Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Aristoteles a rétorika

Aristoteles a rétorika

Kategorie: Komunikace, Filozofie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce pojednává o rétorice a jejím pojetí dle Aristotela. Text nejdříve uvádí definici rétoriky a historii řečnického umění. Zmiňuje první učitele, i rétoriku v soudní praxi. Dále analyzuje Aristotelovo dílo Rétorika, které je rozděleno na tři knihy. Informuje také o Aristotelových učebnicích rétoriky a rozvoji trojí argumentace. Závěr se zamýšlí nad dnešní rétorikou, zejména novými komunikační technologiemi a jejich vlivem, i jazykovou imagí.

Obsah

1.
Úvod
2.
Rétorika – definice
3.
Historie řečnického umění
3.1.
První učitelé (Korax a Teisias)
3.2.
Nevyvratitelné vědění a mínění
3.3.
Vysvětlení základních termínů
3.4.
Rétorika a soudní praxe
3.4.1.
Instituce porotního a odvolacího soudu Heliaia
3.4.2.
Athény a politická rétorika
3.5.
Moderní pohled na dějiny rétoriky
4.
Aristotelovo stěžejní dílo Rétorika
4.1.
Kniha první
4.2.
Kniha druhá
4.3.
Kniha třetí
4.3.1.
Architektura textu
4.4.
Aristotelovy učebnice rétoriky a rozvoj trojí argumentace
4.4.1.
Apodiktický
4.4.2.
Dialektický
4.4.2.1.
Indukce a dedukce
4.4.3.
Rétorika
4.4.3.1.
Sylogismus
4.4.3.2.
Řečnické argumenty
4.4.3.3.
Osobnost řečníka
5.
Rétorika dnes
5.1.
Chaim Perelman
5.2.
Nové komunikační technologie a jejich vliv
5.3.
Jazyková image
6.
Závěr

Úryvek

"Sokrates uvažuje o ideálním řečníkovi, který je podle něj dialektik, jenž zná dobře své auditorium a umí ho přesvědčit logikou zvolených argumentů i vytříbeným stylem řeči. Rétorika sama o sobě je jenom propracovaným, ale v principu neutrálním nástrojem, který je řečníkovi k dispozici. Podobně smýšlí i Aristoteles.

Aristoteles chápe rétoriku jako neutrální systém, který nabízí rétorovi metodickou cestu pro sestavení řeči a vyhledávání důkazů. Pravda pak je v pojetí Aristotelově objektivní a my pravdu můžeme poznat rozumem, přestože je poznání pravdy objektivně subjektivní. Z tohoto důvodu má o účinku řeči rozhodovat váha myšlenek. Právě proto se tolik Aristoteles zaobírá metodami usuzování a argumentací jako nástrojů k hledání pravdy.

Aristotelovo stěžejní dílo Rétorika je rozděleno do tří knih, přičemž každá z těchto knih nese samostatné poselství svému čtenáři.

Kniha první je věnovaná rétorice a dialektice, různými druhy řečnictví. Kniha druhá se zaměřuje na řečníkovu osobnost, metody a postupy, jimiž se řečník má řídit, aby získal své posluchače. Konečně třetí kniha tohoto cyklu je o slovní stránce řeči řečníka a o přednesu. Budeme–li uvažovat o jakémsi historickém členění, pak jsou první dvě knihy starší asi o 20 let, než kniha třetí.

Kniha první, kterou napsal Aristoteles, zaměřila svůj pohled k příbuznosti i odlišnosti mezi dialektikou a rétorikou. Základním pohledem na rétoriku je pohled – rétorika jako umění, rétorika jako umělecká dovednost. Sám Aristoteles ve svém díle hned v první větě vymezuje rétoriku: jako protipól dialektiky.

Sloveso v tomto citátu, v této větě však nemusí znamenat kategoricky proti, ale může nést i odlišný význam a to: „na místě.“ Rétorika, která je na místě dialektiky. Výraz dialektika znamenal původně umění rozhovoru či diskuse, kde se střídají tvrzení a námitky, podepřené racionálními argumenty.

Cílem tohoto rozhovoru je přiblížit se pravému poznání tím, že si účastníci vzájemně vyvracejí nesprávná či neobhajitelná mínění. „Umění“ pak spočívá v tom, že každý účastník musí správně pochopit smysl tvrzení a odpovídat na ně v souladu s pravidly tehdejší logiky. Rétorika na místě dialektiky. Dále v této knize věnuje filosof svou pozornost jednotlivým druhům řečnictví a jejich charakteristice."

Poznámka

V práci jsou opominuty následující zdroje: http://nb.vse.cz/kfil/Win/atlas1/indukce.htm; http://cs.wikipedia.org/wiki/Sylogismus.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19479
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse