Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Bezpečnost informačních technologií v bankovnictví

Bezpečnost informačních technologií v bankovnictví

Kategorie: Banky, Informační systémy

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá bezpečností informačních technologií (dále IT) v bankovnictví. Věnuje se významu bezpečnosti IT, bezpečnostním změnám, které byly provedeny v typických bankovních pobočkách, včetně využívání moderních technologií, které celý systém posilují. Další část textu pojednává o bankovních počítačových loupežích a o chybách, které tyto loupeže umožňují. Závěr pak popisuje trendy, které mají podpořit bezpečnost bankovnictví v budoucnu.

Obsah

1.
Základní pojmy
1.1
Bezpečnost
1.2
Soukromí
2.
Význam bezpečnosti IT v bankovním a finančním sektoru
3.
Změny v typické bankovní pobočce
4.
Elektronické převody peněžních prostředků
5.
Bezpečnost bankovních služeb pro drobnou klientelu
6.
Bezpečnost bankovních služeb pro velkou klientelu
7.
Využití moderních technologií v bankovnictví a jejich bezpečnost
8.
Bankovní počítačové loupeže
8.1
Nejznámější případy posledních let
8.2
Budoucí oběti
8.3
Pachatelé
8.4
Odhalení
8.5
Problémy
8.6
Způsob obrany
9.
Okruhy činností, které bývají zdrojem chyb
10.
Počítače, počítačová kriminalita a paragrafy
11.
Bankovní informační systémy
12.
Hrozby v bankovních informačních systémech
13.
Zranitelnost bankovních informačních systémů
14.
Rizika bankovních informačních systémů
15.
Bezpečnostní systém
16.
Lidský faktor a jeho podíl na ochraně dat
17.
Fyzická bezpečnost
18.
Řízení přístupu
19.
Bezpečnost softwaru
20.
Bezpečnost dat
21.
Bezpečnost IT v bankovnictví a trendy pro budoucnost
21.1
Od mainframů k sítím
21.2
Uzavřené systémy proti otevřeným systémům
21.3
Fault tolerant systémy
21.4
Systémy klient/server
21.5
Relační databáze
21.6
Využívání nástrojů umělé inteligence
21.7
Hodnocení bezpečnosti
22.
Obecný postup řešení bezpečnosti
22.1
Obrázek

Úryvek

„Bezpečnost (security) je vlastnost prvku (např. IS), který je na určité úrovni chráněn proti ztrátám nebo také stav ochrany (na určité úrovni) proti ztrátám. V bezpečnosti IT zahrnuje ochranu činností zpracování, úschovy, distribuce a prezentace informací. Pojmem bezpečnost budeme nadále rozumět jen bezpečnost jako "Security", pokud nebude stanoveno jinak.
Stejný český termín bezpečnost označuje totiž i anglické "Safety", což je spíše předpoklad, že při specifikovaných podmínkách nedojde ke stavu ohrožení lidského života, zdraví, hodnot a prostředí.
Informační bezpečnost lze chápat jako proces (ochrana informací) nebo jako cílový stav (bezpečnost informací). Proces ochrany informací směřuje proti ztrátě důvěrnosti, ztrátě integrity a ztrátě dostupnosti informací během jejich zpracování, archivace a přenosů. Stav bezpečnosti informací je dán minimalizací rizik v informačním systému, a zároveň vyvážeností bezpečnostních opatření tak, aby celkové náklady na informační bezpečnost byly co nejnižší.
Soukromí (privacy) je v obecném pojetí charakteristikou života jedince a jeho práva a možnosti kontroly informací o sobě a o své činnosti, spolu s ochranou proti nežádoucímu rušení. Informační soukromí se vztahuje především na zmíněnou možnost kontroly informací osobních dat a jiných relevantních citlivých informací. Tento termín se váže na jiná práva jedince, a tak je přesná definice obtížná. Proto se také termín informační soukromí používá spíše pro neformální motivaci k zajištění ochrany osobních informací, pravidel pro jejich kontrolu a poskytování jiným subjektům atd. Příklady relevantních bezpečnostních funkcí mohou být anonymita, pseudonymita, nespojitelnost a nepozorovatelnost.
Ochrana informačního soukromí nebo jen osobních dat může být důvodem pro zajištění bezpečnosti, stejně jako třeba ochrana firemních dat nebo informací vojenské rozvědky. V žádném případě nelze pojmy bezpečnost a informační soukromí volně zaměňovat, ale ani oddělovat.
Význam bezpečnosti IT v bankovním a finančním sektoru
V příkazu ke zřízení prezidentské komise na ochranu kritických infrastruktur, který vydal americký prezident Clinton v červenci 1996, se konstatuje, že určité národní infrastruktury jsou tak významné, že jejich nedostatečná kapacita nebo zničení by oslabilo hospodářskou bezpečnost celého státu. Mezi kritické infrastruktury je kromě telekomunikací, dopravy, dodávek elektrické energie, plynu a nafty, vody, pohotovostních služeb při mimořádných situacích (např. zdravotních, policejních) a zajištění kontinuity vlády uvedeno rovněž bankovnictví a finančnictví.“

Poznámka

Práce obsahuje schémata. Čistý text práce dosahuje cca 17 stran.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2456
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse