Autismus

Kategorie: Pedagogika - speciální, Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce je zaměřena na problematiku autismu. V úvodu autor vysvětluje výběr tématu. Popisuje, jak se definice této diagnózy vyvíjela, a poté se podrobně zabývá charakteristikou této vývojové vady. Dále je objasněn pojem klasický autismus neboli Kannerův syndrom i další podobné poruchy blízké autismu. Následují informace o výskytu a rozšíření této vady a o tom, jak lze děti s tímto postižením vzdělávat.

Obsah

1.
Úvod
2.
Historie autismu
3.
Biologický původ autismu
4.
Charakteristika autismu
4.1
Komunikace
4.2
Sociální vztahy
4.3
Stereotypy a stereotypní chování
5.
Lékařská diagnóza autismu a poruch autistického spektra
5.1
Klasický autismus aneb Kannerův syndrom
5.2
Diagnostická kritéria podle diagnostického systému DSM-IV
5.3
Spektrum autistických poruch
5.3.1
Aspergerův syndrom
5.3.2
Dezintegrační porucha v dětství
5.3.3
Autistické rysy
6.
IQ autismu
7.
Výskyt autismu ve společnosti
8.
Rozdíly v pohlaví
9.
Možnost vzdělání autistických dětí
10.
Závěr

Úryvek

"Co je podstatou tohoto problému? Jestliže problém zjednodušíme, pak lidé s autismem mají problém porozumět symbolům. Potíž je v tom, že celá lidská společnost je na symbolech závislá. Řeč je toho příkladem. O lidech s autismem víme, že největší potíže jím činí jazyk, dále mají také ve velké míře problémy v sociálních vztazích. Je všeobecně známo, že lidé s autismem mají největší potíže se sociální komunikací.
Pro začátek je nutné zdůraznit, že ve skutečnosti neexistují u autismu žádné „typické“ případy, každý postižený autismem je svým způsobem jedinečný a převažují spíše rozdíly než podobnosti.

Komunikace

Řeč je považována za obtížně vnímatelnou, příliš abstraktní. Padesát procent lidí s autismem je schopno mluvit, ale i tito lidé používají ke zpracování sluchových informací z větší části pravou stranu mozku. To se týká i echolálie (typická pro pravou stranu mozku): řeč není co do významu dostatečně analyzována, ale je uchována do jisté míry v zakódovaném stavu v paměti a následně reprodukována. Tedy dítě používá řeč aniž správně porozumí jejímu obsahu. Asi jedna šestina postižených mluvit v období dospívání přestane a řečovou dovednost ztrácí..
Mnoho dětí s autismem není často schopno jakéhokoliv významného hlasového projevu ještě ani ve věku dospívání a leckdy i v dospělém věku. Nejen že tyto děti a dospělí nemluví, ale nesnaží se ani komunikaci navázat. Ve většině případů děti neprokazují ani takové reakce, jako je ukázání prstem. V těchto případech je jediným komunikačním projevem záchvat hněvu, kterým upozorňují na své základní potřeby.
Mnozí postižení autismem, a to i ti kteří nemluví, rozumí lépe psanému textu než verbální komunikaci a jsou schopni se vyjadřovat psaným slovem.

Sociální vztahy

U většiny dětí s autismem se abnormální vývoj v sociální komunikaci projeví už před prvními narozeninami. Pouze jedna pětina dětí takto postižených má normální vývoj zhruba do 18 až 24 měsíců.
Děti postižené autismem odmítají kontakt s jinými lidmi, zvláště ne s dětmi. Nejeví zájem ani o hry, či věci které je obklopují. Pohled těchto dětí je zvláštní, upřený, strnulý, často se vyhýbají očnímu kontaktu.
U některých postižených dojde v období adolescence k určitému zlepšení v oblasti sociálních vztahů, ale spíše dochází v tomto období k největším problémům. Objeví se extrémní uzavřenost a odmítání jiných lidí. Někteří ztrácí i své těžko získané dovednosti a malá část z nich přijde i o dovednosti jazykové.
V období dospělosti si většinou postižený utvoří určitý životní styl, který zapadá do jedné ze tří kategorií: 1) autisticky uzavřený, 2) aktivní, ale zvláštní, 3) pasivní a přátelský. Postižení z první skupiny zůstávají uzavření, často odmítají opustit místnost a aktivně se vyhýbají jiným lidem. U druhé skupiny je přístup k jiným lidem jednostranný. Někdy se fyzicky dotýkají jiných lidí, ale jejich způsob je společensky nepřijatelný. Všeobecně jsou považováni za „problémové“ a jejich aktivní způsob není oceňován. Třetí skupina pasivně přímá společnost ostatních a někdy je okolí za autisty vůbec nepovažuje. Ovšem změní-li se jejich navyklý pořádek, nebo zvýší-li se sociální napětí, nastane zcela zřetelný návrat autistických symptomů."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20115
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse