Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Bernard Bolzano: O pojmu krásna - rozbor

Bernard Bolzano: O pojmu krásna - rozbor

Kategorie: Filozofie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V práci je rozebrána studie německého filozofa Bernarda Bolzana O pojmu krásna. Autor se zabývá Bolzanovým rozlišováním složených a jednoduchých pojmů, definuje tzv. věty o sobě a věnuje se negativnímu vymezení krásy. Dále se zabývá pozorováním krásných předmětů, jejich zvláštnostem a rovněž zkoumá potěšení, které takovéto pozorování přináší.

Obsah

1.
K metodě
2.
Co krásno není
3.
Estetická recepce
4.
K povaze estetické recepce
5.
Zdroje potěšení z krásných předmětů
6.
Použitá literatura

Úryvek

"Poznámky ke studii O pojmu krásna Bernarda Bolzana1
Ve své studii se Bolzano zabývá dle něj nejzásadnějším pojmem estetiky – krásnem2. Nejdříve je podle Bolzana nutné přistoupit k důkladnému rozboru tohoto pojmu. Aby Bolzano předešel zmatkům vymezuje v prvním paragrafu své práce několik metodologických zásad, jimiž se hodlá řídit. Do jisté míry jsou Bolzanova pečlivost i metoda kritikou estetiků a filosofů, kteří takto důkladnou metodu nemají.

K metodě
V první řadě je podle Bolzana důležité (při rozboru pojmu) rozlišit věty o sobě, tzv. věty v objektivním smyslu a věty subjektivní, které se vztahují k danému předmětu. Abychom mohli vymezit pojem, jsou pro nás relevantní pouze „věty o sobě“. Tyto „věty o sobě“ mají objektivní platnost a zároveň nepodléhají změnám (proměnám), jako je tomu u vět subjektivních. Pojem krásna, vymezený tak, aby jej mohla užívat věda, musí být tedy vymezen objektivně a zároveň by neměl být proměnlivý. Dále by měly být pojmy užívány pouze v jednom významu, tím by se mělo předejít případným významovým zmatkům. Jinými slovy filosof by neměl význam pojmu neustále měnit či zaměňovat s nějakým jiným významem.
Bolzano rozlišuje dva druhy pojmů: složené a jednoduché. Složený pojem se skládá z několika představ (pojmů). Zde Bolzano připojuje důležitou poznámku: součástí pojmu nejsou veškeré vlastnosti daného předmětu. Jinými slovy pojem nevymezíme výčtem vlastností jeho předmětu. Jednoduchý pojem nelze na další části rozložit. Chceme-li dokázat, že je pojem jednoduchý musíme dokázat, že všechny pokusy o vytvoření tohoto pojmu z několika dalších jsou marné.3 Bolzano však dodává, že splnění výše zmíněných podmínek nemusí znamenat, že jsme dospěli ke správnému vymezení pojmu. Abychom se přesvědčili, že jsme pojem vymezili správně, je třeba sledovat vlastní vědomí. Musíme si být jisti, že při vymezování tohoto pojmu nemyslíme na nic, co by se tohoto pojmu netýkalo. Bolzano zde tedy klade velký důraz na sebereflexivitu, ve které je nutné se cvičit.
„Kdo nemá žádný výcvik v tomto druhu pozornosti na sebe sama, nebo snad ani dobrou vůli k ní, ten odpoví ať už řekneme cokoliv, a v jistém ohledu odpoví dokonce popravdě, že to o čem tvrdíme, že je to v našem vysvětlení, on ve svém vlastní vědomí vůbec
nenachází.“4

Co krásno není
Ve druhém paragrafu své studie Bolzano vymezuje pojem krásy negativně – ukazuje čím krásno není. Srovnává krásno s dobrem, s příjemným a dráždivým. Co je krásné nemusí být vždy dobré (mravné). Krásno a dobro se liší ve svých součástech. Oblast krásna je tedy širší než-li oblast dobra (mravnosti). Co je příjemné nemusí být vždy krásné. Krásné může být dráždivé, ale naopak dráždivé nemusí být vždy krásné."

Poznámka

Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf).

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21187
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse