babylónské setrvalo takřka v neměnném schématu
 nejstarší příklad skulptur z výzdoby chrámů (představujících skutečnou „modelovanou kresbu“) plnou dramatického děje a vždy dokonale sladěnou s architekturou známe z Artemidina chrámu na Kerkýře
 nejlépe zachovanou památkou archaické skulptury je výzdoba pokladnice ostrova Sifnu v Delfech (525 př. Kr.) a posledním vekým památníkem je výzdoba Afaina chrámu na Aigíně (kolem 480 př. Kr.)
 sochařká díla z archaické doby, která známe, jsou zřejmě jen zlomek tehdejší tvorby
 literární památky a nálezy potvrzují existenci mnoha sochařských dílen po celém Řecku
 nejvýznamnější sochaři byli Polymédes, Aristokles, Rhoikos a Theodóros ze Samu, Búpalos a Athénios z Chiu, Kanarchos ze Sikyónu, Anténoros a Endoios z Peisistratových Athén
 všichni se těšili vážnosti a úctě – ovšem jen jako řemeslníci (byli občany jako všichni ostatní a neměli ani žádné privilegované postavení)
*Řekové nespatřovali v umělecké tvorbě nic výjimečného
 dávno před chrámy stavěli Řekové hrady a paláce, pak současně s chrámy divadla, ódeia pro hudební vystoupení, gymnasia a palaistry, budovy městských rad, atd.
 chrámy byly především náboženské stavby
 chrám nebyl určen věřícím, ale byl „příbytkem boha“, jehož přítomnost symbolizovala chrámová socha
 věřící (což je pro antiku dost nevhodný pojem) se shromažďovali před chrámem nebo kolem chrámu
 před chrámem stál oltář, na němž se přiváděly oběti (krvavé – zabitím obětních zvířat, nekrvavé – zpálením zemědělských plodin), k bohům se modlili vstoje
 chrám byl vždy stavbou (Řekové ho nazývali naos – obdobně jako příbytek nebo loď)
 od chrámu je třeba odlišovat svatyni (hieron) – byla původně ohrazeným prostranstvím pod širým nebem"

Poznámka

Práce je psána jako souvislý tok poznámek. Orientovat se v ní lze jen se zvýšenou námahou. Doporučuji provést rozsáhlé grafické úpravy.

Práce nicméně obsahuje všechny potřebné pojmy a část, která se věnuje umění a kultuře je kvalitní.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7399
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse