Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Bankovní systém České republiky - maturitní otázka 7/8

Bankovní systém České republiky - maturitní otázka 7/8

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje vypracovanou maturitní otázku z ekonomie. Zabývá se správou a fungováním bankovního systému ČR. Nejdříve definuje pojem bankovnictví, poté heslovitou formou seznamuje s bankovní soustavou. Charakterizuje Centrální banku a obchodní banky celkově. Dále popisuje nejen vedení účtu u banky, ale také další služby poskytované bankami, např. balíčkování služeb, poštovní poukázky, bezhotovostní platby. Věnuje se také inkasnímu způsobu placení, výhodám přímého bankovnictví, platebním kartám, sběrným boxům, homebankingu a internebankingu. V závěru řeší vkladové i úvěrové služby, a vyjmenovává mezinárodní finanční instituce. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Světová ekonomika - maturitní otázka 6/8, následující Obchod a cestovní ruch - maturitní otázka 8/8.

Obsah

1.
Pojem bankovnictví
2.
Bankovní soustava ČR
3.
Centrální banka (CB)
4.
Obchodní (komerční) banky
5.
Vedení účtu u banky
6.
Balíčkování služeb
7.
Ukládání a výběry z účtu
8.
Poštovní poukázky a dobírková služba
9.
Bezhotovostní platba
10.
Inkasní způsob placení
11.
Přímé bankovnictví + výhody
12.
Platební karty
13.
Sběrné boxy, telefon, homebanking, internetbanking
14.
Zrušení účtu
15.
Vkladové služby
16.
Pojištění vkladu
17.
Úročení vkladů
18.
Úvěrové služby bank
19.
Úvěry pro podnikatelské účely
20.
Úvěry občanům
21.
Poskytování úvěru
22.
Formy (druhy) úvěrů
23.
Jak postupovat, potřebujeme-li úvěr
24.
Mezinárodní finanční instituce

Úryvek

"4. Obchodní (komerční) banky
= provozují činnost za účelem zisku
- podnikatelský subjekt => obchoduje za účelem dosažení zisku => platí daně
- banka musí získat k podnikání licenci
- vklad je 500.000.000,-- Kč
- banky mají formu a. s.
- např.: ČSOB, Živnobanka, GE MONEY BANK, HVB BANK, ...
a) univerzální - většina bank
b) speciální - hypoteční banka
- činnosti bank:
1. aktivní operace
- přinášejí bance výnosy z přijatých úroků, zejména jde o poskytování úvěru
2. pasivní operace
- banky vyplácejí úroky, např.: z přijatých vkladů
3. vedení účtu
4. poskytují poradenství
5. pojištění
6. devizové a valutové služby
7. obchodování s CP
- AKTIVNÍ OPERACE + SLUŽBY přinášejí bance výnosy z úroků a poplatků za
služby
- PASIVNÍ OPERACE představují pro banku náklady (do nákladů patří i náklady
na provoz banky)

Výnosy Náklady
Úroky úroky z pasivních operací
Poplatky N na provoz banky
V - N => Zisk

5. Vedení účtu u banky
- Jak založit účet?
- banky vedou účty na základě písemné smlouvy o zřízení a vedení účtu
- je třeba doložit právní subjektivitu (banky vyžadují různé doklady)
- občan - občanský průkaz, podnikatel - živnostenský list (koncesní listinu) +
výpis z obchodního rejstříku, ...
- rozlišují se:
a) pro podnikatele - nesráží se daň z úroku
b) pro obyvatelstvo
- z úroků je banka povinna srazit daň (srážková daň 15 %) a odvést ji za
majitele účtu
- bývají odlišné poplatky (obvykle nižší)
- při zakládání se vytváří současně podpisový vzor (slouží k ověření) pro ty, kteří
budou mít právo s účtem nakládat (nejen majitel)
- zároveň se dohodne předávání výpisů
- zda si je klient bude vyzvedávat osobně nebo mu budou zasílány poštou
- mohou být: denní, týdenní, měsíční, čtvrtletní
- záleží na tom, jak jsou poplatky vysoké a jak výpis často potřebujeme
- při otevření účtu musí zákazník na nový účet vložit peníze ve výši min.
základního vkladu stanoveného bankou
- účty mohou být vedeny:
- v Kč
- v cizí měně (= devizové účty)
- v Eurech, USD, ...
- vklady a výběry mohou být:
- v měně, v které je účet veden
- v jiné měně - podle aktuálního kurzu banky

6. Balíčkování služeb
- pokud má klient zájem nejen o vedení BÚ, ale také o další, rozšiřující, služby
= balíček několika produktů (1 smlouva)
- výhody:
1. rychlost
- phonebanking - spolupráce přes internet s bankou
2. likvidita
- bankomat s možností přečerpání konta, šeky
3. výnos
- spořící vkladový účet s trvalým příkazem ke spoření
4. přehled
- výpisy z konta
5. bezpečnost
- bezhotovostní převody mezd
6. komfort
- platební karty s pojištěním, převody peněz, trvalé platební příkazy

7. Ukládání a výběry z účtu
1. Ukládání na účet
- hotovostně - pomocí „pokladní složenky“, součástí je výčetka
- do trezoru
- poštovní poukázkou
- bezhotovostně = zasláním z jiného účtu
2. Výběr z účtu

Bankovní účet

pokladní složenka výběrní lístek (přepážka)

poštovní poukázka platební karta (bankomat)

- banka ověří při výběru:
- dostatek finančních prostředků
- zda jsme oprávněnou osobou pomocí podpisového vzoru

8. Poštovní poukázky a dobírková služba
1. poštovní poukázky - používají se 3 skupiny:
a) pro odeslání hotovosti na účet
- občané posílají organizaci peníze
- složenka TYPU A
- složenka TYPU G - do 2 pracovních dnů
b) vyplácení hotovosti z účtu
- organizace posílá občanům
- složenka TYPU B
c) vyplácení hotově zaslaných peněz opět hotově
- mezi občany
- složenka TYPU C
- výživné, vracení půjčky
- složenka TYPU D - do 1 pracovního dne
2. dobírková služba
- potřebujeme k ní poštovní průvodku a složenku A

9. Bezhotovostní platba
a) úhradový způsob
- „příkaz k úhradě“ -> bance oznámíme, aby za nás provedla platbu
- příkaz zadává plátce
- odevzdává se u přepážky nebo se vhazuje do tzv. sběrného boxu
- rozlišujeme příkazy k úhradě:
- jednotlivé - pro jednu platbu
- hromadné - pro více plateb
- trvalé - pro platby, které se pravidelně opakují
- náležitosti příkazu k úhradě:
- ve prospěch účtu číslo (= komu platíme)
- kód banky - např.: 0100 KB
- částka
- datum splatnosti - den, kdy má být platba provedena
- variabilní symbol - umožňuje zjistit příjemce
- konstantní symbol - druh platby"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 9 stran. Práce obsahuje tabulky a schémata.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15211
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse