Název Goodness Staženo

Sociální deviace v naší společnosti - bakalářská práce

Sociální deviace - zjevné (rozpoznané a označkované)deviantní chování, zjevné deviantní fyzické charakteristiky při normálním chování, zjevné poruchy ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie

817x

Mezilidské vztahy na pracovišti - bakalářská práce

Téma bakalářské práce jsou mezilidské vztahy na pracovišti. Tato práce je založena na základě výzkumu, který proběhl na více než 30 jedincích různého ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů, Sociologie

274x

Psychologické aspekty výslechu sexuálně zneužitých osob - bakalářská práce

Práce charakterizuje strategii výslechu sexuálně zneužitých osob (CAN). V textu jsou vysvětleny základní pojmy, dále pak rozebrány jednotlivé přístupy... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Sociologie

146x

Vybrané prvky násilí z pohledu ošetřovatelského managera - bakalářská práce

Jedná se o práci, která na základě výzkumu zkoumá míru násilí v Nemocnici Vsetín, p.o., v jaké struktuře, v jakém rozsahu. Dále se autor zamýšlí na... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie, Ošetřovatelství

145x

Mravnostní kriminalita: prostituce - bakalářská práce

Tato práce sleduje a popisuje vývoj prostituce se světě již od dob starověku. Hlavním tématem je však mravnostní kriminalita a prostituce v České Repu... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie

132x

Pastorace jako důležitá součást prevence kriminality - bakalářská práce

Tato diplomová práce se skládá z pěti kapitol. V úvodní kapitole se hovoří o základním definování pojmu kriminality a příčinách kriminality dětí a mla... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie, Humanitní - ostatní

123x

Využívání volného času u dospělých - bakalářská práce slovensky

Práce ze zabývá problematikou využívání volného času u dospělých jedinců. Je rozdělena na část teoretickou a část výzkumnou. Teoretická část definuje ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Andragogika, Sociologie

73x

Emocionální inteligence - bakalářská práce

Tato bakalářská práce se zabývá tématem emocionální inteligence v současném životě člověka a společnosti. V úvodu autorka zdůvodňuje výběr tématu. Prv... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Sociologie

59x

Rodina a její vliv na delikvenci dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji - bakalářská práce

Cílem práce je zjistit, jak moc dnešní mládež ohrožuje vznik delikvence a jak ji v tomto směru může ovlivnit rodina. Teoretická část definuje pojem ml... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie

45x

Bezdomovectví jako fenomén - bakalářská práce

Bakalářská práce se na teoretické a praktické úrovni věnuje fenoménu bezdomovectví. Uvádí jeho definici spolu s vymezením příbuzných termínů, vypovídá... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie, Sociální práce

33x
1  2  »