Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Bankovnictví - výpisky z přednášek

Bankovnictví - výpisky z přednášek

Kategorie: Banky

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o cyklus přednášek z předmětu Bankovnictví. Text heslovitě seznamuje s rámcovými podmínkami bankovního podnikání, úlohou controllingu, i jeho metodickými přístupy. Dále se zabývá vnitrobankovní alokací neúrokových nákladů, řízením úrokového a úvěrového rizika banky, i marketingovou strategií banky.

Obsah

1.
Rámcové podmínky bankovního podnikání
1.1.
Hospodářské a politické změny
1.1.1.
Změny v zemích střední a východní Evropy
1.1.2.
Zintenzívnění procesu evropské integrace
1.1.3.
Světová globalizace
1.2.
Změny na finančních trzích
1.2.1.
Deregulace a změna forem regulace
1.2.2.
Inovace na finančních trzích
1.2.3.
Růst konkurence uvnitř sektorů finančních trhů i napříč sektory
1.2.4.
Trend k harmonizaci regulačních opatření v celosvětovém měřítku
1.2.5.
Inflace
1.2.6.
Rostoucí potřeba finančního kapitálu
1.2.7.
Demografické změny
1.4.
Změny v charakteru klientely
1.4.1.
Dopady na bankovní sektor
2.
Bankovní regulace a dohled
2.1.
Pojetí a formy regulace
2.2.
Důvody regulace
2.3.
Subjekty regulace
2.4.
Oblasti a pravidla regulace
2.5.
Výkon a formy bankovního dohledu
2.6.
Institucionální uspořádání dohledu v EU a koncepce vývoje dohledu
3.
Pravidla regulace (ČR)
3.1.
Konsolidovaný dohled v ČR
3.1.1.
Úvěrové limity
3.1.2.
Pravidla likvidity
3.1.3.
Ochrana před nelegálními praktikami
3.1.4.
Pojištění depozit
3.1.5.
Informační povinnost obchodních bank
3.1.6.
Požadavky na kontrolní systém obchodních bank
3.2.
Pravidla tvorby rezerv
3.3.
Výkon a formy bankovního dohledu
3.3.1.
Bankovní dohled
3.3.2.
Dohled na dálku
3.3.3.
Dohlídka na místě
3.4.
Institucionální uspořádání finanční regulace a dohledu v EU a perspektivy
3.4.1.
Model sektorový (odvětvový)
3.4.2.
Funkcionální model
3.4.3.
Model úplné integrace
3.5.
Organizace a podnikatelské cíle banky, měření bankovní výkonnosti
3.5.1.
Organizace banky
3.5.2.
Podnikatelské cíle banky
3.5.3.
Zjednodušená bilance banky (aktiva a pasiva)
3.6.
Přístupy k posouzení výkonnosti a konkurenceschopnosti banky
3.6.1.
Balanced scorecard
3.6.2.
Benchmarking
3.6.3.
Finanční analýza
4.
Controlling
4.1.
Controllingová koncepce bankovního řízení
4.2.
Controllingová filosofie řízení - výnosově orientované řízení
4.3.
Forma - stavební prvky bankovního controllingu (BC)
4.4.
Obchodní útvary banky
4.5.
Odborné útvary
4.6.
Funkce a oblasti BC
5.
Pojetí nákladů v bankovním podnikání
5.1.
Hodnocení efektivnosti
5.2.
Finanční účetnictví
5.3.
Manažerské hledisko pro evidenci nákladů a výnosů
5.3.1.
Náklady a výnosy podle výkonu (produktu)
5.3.2.
Náklady a výnosy z klientského hlediska
5.4.
Hospodářský výsledek (HV) na bázi finančního účetnictví a soustava ukazatelů bankovní výkonnosti
5.4.1.
HV banky na bázi manažerského výsledku
5.4.2.
Vícestupňová kalkulace krycího příspěvku
5.4.3.
Určení odchylek – management by exception
5.4.4.
Schéma tvorby ROE vztažené na jednotlivé obchody
5.5.
Kvantifikace výsledku obchodů v hodnotové oblasti
5.5.1.
Krycí příspěvek I
5.5.2.
Metodické přístupy ke kvantifikaci úrokových marží (krycí příspěvek I)
5.5.3.
Krycí příspěvek II
5.5.4.
Kvantifikace výsledku obchodů se zřetelem ke kalkulovaným nákladům v oblasti rizika a v provozní oblasti metodou MTÚ
5.5.5.
Kalkulace standardních rizikových nákladů (StRN)
5.5.6.
Kalkulace standardních provozních nákladů
5.6.
Hospodářský výsledek banky
5.7.
Vnitrobankovní alokace provozních (režijních) nákladů
5.8.
Alokační klíč (rozvrhová základna)
5.9.
Transformace a oceňování vnitrobankovních zdrojů
5.10.
Poolové metody
5.10.1.
Jednoduchý pool
5.10.2.
Vícenásobný pool
5.11.
Metoda FTP
5.12.
Plánování a kontrola
5.12.1.
Strategické plánování
5.12.2.
Operativní plánování
5.12.3.
Interní audit v bankovním řízení
5.12.4.
Řízení vztahů se zákazníky CRM
5.12.5.
Sledování úvěrového rizika
5.13.
Klasifikace pohledávek
5.13.1.
Úrokové riziko
5.13.2.
Gapová analýza
5.13.3.
Analýza durací
5.13.4.
Durace gap
5.13.5.
Value at risk
5.13.6.
Řízení úrokového rizika
5.13.7.
Riziko likvidity

Úryvek

"1. Pojetí a formy regulace

regulace = stanovení pravidel pro jednání a chování ekonomických subjektů –bank
regulace:
 tržní – snižuje se její efektivnost
 administrativní – regulaci provádí instituce, vyvstává nutnost z důvodu „selhání trhu“

Ad 1. pravidla pro chování jsou určena trhem resp. tržním mechanismem.
např. stanovení ceny jako výsledek nabídky a poptávky, určení objemu a typu
v současnosti efekty jsou problematické, protože existují tržní selhání
N – ze strany bank, P – ze strany klientů
v případě vkladových obchodů - není kdo by banku kontroloval, podnět by musel přijít ze strany klienta, ale ten nemá dostatečné informace – vliv asymetrické informace
klient se na druhou stranu snaží svoje finanční slabiny zakrýt a banka je tak v pozici kdy má asmytrickou informaci
tržní kontrola ze strany klientů není možná a není efektivní
trend aby banky zveřejňovaly co nejvíce informací o svém rizikovém profilu tak, aby si klient mohl zjistit jak na tom která banka je
nadruhou stranu může dojít k přehlcení klienta informacemi a ten nebude vědět jak s informacemi naložit
regulace tržní tedy není možná v důsledku asymetrické informace
proto je nutná regulace administrativní- koncipování a prosazování pravidel činnosti bankovních institucí a institucionální dohled nad dodržováním těchto stanovených pravidel

z pohledu efektivity trhu :
r. pozitivní – podporuje určitý typ chování a jednání
r. negativní – zakazuje určitý typ chování a jednání, úrokové stropy a limity, PMR

2. Důvody a cíle regulace
Důvody regulace – tržní selhání:

Asymetrie informací v tržním prostředí – morální hazard a nepříznivý výběr
problém je v tom, že druhá strana neznalosti druhé strany může zneužít a využít toho v neprospěch protistrany nebo celého trhu

Asymetrie informací znamená, že účastníci bankovního trhu mají:
 rozdílný objem a kvalitu informací o podmínkách trhu
 rozdílné informace o podmínkách kontraktu
účastníci využívají své informační výhody na úkor ostatních účastníků trhu

důsledkem asymetrie informací je:

Morální hazard znamená, že účastník trhu má zájem na nemorálním chování, které poškozuje zájmy druhé strany. maximalizuje svůj užitek na úkor ostatních méně informovaných účastníků
Např. neochota dlužníka splatit dluh, využití úvěru k jiným než původně sjednaným účelům, které snižuje pravděpodobnost splacení. Rizikové nezajištěné investice banky, které ohrožují vklady klientů, atd.

Nepříznivý výběr znamená, že banka či klient v důsledku asymetrické informace realizují rizikové obchody, které sníží očekávaný výnos. ekonomický subjekt vlivem nekvalitních informací či nedostatku info jedná tak, že utrpí neočekávanou ztrátu
Např. ztráta vkladu a výnosu z vkladu při krachu banky, či neočekávané úvěrové ztráty z důvodů nedostatečné informovanosti banky o rizikovosti klienta "

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 61 stran. Práce obsahuje tabulky a schémata.
Práce obsahuje velké množství překlepů.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19063
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse