Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Bezdomovectví jako fenomén - bakalářská práce

Bezdomovectví jako fenomén - bakalářská práce

Kategorie: Sociologie, Sociální práce

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Bakalářská práce se na teoretické a praktické úrovni věnuje fenoménu bezdomovectví. Uvádí jeho definici spolu s vymezením příbuzných termínů, vypovídá o příčinách bezdomovectví, jeho výskytu ve světě a u nás a pozornost věnuje rovněž institucím, které se bezdomovectví snaží řešit. Praktická část poté seznamuje s vlastním výzkumem, jehož cílem bylo zjistit vybrané charakteristiky lidí bez domova. Autorka zde předkládá hypotézy, přibližuje osoby a místa šetření a provádí analýzu získaných dat. Po shrnutí výsledků dodává návrhy na řešení problematiky.

Obsah

1.
Úvod
2.
Historie
3.
Bezdomovectví – definice
4.
Vymezení pojmů
4.1.
Chudoba
4.2.
Sociální vyloučení
4.3.
Sociální začleňování
5.
Faktory bezdomovectví
5.1.
Objektivní faktory bezdomovectví
5.2.
Subjektivní faktory bezdomovectví
6.
Nejčastější příčiny vzniku bezdomovectví
6.1.
Domov-rodina
6.2.
Ztráta zaměstnání
6.3.
Závislost
7.
Typologie bezdomovectví
7.1.
Dělení podle charakteru bezdomovectví
7.2.
Dělení bezdomovectví podle formy
7.3.
Rozdíly bezdomovectví u žen a mužů
8.
Bezdomovectví ve světě a u nás
9.
Zdravotní stav bezdomovců
10.
Řešení bezdomovectví
10.1.
Sociální poradenství
10.2.
Služby zaměřené na resocializaci a soběstačnost
10.3.
Služby zaměřené na naplnění základních potřeb
11.
Azylová zařízení v rámci Moravskoslezského kraje
12.
Výzkumná část
12.1.
Cíl a metodologie výzkumu, charakteristika zkoumaného souboru
12.2.
Charakteristika osob a místa, kde probíhalo šetření
12.3.
Univariační a bivariační analýza
12.4.
Závěr šetření a diskuse
12.5.
Návrhy a opatření pro pedagogickou teorii a praxi
13.
Závěr
14.
Přílohy (tabulky a grafy, dotazník)

Úryvek

"1. HISTORIE
Bezdomovectví tu bylo, je a bohužel i bude. Již v prehistorické době, kdy lidé žili v menších skupinkách, můžeme mluvit o bezdomovectví. Provinilci, kteří v této době nedodržovali zákony stanovené vyšší mocí, dostali trest, tehdy nejtěžší, kterým bylo vyloučení ze společnosti. Tento trest byl pro mnohé trestem smrti, neboť existence v nebezpečné krajině byla nemožná. Také již v samotné Bibli najdeme zmínky o bezdomovcích, sirotcích a vdovách, o které je třeba se starat.
Pokud se však posuneme dějinami dále, tedy tam, kde se již objevili první náznaky tento jev řešit, ocitneme se v druhé polovině 19. století. Tehdy na našem území existovaly určité právní normy a zásady pro veřejnou chudinskou péči, které byly vždy spojeny s tzv. domovským právem, ukládajícím obcím povinnost starat se o své chudé a bezdomovce. (Kopoldová, 2008)
Velkou změnu však můžeme zaznamenat až počátkem devadesátých let, kdy na našem území probíhaly jak politické, tak společenské změny. Zatímco před rokem 1989 byl za příživnictví stíhán a odsouzen k vězení, ten kdo nepracoval, či se trvale nezdržoval v místě bydliště, po tomto roce tomu již tak nebylo. Místo pobytu ve vězení, či psychiatrických léčebnách se tak tito lidé stávali bezdomovci. Vedle zrušení trestnosti příživnictví měla na bezdomovectví v ČR velký vliv také privatizace podniků, které měli do této doby povinnost zaměstnávat. V neposlední řadě, ke vzniku bezdomovectví přispěla především komercionalizace podnikových ubytoven.
Další příčinou bylo jistě i přijetí Listiny základních práv a svobod do českého právního řádu, řada lidí, která se do této doby schovávala, mohla konečně opustit své úkryty. Jednalo se především o lidi se slabou, lehce ovlivnitelnou osobností, často handicapované, tělesně , či duševně postižené, či jinak znevýhodněné.(Hradečtí, 1996)
Začátkem roku 1990 však proběhla i rozsáhlá amnestie prezidenta Václava Havla, ve které bylo propuštěno okolo 16000 vězňů, kteří byli nuceni se začlenit do společnosti. Tento úkol byl pro mnoho z nich nesnadný, ne- li nereálný. Většina z těchto lidí tak rozšířila řady bezdomovců. Dlouhodobý pobyt ve vězení totiž mnohým z nich narušil kontakty s rodinou, jejich schopnost navazovat běžné sociální styky byla nízká, měli problém se adaptovat na nové prostředí a v neposlední řadě nebyli schopni si najít jakékoliv zaměstnání.
Fenomén bezdomovectví se tedy u nás objevil náhle jako viditelný sociální problém až od počátku devadesátých let. V posledním desetiletí se o tomto jevu pouze začíná opět veřejně diskutovat."

Poznámka

Citace jsou v textu značeny kurzívou. Částečně zpracováno formou odrážek. Součástí práce jsou tabulky a grafy, rozsah čistého textu činí cca 38 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23478
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse