Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Bezdomovectví

Bezdomovectví

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o., Praha 3

Charakteristika: Tento text se zabývá vymezením fenoménu bezdomovectví a způsoby pomoci, jakou by jim mohl nabídnout stát, ale i nevládní organizace. V první části autorka bezdomovectví definuje, popisuje jeho znaky a osobnost bezdomovce. V druhé části se věnuje sociální práci s touto skupinou, možným službám, které by měly jejich situaci ulehčit, ale také prevenci tohoto jevu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Bezdomovectví
2.1.
Definice bezdomovectví
2.2.
Formy bezdomovectví
2.3.
Nejčastější příčiny bezdomovectví
2.4.
Osobnost bezdomovce a typické znaky
2.5.
Pouliční kultura bezdomovců
3.
Pomoc bezdomovcům
3.1
Sociální práce s bezdomovci
3.2.
Služby a sociální zařízení pro bezdomovce
3.3.
Prevence bezdomovectví
4.
Závěr
5.
Použité zdroje

Úryvek

„3. Pomoc bezdomovcům
Lidé bez domova se podobají tonoucímu: spadli na dno společnosti, lhostejno čí vinou, nevědí kudy kam, přežívají, či spíš živoří ze dne na den, jsou osamělí, byť by byli v tlupě a hledají stéblo, kterého by se zachytili. Potřebují pevnou oporu, člověka, kterému se mohou svěřit, místo, kam se mohou přijít ohřát a najíst. Mají své potřeby, potřebují jíst, ošacení, obuv, osobní hygienu, chtějí se ohřát.
Jsou většinou bez dokladů, téměř každý bezdomovec je nemocný. Potřebují poradit, někam nasměrovat. Bez osobní asistence sociálních pracovníků nejsou schopni si vyřídit potřebné doklady, jednat na úřadech atd. Ze všeho nejdůležitější je dobré slovo, nabídka spoluúčasti na problému a jeho vyřešení, osobní vztah.

3.1 Sociální práce s bezdomovci
Sociální práce je obnova sociálního fungování klienta a tvorba společenských podmínek příznivých pro tento cíl. Sociální pracovník je profesionálním zprostředkovatelem pomoci mezi klientem a většinovou společností. Nejde o to, udělat něco za klienta, ale udělat to s ním. Není-li klient rozhodnutý pro změnu, veškerá práce sociálních pracovníků přijde vniveč. Je důležité si uvědomit, zda a k čemu chce bezdomovec pomoci. Bezdomovcům se velmi často vnucuje pomoc, o kterou nestojí a doslova před ní utíkají. Sociální pracovníci by měli reflektovat postupy, které fungují, a od těch nefunkčních upustit, dále pečlivě zvážit důsledky navrhovaných opatření. Bezdomovci jsou velmi nedůvěřiví a není jednoduché si je získat na svou stranu. Často stačí nepatrný náznak nejistoty sociálního pracovníka a mnohdy dlouhodobá terénní práce je nadobro ztracena.

3.2. Služby a sociální zařízení pro bezdomovce
Podle zákona č. 108/2006, Sb. o sociálních službách, zahrnují sociální služby základní a odborné sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Služby se poskytují jako pobytové, ambulantní nebo terénní a pro poskytování těchto služeb se zřizují zařízení sociálních služeb.
Všechny sociální služby určené bezdomovcům patří do skupiny služeb sociální prevence a jsou poskytovány v těchto zařízeních: nízkoprahová denní centra, noclehárny, azylové domy, domy na půl cesty. Tyto zařízení se liší rozsahem poskytovaných služeb.
Nízkoprahová denní centra a noclehárny jsou zařízení, kde se mohou lidé bez domova umýt, najíst a vyspat. Mají k dispozici hygienické potřeby, některá centra nabízejí praní a žehlení prádla. Při prvním kontaktu je veden pohovor, kde jsou seznámeni s pravidly centra. Zakázán je vstup osobám pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. Nocleh je poskytován na jednu noc, ale je možno klienta ubytovat i opakovaně. Cílem těchto center je navázat kontakt a nabídnout pomoc…“

Poznámka

Teoretická část zabývající se charakteristikou bezdomovectví a osobností bezdomovce je zkrácenou formou části textu Psychologické aspekty bezdomovectví.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18185
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse