Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Bankovnictví a Pojišťovnictví

Bankovnictví a Pojišťovnictví

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Vypracované zkouškové otázky do předmětu Bankovnictví a pojišťovnictví. Jednotlivá témata jsou rozpracována formou poznámek, nebo souvislého textu v rozsahu jednoho odstavce až stránky. Některá z témat obsahují i tabulky.

Obsah

1.
Vysvětlete pojmy státovka, bankovka a měna
2.
Co je finanční trh, jaké má funkce, jak je členěn
3.
Charakterizujte hlavní položky bilance obchodní banky
4.
Jaké jsou základní cíle řízení banky a jak jich lze dosáhnout
5.
Jak vymezuje náš zákon obchodní banku
6.
Charakterizujte aktivní, pasivní a neutrální obchody bank
7.
Jaké jsou hlavní zásady řízení banky
8.
Vysvětlete pojem úvěr a úrok a jejich vzájemný vztah
9.
Jaké hlavní typy úrokových sazeb znáte
10.
Charakterizujte pojem úvěr a hlavní zásady jeho poskytování
11.
Jaké druhy bankovních úvěrů znáte, charakterizujte je
12.
Jaké náležitosti musí mít úvěrová smlouva
13.
Které depozitní produkty bank znáte, charakterizujte je
14.
Vysvětlete základní rozdíly hotovostního a bezhotovostního platebního styku
15.
Vyjmenujte základní nástroje bezhotovostního platebního styku a charakterizujte je
16.
Vysvětlete pojem směnky a charakterizujte její náležitosti
17.
Vysvětlete pojem šeku a jaké náležitosti musí obsahovat
18.
Co je bankovní záruka a s jakými druhy bankovních záruk se můžeme setkat
19.
Vyjmenujte nástroje používané v zahraničním platebním styku, charakterizujte je
20.
Vysvětlete pojmy dokumentární akreditiv, dokumentární inkaso. K čemu jsou vhodné
21.
Charakterizujte akcii, dluhopis, podílový list
22.
Charakterizujte pokladniční poukázku, depozitní certifikát, vkladový list
23.
Charakterizujte místa obchodování s cennými papíry v ČR
24.
Charakterizujte leasing, jeho obsah a použití
25.
Charakterizujte faktoring, jeho obsah a použití
26.
Charakterizujte forfaiting, jeho obsah a použití
27.
Jaké jsou hlavní funkce centrální banky
28.
Jaké nástroje měnové regulace používá centrální banka, charakterizujte je
29.
Vysvětlete jednotlivé druhy devizových operací
30.
Co je pojem devizová pozice a jaké devizové pozice znáte
31.
Charakterizujte kriteria konvergence tzv.Maastrichtská kritéria
32.
Které výjimky má ČR dosud uděleno v oblasti bankovnictví od EU
33.
Charakterizujte hlavní změny v českém bankovnictví po r.1990
34.
Charakterizujte systémové a jedinečné riziko bankovních obchodů
35.
Jak banka čelí riziku ze svých obchodů
36.
Co je úroková marže, úroková míra a sazba
37.
Jaké faktory ovlivňují úrokové sazby
38.
Jak jsou konstruovány úrokové sazby, uveďte příklady
39.
Kterými právními normami se řídí poskytování úvěrů v ČR
40.
Charakterizujte pojmy diskontní sazba, reeskontní úvěr, lombardní úvěr
41.
Jak funguje tuzemský platební styk v rámci banky a mezi bankami
42.
Jaké jsou předpoklady fungování zahraničního platebního styku
43.
Charakterizujte spotovou a forwardovou operaci
44.
Charakterizujte swapovou operaci
45.
Česká národní banka – vznik, organizace,funkce
46.
Charakterizujte pojem deviza a valuta
47.
Jaký je hlavní cíl devizové politiky centrální banky a jakými nástroji toho dosahuje
48.
Které činnosti vykonávají banky v rámci obchodů s cennými papíry
49.
Charakterizujte stranu aktiv bilance obchodní banky – výše
50.
Charakterizujte stranu pasiv bilance obchodní banky - výše

Úryvek

"1) Vysvětlete pojmy státovka, bankovka a měna
Státovky – cenný papír, který vydává stát ke krytí svých dluhů. Jsou v podstatě dlužními úpisy státu. Původně vydávány do oběhu feudálními státy, které jimi kryly výdaje svého hospodářství. Způsobovaly znehodnocování peněžního oběživa – příjem z tiskařského lisu.

Bankovky – papírové peníze kryté drahým kovem. Vznikly jako vlastní směnky bankéřů (původně směnárníků, zlatníků), splatná na požádání. Nyní mohou bankovky emitovat výhradně centrální banky.

Měna – peněžní soustava, používaná a zákonně upravená na území určitého státu. Předmětem jejího konkrétního uspořádání jsou její formy (mince, bankovky), vztah k měnovým jednotkám jiných států, způsob vydávání, regulace peněžního oběhu.


2) Co je finanční trh, jaké má funkce, jak je členěn
Finanční trh představuje:
- místní a časové soustředění nabídky volných peněžních prostředků a poptávky po nich, disponibilních platebních prostředků a kapitálu
- soustavu institucí, jejich vzájemných vztahů a nástrojů používaných společností lidí k soustřeďování, rozdělování a používání těchto volných prostředků
- soubor různých finančních služeb spojených s pohybem peněž za těmito účely

Poslání peněžního trhu:
- soustřeďuje volné finanční přebytky jako úspory
- přerozděluje je
- rozmisťuje je na základě nabídky a poptávky

Funkce peněžního trhu:
- depozitní a úvěrové
- platební
- likviditní
- zabezpečení bohatství
- ochrana proti rizikům
- politické (pro uplatnění vládních záměrů)

Členění finančního trhu
- peněžní trh – obchoduje se zde s krátkodobými penězi, především úvěrovými se splatností do 1 roku. Jednotlivci i organizace poskytují přechodné přebytky peněžních prostředkům jiným, kteří mají krátkodobý nedostatek prostředků. Předmět obchodování: hotové peněžní prostředky, krátkodobé cenné papíry (vkladní knížky, směnky, depozitní certifikáty, vkladové listy, obchodní cenné papíry podniků, pokladniční poukázky vlády a centrální banky.
- kapitálový trh – obchoduje se s penězi dlouhodobými. Trhu střednědobých a dlouhodobých úvěrů poskytovaných bankovními i nebankovními subjekty, zejména trhu s cennými papíry. Předmětem obchodování jsou finanční nástroje v podobě akcií, obligací, hypoték, forfaitingových dokumentů atd.
- primární trh – prvotní prodej a nákup finančního aktiva. Zajišťují přímou přeměnu volných peněžních zdrojů na finanční investice
- sekundární trh – umožňuje další prodej a nákup finančních aktiv, která byla uvedena do oběhu na trhu primárním"

Poznámka

Vypracované zkouškové otázky.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7527
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse