Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Autorská práva výrobce programů a tvůrců www stránek

Autorská práva výrobce programů a tvůrců www stránek

Kategorie: Tvorba WWW stránek, Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní, Pardubice 2

Charakteristika: Tématem práce je historie a vznik tvorby www stránek z pohledu práva. Tedy trvání a porušování autorského práva.

Obsah

1.
Úvod
2.
Historie autorského práva
3.
Předmětem autorského práva
4.
Autorská práva ve softwaru
5.
Charakteristiky volně šiřitelných programů
6.
Autorská práva autora www stránek
7.
Vznik
8.
Trvání
9.
Ochrana autorských práv
10.
Porušování autorských práv k software
11.
Důkaz autorství www stránek
12.
Porušení autorských práv
13.
Případy porušování autorských práv k software
14.
Vymáhání autorských práv
15.
Závěr
16.
Zdroje

Úryvek

3. Předmětem autorského práva
Z hlediska obsahu zahrnuje autorské právo výlučná práva osobnostní a výlučná práva majetková . Právy osobnostními jsou právo osobovat si autorství , tj. přihlásit se k autorství, ovšem s respektováním ustanovení AZ o dílech anonymních a pseudoanonymních (§ 7). Dále jde o právo na rozhodování o zveřejnění díla . Zveřejněním v souvislosti § 4 odst. 1 AZ rozumíme, první oprávněné „sdělení“ veřejnosti, resp. informování veřejnosti o tom, že takové dílo existuje. Ovšem i bez takovéhoto zveřejnění by autorské dílo bylo chráněno, nejde totiž o pojmový znak autorského díla. Právem na nedotknutelnost díla AZ vyjadřuje poněkud vznosnou formulací zásadu, že jen autor, který vytvořil dílo, může oprávněně rozhodovat o tom, bude-li jej jakkoliv měnit (s výhradou některých jiných ustanovení AZ).

Majetkovými právy rozumí AZ právo dílo užít a právo na odměnu . Právem dílo užít dle § 12 odst. 4 je právo rozmnožovat dílo, rozšiřovat originál či rozmnoženinu díla, dále jeho pronájem, půjčování, vystavování a sdělování díla veřejnosti . Tato práva jsou povahy majetkové a přechází na dědice. Znamená to tedy tu skutečnost, že pokud autor udělí někomu licenci k výše uvedenému užití díla, nebo vyplývá-li toto oprávnění ze zákona, je takové užití díla oprávněné, je-li i jinak v souladu s licenční smlouvou či se zákonem.

Velmi podstatné pro autory softwarových produktů je ustanovení § 30, v němž se stanoví, že za užití díla se nepovažuje užití pro osobní potřebu s výjimkou zhotovení rozmnoženiny počítačového programu. Co to pro počítačové piráty znamená? Je tudíž porušením AZ jakékoliv pořizování rozmnoženiny, rozšiřování či dokonce prodej softwarových produktů , byť by bylo takové jednání omlouváno slovy, že jde o užití pro osobní potřebu. Velmi laicky řečeno, můžete si okopírovat nějakou videokazetu či CD, přičemž ji nesmíte použít jinak než pro osobní potřebu, ale nikdy tak nesmíte kopírovat počítačový program, spouštět jej na více počítačích, než bylo sjednáno atd. (s výjimkou některých možností, jež mají umožnit řádný provoz programu). Oprávněně užít program lze tedy vždy jen v souladu s licenční smlouvou. Porušíte-li toto ustanovení, porušujete zákon a vystavujete se všem důsledkům, které nikoliv jen autorský zákon, ale i trestní zákon (viz článek k § 152 tr. z.), občanský zákoník a další předpisy připouštějí.
Podstatné v tomto směru je pak ustanovení § 2 odst. 2, považující za dílo též počítačový program , je-li původní v tom smyslu, že je autorovým vlastním duševním výtvorem. Spolu s požadavkem objektivní vnímatelnosti (tzn. vyjádření navenek) takového díla lze tak hovořit o splnění kritérií kladených na autorské dílo.

Poznámka

Práce obsahuje titulní stranu, obsah a seznam použité literatury.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5472
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse