Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Absolventské práce > > Autismus a jeho psychosociální důsledky na rodinu - absolventská práce

Autismus a jeho psychosociální důsledky na rodinu - absolventská práce

Kategorie: Psychologie, Sociální práce, Medicína

Typ práce: Absolventské práce

Škola: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc, Olomouc

Charakteristika: Práce se zabývá problematikou autismu, zejména jeho psychosociálními důsledky na rodinu. Nejdříve nemoc charakterizuje, uvádí její historický přehled a diagnostická kritéria dle mezinárodní klasifikace. Poté informuje o příčinách vzniku onemocnění, jeho symptomech a terapeutických možnostech. Z teoretického hlediska se snaží přiblížit situaci v rodině s dítětem postiženým autismem. Závěrečná kapitola se věnuje posuzování tohoto onemocnění z několika sociálních hledisek, především pro účely státní sociální podpory, důchodového pojištění, příspěvku na péči, i pro účely dávek sociální péče.

Obsah

1.
Úvod
2.
Autismus
2.1.
Historický přehled a vývoj názorů
2.2.
Diagnostická kriteria pro dětský autismus dle Mezinárodní klasifikace nemocí
2.3.
Autismus, přidružená onemocnění a ostatní pervazivní vývojové poruchy
2.4.
Příčina vzniku onemocnění
2.5
Symptomatika dětského autismu
2.6.
Terapeutické možnosti
2.7.
Prognóza
3.
Rodina s dítětem postiženým autismem
4.Posuzování dětí s diagnozou dětského autismu
4.1.
Posuzování pro účely státní sociální podpory
4.2.
Posuzování pro účely důchodového pojištění
4.3
Posuzování pro účely příspěvku na péči
4.4
Posuzování pro účely dávek sociální péče
5.
Závěr

Úryvek

"Rozvoj socializace a integrace do společnosti
Pro autistické děti je typická trvalá neschopnost navazovat sociální vztahy, zejména emocionálního charakteru. Již od počátku svého vývoje nereagují na běžné sociální signály, odmítají sociální kontakt, nedovedou navázat citový vztah. O lidi nemívají zájem, nechtějí se ani mazlit.Nerozlišují projevy pozitivního a negativního citu, navíc je jim stejně oboje lhostejné až nepříjemné. Nejsou schopné empatie, nechápou pocity jiných lidí a nejspíš si ani neuvědomují že něco takového existuje. Autistické děti nerozlišují jednotlivé sociální situace, nechápou jejich smysl, nediferencují ani mezi různými lidmi. Nechápou rozdíly mezi cizími a blízkými, mezi muži a ženami. Jejich jediným rozlišovacím mechanismem je pro ně rozdíl mezi obvyklým a novým.
Děti s autismem se někdy brání tomu, aby se objevovaly na veřejnosti, protože nerozumí společenským pravidlům. Například nechápou, že se očekává jiný způsob chování v kostele a jiný v obchodním domě. Rodiče se tak mohou dostat do rozpaků. Někdy je problém tak vážný, že rodiče od návštěvy veřejných míst odradí. Lidé s autismem si někdy neuvědomuj, že jejich chování může někoho rušit, protože jen obtížně chápou oprávněné nároky druhých. Někdy mluví příliš hlasitě, nebo naopak příliš tiše, ale nechápou, proč to někomu vadí. Při nácviku správné hlasitosti bývají vítanými pomocníky zdravé děti. Mohou pomáhat dětem s autismem radovat se ze vzájemného kontaktu a také mohou pomoct zlepšit jejich schopnost mluvit v přijatelné hlasitosti. Neschopnost orientovat se správně v různých společenských situacích může vést k nevhodnému chování i z jiného hlediska. Některé děti s autismem jednak nerozlišují známé lidi od cizích, jednak se nechovají odlišně k neznámým a přátelům.
Pro autistické děti je typická trvalá neschopnost navazovat sociální vztahy, zejména emocionálního charakteru. Jakmile jsou u dítěte rozvinuty dovednosti pro trávení volného času, lez jich využít k tomu, aby se sourozenci a sousedovi děti chovali k postiženému dítěti mnohem přirozeněji. Dítě s artismem bude pravděpodobně potřebovat určitou pomoc a neustálé povzbuzování , ale často úspěšné vzájemné vztahy s ostatními dětmi podněcují k navazování dalších kontaktů, a tak se sociální dovednosti dále rozvíjejí.
Dítě s autismem zůstává obvykle na okraji skupiny dětí, které si spolu hrají, protože nemá nezbytné herní dovednosti. Pokud dítě s autismem má nějakou dovednost, kterou ostatní děti nemají a rády by se jí naučily (například skákání na trampolíně)rády se k autistickému dítěti připojí. Jinou příležitostí pro hru a volný čas se zdravými vrstevníky představují zábavné parky a rekreační programy v místě bydliště.
Prázdniny jsou další období, kdy rodinný život probíhá intenzivně. Rodiče zdůrazňují, že je lépe si napoprvé najmout takové zařízení, kde má rodina více soukromí a kde je izolována od ostatních lidí. Tak tomu bývá například v chatce nebo domku na pláži. Teprve pak je vhodné zkusit místo s větší koncentrací návštěvníků jako je třeba motel. Jiným rodičům se osvědčilo, když dítě mělo s sebou nějakou oblíbenou věc. Další rodiče s výhodou používají dorozumívacích karet a fotografií, aby dítěti ukázali, jak bude dovolená probíhat, kde budou bydle apod. (auto, hory, chata)"

Poznámka

Práce obsahuje tabulku.
CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15523
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse