Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Barum Continental - finanční analýza

Barum Continental - finanční analýza

Kategorie: Finanční analýzy

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky, Zlín

Charakteristika: Práce představuje finanční analýzu firmy Barum Continental. Analýza vychází nejen z údajů získaných z rozvahy, výkazu zisku a ztráty společnosti, ale také z údajů finanční analýzy Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Zkoumané údaje jsou z let 2005 a 2006. Práce obsahuje nejen rozbor vývoje počtu zaměstnanců a ČPK, vertikální i horizontální rozbor, ale rovněž analýzu poměrových ukazatelů. Důraz je kladen na zadluženost, likviditu, rentabilitu, i aktivitu. Dále byl proveden rozbor na základě multiplikátoru vlastního kapitálu, spider analýzy a Altmanova Z-skóre.

Obsah

1.
Úvod
2.
Obsah
3.
Základní informace
4.
Vývoj počtu zaměstnanců
5.
Vývoj ČPK
6.
Horizontální analýza
7.
Vertikální analýza
8.
Ukazatele zadluženosti
9.
Ukazatele likvidity
10.
Ukazatele rentability
11.
Ukazatele aktivity
12.
Multiplikátor vlastního kapitálu
13.
Spider analýza
14.
Altmanovo Z-skóre
15.
Závěr

Úryvek

"V rámci finanční analýzy bylo poukázáno na to, co se firmě daří a co nikoliv. Společnost Barum Continental je na trhu významný hráč, což většina ukazatelů potvrzuje, také je ale vidět, že konkurenční prostředí celého oboru je tvrdé.
Společnost i firmy v odvětví jsou ziskové, trhu celkově se ale loni dařilo méně v roce 2005, což potvrzuje pohoršení ve všech ukazatelích rentability i ve výsledku hospodaření. Sice se nejedná o dramatické propady, snížení rentability ale berme jako vztyčený ukazováček.
V zadluženosti si Barum Continental polepšila. Všimneme-li si opravdu velkých skoků v těchto ukazatelích, mohlo by se zdát, jakoby si firma zlepšení zadluženosti dala v roce 2006 jako jeden z prioritních cílů. Jak už ale bylo uvedeno výše, velká většina závazků firmy jsou závazky vůči ovládající a řídící osobě. Barum Continental je zkrátka tak silná společnost, že si může dovolit značnou překapitalizaci a využívat výhradně vlastní zdroje.
Otrokovická společnost své likviditní ukazatele snížila, což je pozitivní jev až na snížení hotovostní likvidity. Nejlepší by pro Barum bylo, kdyby se urychlila doba splatnosti odběratelských pohledávek. Obrat pohledávek je příliš pomalý, zejména pak oproti obratu závazků. Podařilo by se tedy takto zabít dvě mouchy jednou ranou – hotovostní likvidita by se přiblížila doporučené hodnotě 0,2 a obrat pohledávek by byl urychlen. Druhou variantou by bylo, a otrokovický gigant by si to určitě mohl dovolit, prodloužit splatnost svých závazků. Pro image firmy by byla rozhodně vhodnější první možnost, tedy zkrátit splatnost pohledávek.
Jak už tedy bylo výše zmíněno, z hodnocení ukazatelů aktivity nevychází Barum Continental zrovna dobře, vyjma obratu zásob. Problém je tedy pro sledovaný podnik řízení pohledávek a závazků, z čehož pramení i potíže hotovostní likvidity. Urychlení obratu pohledávek by společnosti rozhodně prospělo."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 4 stran. Práce obsahuje tabulky a schéma.
Částečně čerpáno z: ipoint.financninoviny.cz/data/clanky_soubory155.pdf; http://www.conti-online.com/generator/www/cz/cz/barum/automobil/temata/znacka/historie/geschichte_cz.html.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Bakalářský studijní program realizovaný na VOŠE.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15456
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse