Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Bezdůvodné obohacení

Bezdůvodné obohacení

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Masarykova univerzita Právnická fakulta, Brno

Charakteristika: Tato seminární práce se zabývá především předpoklady vzniku bezdůvodného obohacení a rovněž vymezením skutkových podstat bezdůvodného obohacení. Dále informuje o možném promlčení daného dluhu vzniklého bezdůvodným obohacením. V závěru uvádí rozsah a způsob vydání bezdůvodného obohacení.

Obsah

1.
Úvod
2.
Platná právní úprava
3.
Zvláštní úprava bezdůvodného obohacení
4.
Předpoklady vzniku závazkového právního vztahu
bezdůvodného obohacení
5.
Případy jednotlivých skutkových podstat
6.
Promlčení práva na bezdůvodné obohacení
7.
Rozsah a způsob vydání bezdůvodného obohacení

Úryvek

"4. Předpoklady vzniku závazkového právního vztahu bezdůvodného obohacení

Jde o zvláštní druh občanskoprávního – závazkového právního vztahu, k jehož vzniku je třeba existence určitých předpokladů:
a) vznik bezdůvodného obohacení vyjádřitelného v penězích na straně jedné určité osoby (obohaceného)
b) vznik majetkové újmy vyjádřitelné v penězích, která postihuje jinou určitou osobu (postiženého), přičemž tato majetková újma odpovídá zmíněnému bezdůvodnému obohacení na straně obohaceného – musí korespondovat na straně obohaceného a postiženého
Důkaz o tom, že jsou na straně obohaceného splněny všechny předpoklady vzniku bezdůvodného obohacení musí při podání žaloby z bezdůvodného obohacení (tzv. žaloby z kondikce) prokázat postižený
- ke vzniku bezdůvodného obohacení se nevyžaduje ani existence zavinění, ani existence protiprávního úkonu. Stačí, že k obohacení neboli k přesunu majetkových hodnot došlo bez právem uznaného důvodu
- předmětem bezdůvodného obohacení může být získání určité věci (peněz, postoupení pohledávky, zřízení práva, získání určitého majetkové hodnoty z provedeného výkonu atd.)
- bezdůvodné obohacení může spočívat ve zvýšení majetku (aktiv) či ve snížení (zmenšení) majetku (pasiv), popř. v tom, že se majetek obohaceného nezměnil, ačkoli by k tomu jinak došlo – kdyby obohacení plnil za normálního běhu věcí svou právní povinnost (př. užívání cizí věci bez úhrady)
- o bezdůvodné obohacení jde tehdy, jestliže k obohacení na straně obohaceného došlo na úkor majetku postiženého bez uznaného aprobovaného právního důvodu neboli způsobem, kt. platný právní řád neuznává
- protiprávní chování na straně obohaceného nemusí nastat ať již v důsledku jednání někoho jiného nebo určité události – jde však o bezdůvodné obohacení


5. Případy jednotlivých skutkových podstat

a) obecná skutková podstata bezdůvodného obohacení (§ 451 odst. 1)
b) zvláštní skutková podstata bezdůvodného obohacení (§ 451 odst. 2) – bezdůvodné obohacení je majetkový prospěch získaný

• plnění bez právního důvodu (condictio indebiti) – právní důvod, který by zakládal právo na plnění (např. něco dát, něco vykonat ve prospěch jiné osoby) neexistoval od počátku (př. bylo plněno na předpokládanou smlouvu, která však později nebyla uzavřena, nebo někdo zaplatil nějakou částku nebo provedl nějakou službu v omylu, že je s ním v právním vztahu a že plní svůj závazek x pokud by někdo plnil na nedluh vědomě – může jít o dar
- podle soudní praxe sem spadá i užívání cizího pozemku bez právního titulu. Dalším případem je, když spoluvlastník užívá společnou věc nad rámec rozsahu svého spoluvlastnického podílu, aniž by mezi spoluvlastníky byla uzavřena nájemní či jiná smlouva"

Poznámka

Práce obsahuje přílohu se dvěma právními příklady k tomuto tématu.
Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra občanského práva.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17466
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse