Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Automobil v podnikání

Automobil v podnikání


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47, Přerov

Charakteristika: Práce se zaměřuje na automobil v podnikání. Vysvětluje nabití vozidla do obchodního majetku, leasing, využití vozidla zaměstnance k pracovní cestě, uplatnění náhrady za spotřebované PHM a nakonec druhy cestovních náhrad.

Obsah

1.
Nabytí vozidla do obchodního majetku
2.
Leasing
3.
Využití vozidla zaměstnance k pracovní cestě
4.
Uplatnění náhrady za spotřebované PHM
5.
Druhy cestovních náhrad

Úryvek

"K této přepravě jsou využívaná vozidla, která jsou zahrnuta: - V obchodním majetku
- Vozidla najatá v systému leasingu
- Vypůjčená vozidla
- Vozidla zaměstnanců a společníků
- V osobním majetku podnikatele FO

- Kategorizace: - Silniční vozidla = motorová a nemotorová
- Zvláštní vozidla = Vozidlo vyrobeno k jiným účelům než pro jízdu na pozemních kom.

- Provozovatelem může být vlastník vozidla nebo jiná FO nebo PO

- Pro jednotlivé druhy vozidel je uplatňován odlišný daňový režim:
1) Z pohledu daně z příjmu jde o zařazení do odlišných odpisových skupin a odlišnost stanovení nákladů při pracovních cestách

2) Pro jednotlivé druhy vozidel se uplatňují rozdílné sazby silniční daně

3) U DPH lze uplatnit nárok na odpočet jen u některých druhů vozidel

- Základní povinnosti provozování vozidel: - Registrace vozidla u příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností, do 10 dnů od nabytí vozidla, při registraci je přidělena SPZ

- Vozidlo musí být technicky způsobilé k provozu na pozemních kom. = měření emisí, STK

- Musí být sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla

Nabytí vozidla do obchodního majetku

- Obchodním majetkem podnikatele je: - U FO majetek, který patří podnikateli a slouží k podnikání
- U PO je to veškerý majetek

- Vozidlo se může stát součástí obchodního majetku:
1) Nákupem
2) Převodem z osobního vlastnictví
3) Darem
4) Směnou
5) Vlastní výrobou
6) Leasingem
7) Výhrou
- Pořízení nového vozidla z jiného nečlenského státu EU je předmětem DPH v tuzemsku

Leasing

- Pronajímatelem je leasingová společnost
- K provozování leasingu je třeba živnostenské oprávnění
- Pronajímatel je vlastníkem vozidla po celou dobu pronájmu

- Nájemce má užívací právo k vozidlu
- Má odpovědnost za rizika spojená s užíváním
- Na svůj náklad a odpovědnost zajišťuje dovoz, údržbu a opravy"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5427fd5dc36f1.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Automobil_v_podnikani.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse