Název Goodness Staženo

Antropologie, její vývoj a disciplíny

Práce se zabývá základním vymezením antropologie. V úvodu se autor věnuje samotnému pojmu antropologie, jeho významu a původu. V další části popisuje ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Antropologie

167x

Přehled soudobých antropologických směrů (symbolická, interpretativní a kognitivní antropologie)

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Antropologie

99x

Strukturalismus v jazykovědě a antropologii (Ferdinand de Saussure, Pražský lingvistický kroužek, Claude Lévi-Strauss)

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Antropologie

90x

Evolucionismus - vývoj a směry

Práce se zabývá vznikem a vývojem evolucionismu. Postupuje se od jeho počátků spojeného se jmény Charlese Darwina a Jeana Baptisty de Lamarcka (včetně... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Antropologie, Sociologie, Biologie

46x

Vznik a rozvoj rasové teorie. Arthur de Gobineau a jeho následovníci

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Antropologie

44x

Biblická antropologie, Giambatista Vico

Práce vysvětluje, co je a jakým způsobem vznikla biblická antropologie. Zabývá se převážně obdobím od 15. do 19. století, uvádí jména prvních antropol... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Antropologie

38x

Funkcionalistická škola (B. K. Malinowski, A. R. Radcliffe-Brown, E. E. Evans-Pritchard)

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Antropologie

35x

Sociální evolucionismus devatenáctého století a jeho ohlas v soudobé antropologické teorii (McLennan, Maine, Lubbock, Tylor, Morgan, Frazer, Marett, Westermarck)

Práce popisuje vývoj antropologických teorií inspirovaných Darwinovým biologickým evolucionismem. Hned zpočátku je nastíněno, jakým způsobem zkoumali ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Antropologie

33x

Margaret Meadová a spor sociálního a biologického determismu, sociobiologie

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Antropologie

33x

Dobytí Nového světa, vize „ušlechtilého divocha“ a spor ve Valladolidu

Práce se zabývá situací po objevení Ameriky. V úvodu je popsáno objevení Nového světa, kolonizace a negativní jevy, které s sebou přinesla. Další část... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Antropologie, Historie

32x
1  2  »