Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Antropologické myšlení v údobí osvícenství a romanismu (Montesquie, Rousseau, Herder, skotské osvícenství)

Antropologické myšlení v údobí osvícenství a romanismu (Montesquie, Rousseau, Herder, skotské osvícenství)

Kategorie: Antropologie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce dokazuje, že moderní antropologie navazuje jak na osvícenství, tak na romantismus, přestože tyto směry jsou si navzájem protichůdné. Při charakterizaci osvícenství je vyzvedáván zejména Charles Montesquieu, v jehož spisech je spatřován základní princip moderní antropologie. Zmíněn je i Jean Jacques Rousseau, jeho ušlechtilý divoch a návrat k „Zlatému věku“ (antropologická fikce). V části o údobí romantismu je značná část textu věnována Herderovi a jeho zájmu o jazyk, folkloristiku a archetypy. Největší důraz je kladen na klasickou školu evolucionismu vycházející z Lamarcka, Darwina. Zde naleznete předchozí díl Biblická antropologie, Giambatista Vico nebo následující část práce - Sociální evolucionismus devatenáctého století a jeho ohlas v soudobé antropologické teorii.

Obsah

1.
Údobí osvícenství
1.1
Encyklopedisté
1.1.1
Charles Montesquie
1.1.2
Jean Jacques Rousseau
1.2
Skotské osvícenství
1.2.1
Adam Smith
1.2.2
John Millar
2.
Údobí romantismu
2.1
Johann Gottfried von Herder
2.2
Zájem o jazyk (Hamann, Humboldt)
2.3
Škola klasického evolucionismu
2.3.1
Zdroje klasického evolucionismu
2.3.2
Britská etnografie
2.3.3
Zásady klasického evolucionismu
2.3.4
Doba vzniku klasického evolucionismu

Úryvek

Romantismus povstal jako reakce na racionalitu osvícenství. Ovládl filosofii, vědu, politiku i umění. Proklamoval individualitu, emoce, iracionalitu (pudy). Proti ideálu antiky postavil hodnoty středověku. Hlásal, že pro pochopení lidské společnosti nevystačíme s rozumem, ale musíme jít pod rozumovou vrstvu, hlouběji do lidské psychiky až se dostaneme do její iracionální součásti, která ovlivňuje naše podvědomé chování.
Tento myšlenkový proud lze vymezit léty 1800 – 1830. Jako nové intelektuální hnutí se zrodil v Německu odkud se rozšířil do Francie, Anglie, Itálie a dalších zemí. Nositeli myšlenek romantismu byly především početné skupiny básníků, umělců a filosofů. Romantismus představoval, jak výše uvedeno, odmítavou reakci vůči hodnotám osvícenství. Proti osvícenskému důrazu na rozum a společnost byl vytvořen kult iracionálna a svobodného jedince.
Mystika, zatlačená racionalismem osvícenců, se opět dostává do popředí. Ze záměru romantiků nalézt za vnějšími projevy lidského rozumu hlubší rovinu emocionálního života pramení zájem představitelů romantismu o všechny projevy nevědomí jako jsou sny, genialita, šílenství nebo parapsychologické jevy.
Německý filosof a protestantský kazatel Johann Gottfried von Herder hlásal, že základními atributy člověka jsou: jazyk, myšlení a tradice. Ve spise „Ideje filosofie lidských dějin“ z roku 1791 líčí Herder obraz obecného zákonitého a rozumem uchopitelného vývoje světa. Neživá i živá příroda, rostliny, zvířata a lidé představují různé stupně evoluce přírody. Součástí a prodlužením evoluce jsou i dějiny lidstva. Myšlenkovými postupy odhalil podstatu nevědomí. Kolektivní nevědomí je pro daný národ charakteristické. Projevem národního nevědomí je jednak folklór dále mýty a pověsti čili souhrnně folkloristika.
Lidskou osobnost, rozum a lidské chování lze vysvětlit pouze analysou hlubší vrstvy lidské mysli, která je ztotožněna s nevědomím. Středem vědomí je ego. To, co ego vnímá, je vědomé, to co nevnímá je nevědomé. Celistvá osobnost člověka vzniká integrací vědomé i nevědomé složky lidské psychiky. Je prosazován pojem psychické energie, která nemá pouze sexuální charakter. Zdrojem psychické energie jsou instinkty."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2533
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse