Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Atmosféra - maturitní otázka 4/27

Atmosféra - maturitní otázka 4/27

Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka je zaměřena na atmosféru, tedy tzv. plynný obal Země. Popisuje její složení, vrstvy a jejich vlastnosti. Uvádí nejdůležitější meteorologické prvky a stručně se zabývá známými ekologickými problémy – skleníkovým efektem a ozónovou dírou. Představuje základní klimatické činitele, věnuje se proudění vzduchových hmot a v závěru charakterizuje jednotlivé podnebné pásy. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Litosféra - maturitní otázka 3/27 a následující zde Hydrosféra - maturitní otázka 5/27.

Obsah

1.
Složení a vrstvy atmosféry
1.1.
Dusík
1.2.
Kyslík
1.3.
Oxid uhličitý
1.4.
Vodní páry
1.5.
Atmosférické aerosoly
1.6.
Fyzikální vlastnosti atmosféry
1.7.
Podle fyzikálních vlastností dělíme
1.7.1.
Troposféra
1.7.2.
Stratosféra
1.7.3.
Mezosféra
1.7.4.
Termosféra
1.7.5.
Exosféra
2.
Počasí
2.1.
Sluneční záření
2.2.
Teplota vzduchu
2.3.
Tlak vzduchu
2.4.
Proudění vzduchu
2.5.
Atmosférické srážky
2.6.
Skleníkový efekt
2.7.
Ozónová díra
3.
Podnebí
3.1.
Zeměpisná šířka
3.2.
Cirkulace atmosféry
3.3.
Stupeň kontinentality
3.4.
Oceánské proudy
3.5.
Vlastnosti zemského povrchu
3.6.
Antropogenní činnost
4.
Atmosféra v pohybu
4.1.
Všeobecná cirkulace atmosféry
4.2.
Místní větry
4.3.
Vzduchové hmoty
5.
Podnebné pásy Země
5.1.
Tropický pás
5.2.
Subtropický pás
5.3.
Mírné pásy severní a jižní polokoule
5.4.
Subpolární pás
5.5.
Studené polární pásy

Úryvek

"Počasí
Počasí je okamžitý stav atmosféry určitého místa. Charakterizuje se souborem hodnot meteorologických prvků. Meteorologické stanice provádí měření a monitorování základních meteorologických prvků a specializovaná meteorologická pracoviště (ČHMÚ) pak hodnoty jednotlivých prvků zakreslují do synoptických map. Základem pro předpověď počasí je mapové zakreslení tlakového pole pomocí izobar. Umožňují vytvořit co nejpřesnější předpověď počasí pro nejbližší hodiny, případně předpokládaný průběh počasí v následujících dnech a týdnech. K nejdůležitějším meteorologickým prvkům patří sluneční záření, teplota vzduchu, tlak vzduchu, proudění vzduchu a atmosférické srážky.
Sluneční záření, hlavní zdroj energie pro fyzikální děje v atmosféře, je složeno ze tří různých záření: 7% tvoří krátkovlnná složka – ultrafialové záření, 48% viditelné světlo a 45% složka dlouhovlnná – infračervené záření.
Množství slunečního záření, které dopadá na horní hranici atmosféry, se označuje jako solární konstanta. Přibližně 58 % záření je pohlceno atmosférou a zemským povrchem, zbývajících 42 % sluneční energie se odráží nebo vyzáří zpět do meziplanetárního prostoru. Pro klima naší planety je klíčové, že převážná část slunečního záření se při průchodu atmosférou a dopadu na povrch Země přeměňuje na tepelnou energii. Rozdíl příjmu a výdaje záření mezi zemským povrchem a atmosférou tvoří bilanci záření neboli radiační bilanci.
Teplota vzduchu udává tepelný stav ovzduší. Na meteorologických stanicích se teplota vzduchu měří 2 m nad zemským povrchem. Izolinie spojující na mapě místa se stejnou teplotou vzduchu se nazývá izoterma.
Tlak vzduchu bývá definován jako síla vyvolaná hmotností vzduchového sloupce, který sahá od výšky měření k horní hranici atmosféry. Tlakové poměry se měří tlakoměry a v meteorologii se vyjadřují v hektopascalech (hPa). Průměrná hodnota tlaku vyjádřená na mořské hladině při teplotě 15C činí 1013hPa. S rostoucí nadmořskou výškou tlak vzduchu klesá. Čím je vzduch chladnější, tím je pokles tlaku pomalejší. Tlak vzduchu má obrovský význam pro předpověď počasí. Na synoptických (povětrnostních) mapách se místa o stejném tlaku spojují křivkami zvanými izobary. Na mapách se zakreslenými izobarami můžeme pozorovat rozmístění oblastí, ve kterých je tlak vzduch nižší nebo vyšší než v okolí. Tlakové oblasti nazýváme tlakové níže – cyklony a tlakové výše – anticyklony.
V tropických oblastech se nad oceány vytvářejí tropické cyklony – vzdušné víry malého rozsahu (200-500km), ale extrémně velkého vířivého větru, který dosahuje v nárazech rychlosti přes 100km/h. Jsou typické ničivými účinky a přívalovými srážkami. Podle různých regionů se označují jako hurikány, tajfuny, orkány nebo cyklony.
Proudění vzduchu souvisí s rozdíly tlaku vzduchu na zemském povrchu. Pohybem vzduchu vzniká vítr, který proudí vždy z míst vyššího tlaku vzduchu do míst s nízkým tlakem. Měří se směr a rychlost větru.
Vlivem Coriolisovy síly nepostupuje vzduch z tlakových výší do oblastí nízkého tlaku přímočaře, ale spirálovitě. V anticykloně vzduch klesá, stlačuje se a spirálovitě se roztéká od středu k okrajům – na severní polokouli ve směru hodinových ručiček, na polokouli jižní ve směru opačném. V cykloně vystupuje vzduch do výšky, tím se zmenšuje jeho tlak. Do cyklony vzduch vtéká spirálovitě od okrajů ke středu – na severní polokouli proti směru hodinových ručiček, na jižní po směru.
Při přechodu cyklony přes určité území bývá počasí s velkou oblačností a vydatnými srážkami. V anticykloně převládá jasně suché počasí, které v zimě přináší silné mrazy, v létě vysoké teploty."

Poznámka

Práce obsahuje 3 malá schémata. Klíčová slova jsou zvýrazněna tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20400
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse