Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Antropologie, její vývoj a disciplíny

Antropologie, její vývoj a disciplíny

Kategorie: Antropologie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá základním vymezením antropologie. V úvodu se autor věnuje samotnému pojmu antropologie, jeho významu a původu. V další části popisuje historický vývoj této vědy v Evropě a v anglosaském světě. Závěr pak rozděluje antropologii na čtyři hlavní oddíly a subdisciplíny. Zde naleznete následující díl práce - Wallersteinova teorie světového systému, historické předpoklady vzniku antropologického myšlení, prolomení izolacionismu Západu ve středověku.

Obsah

1.
Vymezení a genese pojmu antropologie a základní členění
1.2
Termín antropologie
1.3
Antropologie jako samostatná věda
1.4
Členění antropologie
2.
Historický vývoj antropologie
2.1
Evropa
2.2
Anglosaský svět
2.3
Čtyři hlavní oddíly antropologie
2.3.1
Fysická antropologie
2.3.2
Kulturní antropologie
2.3.3
Sociální antropologie
2.3.4
Aplikovaná antropologie
3.
Subdisciplíny
3.1
Lingvistická antropologie
3.2
Psychologická antropologie
3.3
Politická antropologie
3.4
Ekonomická antropologie
3.5
Antropologie práva
3.6
Antropologie města

Úryvek

„Vznik pojmu antropologie je spojen s humanismem 16. století. Pojem se objevil poprvé zejména ve spise Otto Casmanna,který roku 1596 vydal dílo (Psychologia antrhopologica sine animae humanae doctrina) jemuž můžeme rozumět jako popsání psychologie člověka. Nejvyšší autoritou antropologického myšlení tehdejší doby byla etymologická metoda, která se opírala o texty Starého a Nového zákona, církevních otců a starověkých autorů.
Termín antropologie pochází z řeckých slov antrhopos (člověk) a logos (slovo, rozum, nauka). Každá společnost nebo civilizace se vždy musela vyrovnat s otázkou co jest člověk. Toto téma se stalo obsahem mýtů starých kultur, náboženských soustav starověkých civilizací a předmětem reflexe (rozvažování, přemýšlení) filosofů a teologů antiky a středověku.
Aristoteles jako první použil pojem antropologie jako komplexní studium člověka. Lidský organismus studovali již antičtí lékaři a přírodovědci (Hyppokrates, Erasistratos, Galénos aj.). Ve středověku, díky církvi, ustupuje zájem o lidské tělo do pozadí, ale v renesanci se opět uplatňuje výzkum lidského organismu. V 16. až 17. století byly definovány základy anatomie: A. Vesalius (fysiologie, embryologie), W. Harwey (biologická taxonomie), dále J. Ray, C. Linné. V 18. století byly vytvořeny předpoklady pro systematické studium evoluce živočišných druhů: G. L. Buffon, J. B. de Lamarck. Byla formulována teorie biologické evoluce (Ch. Darwin a A. R. Wallace)
Antropologie jako samostatná věda vzniká rovněž v 18. století, kdy roku 1775 J. F. Blumenbach znovu zavedl původní Casmannův pojem. Antropologie byla tehdy řazena mezi tři hlavní biologické obory:
a) antropologie
b) zoologie
c) botanika
Za další mezník v upevňování antropologie jako přírodovědecké discipliny bylo vydání díla Systema Naturae švédského badatele Carla Linne v roce 1735, který včlenil člověka do živočišné říše, zařadil je do řádů primátů a nazval jej homo sapiens – „člověk rozumný“. Tím bylo zakončeno přípravné údobí ustavení antropologie jako vědy o člověku bez teologického nádechu, která hodnotí člověka čistě z hlediska novodobé přírodní vědy.
V tomto pojetí byla antropologie rozdělena do tří hlavních oddílů:
a) prehistorická antropologie
b) etnická antropologie
c) fysická antropologie.
Ve druhé polovině 19. století vzniku metodologie měření antropologických znaků, jsou zaváděny exaktní měřící přístroje a grafy (P. P. Broca, zakladatel antropometrie a jeho žáci).“

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2485
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse