Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Bezhotovostní platební styk - maturitní otázka

Bezhotovostní platební styk - maturitní otázka

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka z účetnictví vysvětluje problematiku bezhotovostního platebního styku. Po charakteristice obecného pojmu objasňuje druhy bankovních a finančních účtů. Dále je pozornost věnována směnkám a bankovním úvěrům. Závěr patří stručným informacím o krátkodobém finančním majetku.

Obsah

1.
Charakteristika pojmu
1.1
Finanční účty a jejich členění
2.
Druhy bankovních účtů
3.
Běžný účet a účtování
4.
Devizový účet a účtování
5.
Směnky, eskontní úvěr
6.
Bankovní úvěr, druhy, účtování
7.
Krátkodobý finanční majetek

Úryvek

"Členění finančních účtů – finanční účty lze rozdělit od těchto skupin:
o aktivní účty (účtová skupina 21, 22, 25) a patří sem
a) 211 – Pokladna, 213 – Ceniny, 221 – Bankovní účty, které lze plynule přeměňovat do jiných majetkových složek.
b) účty pro zachycení cenných papírů v majetku podniku do jednoho roku. Jsou to účty: 251 – Majetkové cenné papíry k obchodování, 252 – Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly, 253 – Dluhové CP k obchodování, 255 – Vlastní dluhopisy, 256 – Dluhové CP se splatností do 1 roku držené do splatnosti.
o pasivní účty (účtová skupina 23 a 24) – patří sem účty, které zobrazují krátkodobé úvěrové vztahy podniku k bankám nebo k jiným osobám (PO i FO). Účty:
- 231 – Krátkodobé bankovní úvěry – krátkodobé úvěry bez ohledu na to, zda je úvěr převeden na běžný účet nebo na úvěrový účet.
- 232 – Eskontní úvěry – úvěry poskytnuté bankou na eskontované směnky, které do doby jejich splatnosti převzala banka k inkasu.
- 249 – Ostatní krátkodobé finanční výpomoci – krátkodobé půjčky od jiných subjektů než bank. Neúčtuje se zde o krátkodobých půjčkách, od společníků.
o specifickým účtem je účet 261 – Peníze na cestě
- Tento účet slouží nejen k překlenutí časového nesouladu mezi účtováním pokladních dokladů a bankovních výpisů. Používá se také při převodech mezi dvěma vlastními bankovními účty. Účet Peníze na cestě může vykázat ke dni účetní závěrky zůstatek aktivní nebo pasivní.

2. Druhy bankovních účtů
Na účtě 221 – Bankovní účty se účtuje o:
- běžných účtech – zde jsou peníze potřebné k financování své činnosti, má kladný zůstatek.
- kontokorentních účtech – má i záporný zůstatek, banka na tomto účtě poskytuje kontokorentní úvěr.
- devizových účtech – peníze v cizích měnách, v účetnictví se vede v domácí i zahraniční měně
- terminovaných vkladech – mají výpovědní lhůtu do 1 roku, vklady s výpovědní lhůtou delší než 1 rok se účtují v účtové skupině 06 – Dlouhodobý finanční majetek
V případě, že podnik má více bankovních účtů, potom se pro účtování použijí analytické účty. Podkladem na bankovních účtech je výpis z účtu. V tomto výpisu je uvedeno účtování z hlediska banky.

3. Běžný účet a účtování
Na tento účet přicházejí běžně všechny příjmy podniky a běžně se z něho provádí peněžní úhrady. Banky zpravidla provádějí platby jen do výše zůstatku na BÚ. Na BÚ se účtují i všechny bankovní úroky a poplatky, jak úroky z poskytnutých úvěrů, tak i úroky z vkladových účtů. Placené úroky jsou nákladem, přijaté výnosem. Bankou vyúčtované poplatky se účtují do nákladů. ÚJ účtuje pohyb peněz na bankovních účtech zásadně podle výpisu z těchto účtů. Převody peněžních prostředků na BÚ se uskutečňují podle příkazů k úhradě nebo příkazů k inkasu (jednotlivého, hromadného, trvalého). Příkazy k úhradě nebo k inkasu NEJSOU účetním dokladem, neboť ještě neprokazují, že se platba uskutečnila. V současné době se rozšiřuje možnost zasílání příkazů k úhradě v elektronické podobě (pomocí PC, mobilního telefonu)."

Poznámka

Otázka je částečně psaná formou odrážek. Důležité informace jsou zvýrazněny tučně a barevně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22902
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse