Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Banka - informační systém

Banka - informační systém

Kategorie: Banky

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce podrobně představuje fungování informačního systému bank, co se týče vnitřního fungování, ale i fungování tohoto systému mezi bankou a venkovním světem.

Obsah

1.
Informace a jejich druhy
a) Při řízení banky
b) Druhy informací
2.
Informační potřeby managmentu
a) Technika vedlejšího produktu
b) Nulový přístup
c) Systém klíčových indikátorů
d) Technika celkového průzkumu
e) Technika rozhodujících faktorů úspěchu
3.
Zdroje informací
4.
Informační managment
5.
Automatizovaný systém informací
a) Marketingový informační systém zahrnuje
b) Motivy poptávky po MIS jsou
c) Co je nutné vyřešit při implementace (realizaci, uskutečnění)
d) Marketingový informační systém zahrnuje
6.
Elektrcké (přímé) bankovnictví
a) Homebanking
b) Internetbanking
c) Phonebanking
d) Platební karty
e) Samoobslužné zóny
7.
Účetnictbí v bance - charakteristika a odlišnosti
a) ČNB
b) Účetnictví bank
c) Zákon o UCE č. 563/91 Sb.
d) V účetnictví banka musí respektovat tyto účetní zásady:
8.
Informace jako základ bankovního marketingu
9.
Sběr a analýza informací
10.
Marketingový průzkum
11.
Analýza chování klienta
12.
Segmenty trhu
13.
Kvalita služeb - atributy (nositelé) kvality, význam a řízení
a) Značka
b) Obal
c) Služby

Úryvek

"O2) INFORMAČNÍ POTŘEBY MANAGEMENTU
- management banky shromažďuje velké množství informací
- na tyto informace jsou kladeny tyto nároky:
- přehlednost
- přiměřenost
- spolehlivost
- srovnatelnost
- včasnost a rychlost
- pravdivost
- mezi požadovanými a poskytovanými informacemi je často velký rozdíl, příčiny jsou v procesu shromažďování, nedostatečném definování informačních potřeb, ve složitosti a malé flexibilitě informačních systému a dynamickém prostředí bankovního podnikání
- mohou vznikat také informační šumy

- kvalitu požadovaných informací a jejich složení je možné ovlivnit tím, že při tvorbě informačního systému je provedena analýza informačních potřeb
- spočívá v odpovědi na otázku, jaké informace management potřebuje
- jedná se o složitý problém, protože manažeři se rozcházejí v odpovědích nebo nejsou přesně schopni své požadavky definovat
- čím větší banka, tím rozdílnější potřeby
- informační systém je tvořen bance na míru

- v praxi se ke zlepšení manažerského informačního systému užívá pět základních technik:
- technika vedlejšího produktu
- nulový přístup
- systém klíčových indikátorů
- technika celkového průzkumu
- technika rozhodujících faktorů úspěchu

• technika vedlejšího produktu
- je nejužívanější technikou většiny bank
- chápe zajišťování informací pro management jako vedlejší produkt informací pro banku jako celek
- primární pozornost je věnována administrativním údajům transakcí, výsledné údaje jsou zaměřeny faktograficky

• nulový přístup
- prostředí banky je příliš dynamické a nelze proto dopředu určit, které informace budou třeba
- jde o přistup – laissez faire – v řízení, nedůvěra v faktografické informaci, počítače apod.
- je v něm jisté racionální jádro – musí však jít o kompromis

• systém klíčových indikátorů
- tato metoda se zaměřuje na výběr několika klíčových okruhů (indikátorů), které nejvěrněji zobrazují stav banky a informace z těchto oblastí se ukládají v paměti počítače, kde jsou v případě potřeby k dispozici
- tímto způsobem je možno získávat pouze interní informace, a proto by tuto techniku měl manažér využívat jako doplňující, která mu např. umožňuje stanovit stav jednotlivých poboček – přesně, stručně a výstižně, ale nemělo by jít o jediný zdroj informací

• technika celkového průzkumu
- na základě průzkumu potřeb manažérů různých úrovní lze stanovit potřeby rozsah a kvalitu informací, která se porovná se stávajícím stavem a chybějící informace se roztřídí podle priorit
- tato metoda je však natolik obsáhlá, nákladná a časově náročná, že v praxe přináší problémy

• technika rozhodujících faktorů úspěchu
- tato technika se zaměřuje na pět kritických, rozhodujících faktorů úspěchu, o nichž shromažďuje informace, zejména kvalitativní
- její zavedení vyžaduje několik pohovorů s manažerem o jeho cílech, faktorech, úspěchu a podrobném popisu zvolených faktorů
- např. jako faktory mohou být zvoleny:
- diferenciace produktu
- růst objemu služeb pobočky
- kontrolovaná růst pasivní strany rozvahy
- řízení rizika úvěrů
- stabilita a kvalita zaměstnanců

- tyto faktory jsou pak dále rozpracovány a analyzovány
- na nižších úrovních mohou mít faktory spíše povahu kvantitativní a budou zaměřeny na proces a jeho průběh, včetně dočasných problémů"

Poznámka

Dobře zpracované, práce je psána formou poznámek.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6722
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse