Název Goodness Staženo

Aristoteles: Etika Nikomachova - slovensky

Práce shrnuje základní údaje o životě tohoto významného filozofa. Poté charakterizuje strukturu Etiky Nikomachovy. Autorka se dále zabývá osmou knihou... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Humanitní cizojazyčné práce

1341x

František Zich: Sociologický výzkum - výtah z knihy slovensky

Práce zkoumá sociologický výzkum z hlediska sociálních jevů, jakožto předmětů sociologického výzkumu. Rozděluje sociální jevy na sociální útvary, spol... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie, Humanitní cizojazyčné práce

1000x

Hornby, Nick: Dlouhá cesta dolů - recenze anglicky

Práce je recenzí knihy Nicka Hornbyho Dlouhá cesta dolů v angličtině.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Humanitní cizojazyčné práce

474x

Konštantín Palkovič: Záhorácke nárečí - výtah z knihy slovensky

Tato práce obsahuje informace o původu a vzniku Záhoráckého nářečí. Věnuje se hláskoslovné a tvaroslovné charakteristice, i slovní zásobě. Zmíněny jso... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Etnologie, Humanitní cizojazyčné práce

276x

Teorie hodnoty (axologie) - výtahy ze zajímavých článků slovensky

Tato práce shrnuje nejdůležitější informace (informační hodnotu) z pěti článků, pěti různých autorů.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Literatura, Humanitní cizojazyčné práce

257x

Etika Nikomachova - VIII.kniha - Přátelství - obsah knihy slovensky

V této práci je rozebrána osmá kniha Etiky Nikomachovy zaměřená na otázku přátelství a jeho druhů.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Humanitní cizojazyčné práce

234x

Charles Barber: O původu jazyků - anglicky

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Literatura, Humanitní cizojazyčné práce

169x

Culture and politics in the information age: a new politics? - anglicky

Kritická recenze sborníku tří kongresových příspěvků: Franka Webstera (A new politics?), Howarda Tumbera (Democracy in the Information Age: the role... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie, Humanitní cizojazyčné práce

110x

McGinley, Patrick: Foggage - anglicky

Práce obsahuje recenzi na knihu Foggage od Patricka McGinleyho. Po obsahové stránce rozebírá dílo z hlediska jeho příběhu, všímá si humorných prvků a ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Humanitní cizojazyčné práce

76x

Marcus Tulius Cicero: O povinnostech - slovensky

Práce se zabývá dílem O povinnostech Marca Tulia Cicera. Autor nejdříve představuje životopisné údaje a poté následně rozebírá obsah knihy, která popi... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Humanitní cizojazyčné práce

52x
1  2  3  »