Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Aristoteles: Etika Nikomachova - slovensky

Aristoteles: Etika Nikomachova - slovensky


Kategorie: Filozofie, Humanitní cizojazyčné práce

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce shrnuje základní údaje o životě tohoto významného filozofa. Poté charakterizuje strukturu Etiky Nikomachovy. Autorka se dále zabývá osmou knihou věnovanou přátelství a jeho druhům. Ukazuje, jak je Aristoteles chápal, a nastiňuje možné souvislosti mezi přátelstvím a spravedlností. V závěru vysvětluje, proč ji zaujala právě tato kniha.

Obsah

1.
Život Aristotela
2.
Struktura Etiky Nikomachovy
3.
Kniha osmá

Úryvek

" V každej knihe som si našla nejakú zaujímavú myšlienku, ktorá stojí za zamyslenie. No najviac ma zaujala ôsma kniha , ktorá pojednáva o veľmi zaujímavom vzťahu dvoch alebo viacerých ľudí a to o priateľstve.
Priateľstvo je „istá cnosť“, ktorá je veľmi potrebná pre život. Život bez priateľov by si ani jeden človek neprial, aj keby mal všetky ostatné dobrá života. Človek, ktorý nemá priateľov by sa mohol prirovnať ku stroskotancovi na ostrove, kde je „všetkého“ dostatok. Slovo všetkého som napísala do úvodzoviek, pretože by tam bolo naozaj všetko, ale jedno to najdôležitejšie by tam chýbalo. To jest priateľ, s ktorým by sa mohol porozprávať, podeliť sa o svoje zážitky a prežiť s ním neopakovateľné chvíle.
Podľa Aristotela priateľstvo existuje ako prirodzený pud medzi ploditeľom a splodencom na jednej strane a medzi splodencom a ploditeľom na strane druhej a to nie len u ľudí, ale aj u vtákov a u väčšiny živých tvorov. Aj štáty udržiavajú priateľstvo.
Veľmi sa mi páčila táto myšlienka:
„Kde sú občania ku sebe priateľský, tam nie je potrebná spravodlivosť, kde sú však spravodliví, tam potrebujú okrem toho aj priateľstvo a ako sa zdá, priateľská príchylnosť je najväčšia medzi spravodlivými.“ "

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: filx0010.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Etika_Nikomachova.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse