Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Bankovní marketing - výpisky

Bankovní marketing - výpisky

Kategorie: Banky

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o zpracování výpisků na téma bankovního marketingu, kde jsou vysvětleny základní pojmy s touto problematikou spojené.

Obsah

1.
Trh výrobků a služeb
a) Charakteristika trhu
b) Chování spotřebitele
c) Mezní a celkový užitek
d) Rovnováha spotřebitele při přímé měřitelnosti užitku
e) Odvození křivky poptávky
f) Charakteristika poptávky na trhu
2.
Marketing, jeho cíle, podstata a význam
a) koncepce a cíle marketingu
b) Marketingový výzkum a jeho nástroje
c) 4C
d) Marketingový průzkum a výběr trhu
e) Zdroje informací a členění marketingového mixu
3.
Klient banky a segmentace bankovnictví
a) Strategie podle funkčnosti trhu
b) Segmentace v zaměstnání
c) Marketingový mix v bance (jednotlivé druhy politik, bostonská matice BCG)

Úryvek

"Marketing, jeho cíle, podstata a význam

Marketing je proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojování potřeb a přání zákazníka efektivním a výhodným způsobem zajišťujícím slnění cílů organizace.
Marketing je obchodní politika k dosažení podnikatelských cílů,
Jejíž všechny aktivity jsou orientované na trh – Marketingová filosofie
Která aktivně ovlivňuje a utváří trh – marketingový Mix
Která je založena na analýze, plánování, realizaci a kontrole všech aktivit směrovaných na trh – Marketingový management
Významem a základem marketingu je poznání trhu a práce s trhem, kdy v čele stojí potřeby zákazníka, které je třeba předvídat, ne jen na ně reagovat.
Marketing se může rozvinout jen v podmínkách tržního hospodářství.
Koncepce marketingu:
1) výrobní koncepce, která se staví na hromadné, pásové výrobě s centralizovaným řízením a organizací, výrobky jsou dostupné za poměrně nízkou cenu
2) výrobková koncepce, kdy se firma soustřeďuje na zdokonalování, vylepšování výrobku, kvalita se projeví v ceně, jedná se o výrobu, která má vyšší výkonnost
3) prodejní koncepce, ve které jde o to, že firma nejdříve vyrobí to, o čem si myslí, že půjde na odbyt a pak se to s velkým úsilím a hromadně snaží prodat
4) marketingová koncepce, ve které firma nejprve zkoumá trh podle přání a potřeb zákazníka ve formě hmotných a nehmotných potřeb, jejím cílem je dosahovat zisku

Cíle marketingu
Cílem je zajistit podniku dlouhodobý odbyt výrobků a služeb, a tím zajistit úspěšnost jeho činnosti, která musí být založena na spokojenosti zákazníků.

Pro zajištění těchto cílů dělá podnik několik činností:
1. hledání trhu
2. určování trhu
3. utváření trhu
4. udržování trhu

dalším cílem je splnění cílů organizace, zejména dosažení zisku, zaujmutí místa na trhu, vytvoření zpětné vazby mezi zákazníkem a podnikem, dostat se do podvědomí zákazníků, předvídání a uspokojování potřeb zákazníka,……….

Nástroje marketingu
Banka, podnik může obstát v konkurenci jen tehdy, provádí-li správná rozhodnutí v obchodní politice.

Marketingový výzkum provádí:
- analýzu trhu
- analýzu marketingových nástrojů
- analýzu konkurence
- analýzu hospodářské situace a jejího vývoje

Na základě těchto info si banka stanoví svou strategii, dále následuje rozhodnutí o způsobu, intenzitě a kombinaci mark.nástrojů.
Mark.nástroje jsou všechny prostředky, vědomě použité bankou, podnikem, kt.mají za úkol co nejlépe uspokojit potřeby cílové skupiny.

Marketingové nástroje:
- produktová politika – všechna opatření a rozhodnutí banky o vytvoření nabídky produktů
- distribuční politika – opatření a rozhodnutí o způsobu prodeje produktů
- komunikační politika – opatření směřující k vědomému utváření info směřovaných na trh s cílem ovlivnit chování klientů
- cenová politika – opatření a rozhodnutí týkající se ceny produktů

Všechny nástroje se používají ve vzájemné kombinaci, jejich použití je efektivní jen tehdy, je-li tato kombinace plánovitá.

Produktem je služba.
K uspokojování potřeb dochází v průběhu období, ne výsledným produktem.
U služeb spojených s bankovním produktem existují základní produkty, které nelze příliš obměňovat, např.tričko – měníme barvu, střih, látku…, u termínovaného vkladu toho moc nezměníme.
Nabídka produktů v bance je omezená, banky si mohou konkurovat v dalších službách, jiných podmínkách za jaký produkt nabízejí, ceně, soutěži,…..
Banky nepodléhají módním vlivům, ale spíše dlouhodobým trendům.

Aby byl marketing kompletní, vyžaduje ve 4C ještě:
1) vnitřní interaktivní marketing, to jsou práce, které firma, banka vykonává v souvislosti se školením a motivováním svých vnitřních zákazníků, tj.zaměstnanců, kteří přicházejí do styku s klientem a pomocného obslužného personálu, tito lidé musejí být školeni, cvičeni v orientaci na klienta
2) vnější interaktivní marketing, ten se týká běžné práce, kterou firma, banka vykonává v souvislosti s přípravou, oceněním, distribucí a propagací služeb
3) interaktivní marketing, je věcí komunikace, závisí na zručnosti zaměstnanců při styku se zákazníky, zde je kvalita služeb spojena s tím, kdo ji poskytne, klient posuzuje, jak technickou kvalitu, tak i funkční kvalitu"

Poznámka

Dobře zpracované, psané formou poznámek.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6720
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse