Název Goodness Staženo

Bankovní soustava v ČR - zápisky z přednášek

Jedná se o zápisky z přednášek na VOŠ na téma bankovní soustava v České republice. Práce se zabývá finančním trhem, dělením bank u nás, nebo například... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Banky

285x

Investiční bankovnictví

Práce charakterizuje investiční bankovnictví a jeho modely. Věnuje se emisím CP, depotním obchodům a vlastním a zprostředkovateským obchodům. Charakte... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Banky

206x

Peníze - přednášky

Práce se věnuje charakteristice základních pojmů, jakými jsou peníze, zlato, zlatý standard, funkce peněz, měna, bezhotovostní peníze a bankovky. Popi... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Banky, Finance

186x

Bankovní úvěry a půjčky poskytované bankou - Obchody v bankách

Práce se věnuje specifikaci a rozdělení bankovních úvěrů. Jednotlivé typy jsou představeny se svými klady i zápory. Část práce je věnována i marketin... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Banky

134x

Bankovní marketing - výpisky

Jedná se o zpracování výpisků na téma bankovního marketingu, kde jsou vysvětleny základní pojmy s touto problematikou spojené.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Banky

104x

Účetnictví bank - vypracované otázky

Tato práce obsahuje 34 vypracovaných otázek do předmětu Účetnictví bank. Stručně charakterizuje jednotlivá témata, uvádí citace ze zákona.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Banky, Účetnictví

75x

Banka - informační systém

Práce podrobně představuje fungování informačního systému bank, co se týče vnitřního fungování, ale i fungování tohoto systému mezi bankou a venkovním... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Banky

71x

Úloha Centrální banky v ekonomice

Práce se zevrubně věnuje úloze Centrální banky v rámci ekonomie státu. Zkoumá všechny aspekty s spojené danou problematikou a představuje základní poj... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Banky

70x

Tuzemský platební styk

Práce se věnuje popisu fungování tuzemského platebního styku z pohledu bankovního sektoru. V práci jsou popsány postupy při základních bankovních oper... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Banky

65x

Pojmy z oblasti centrálního bankovnictví a makroekonomie - německy

Práce obsahuje vymezení řady pojmů spojených s problematikou centrálních bank a makroekonomie.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Banky, Ekonomie, Nauky o německém jazyce

57x
1  2  3  4  5  »