Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Bílá kniha – Evropská dopravní politika pro rok 2010

Bílá kniha – Evropská dopravní politika pro rok 2010


Kategorie: Evropská unie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera, Pardubice 2

Charakteristika: Práce analyzuje obsah Bílé knihy – Evropská dopravní politika pro rok 2010. Nejdříve tento dokument stručně představuje, poté uvádí některé body, které Evropská komise v Bílé knize konstatovala. Důraz je kladen na výčet obecných zásad specifických opatřeních stanovených komisí. Rovněž je zmíněn obsah průběžné hodnotící zprávy k tomuto dokumentu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Bílá kniha
3.
Evropská komise v Bílé knize konstatovala
3.1.
Podíl na dopravě v rámci EU
3.2.
Silniční doprava
4.
Specifická opatření - obecné zásady
5.
Bílá kniha zabývá zejména
6.
Průběžná hodnotící zpráva Bílé knihy
7.
Závěr

Úryvek

"Bílá kniha se v úvodu zabývá zejména změnou disproporce mezi jednotlivými druhy dopravy, a to v oblasti regulované hospodářské soutěže (zlepšení kvality v silniční dopravě, revitalizace železnic či kontrole růstu letecké dopravy) a vzájemného propojení různých druhů dopravy (propojení námořní, vnitrozemské vodní a železniční dopravy, podpora při zavádění intermodálních služeb či vytvoření technických podmínek pro propojení).
Další část tohoto projektu se věnuje eliminaci dopravně přetížených míst. Zde se zaměřuje an uvolnění hlavních tahů, k čemuž by měla pomoci i výstavba transevropské sítě pro vytvoření multimodálních koridorů, síť vysokorychlostní osobní dopravy či zlepšení dopravních podmínek. S výstavbou těchto sítí souvisí i otázka jejich financování a možnosti příspěvků ze Společenství, což je součást této části.
Bílá kniha také rozebírá uživatele jako ústřední bod dopravní politiky. Vyzdvihuje problém nebezpečných silnic z hlediska nehodovosti a počtu usmrcených, popisuje skutečnosti, jež stojí za náklady uživatele a v neposlední řadě ukazuje na dopravu, která by se měla více přibližovat požadavkům cestujících a upravit práva a povinnosti uživatelů. Zkráceně lze tedy hovořit o dopravě s lidskou tváří.
V červnu 2006 vydala Komise průběžnou hodnotící zprávu Bílé knihy o dopravě z roku 2001 s několika zajímavými postřehy:
• Kontext dopravní politiky se změnil v důsledku přistoupení deseti nových států do EU v roce 2004, růstu globální ekonomiky a konkurence, vzrůstu cen ropy, uplatňování Kjótského protokolu a nástupu globálního terorismu.
• Hodnotící zpráva nezmiňuje oddělení („decoupling“) dopravních sítí od ekonomických faktorů a výraz „intermodalita“ (možnost záměny druhu přepravy) byl potlačen ve prospěch „modálního přesunu“ jako vyjádření odklonu od integrace různých forem dopravy a příklonu k vzájemné propojenosti a následně i hegemonii každého dopravního odvětví.
• Energetická hospodárnost je vyzdvižena jako klíčová strategie pro zlepšení dopravy.
• „Inteligentní dopravní systémy,” které napomohou plynulosti přepravy.
• Nezbytnost uvést v život „Zelenou knihu o dopravě ve městech“, aby se stejné problémy s dopravou začaly řešit i ve městech
• Do určování „skutečných nákladů“ na dopravu Komise bude zahrnovat i náklady na rozšíření infrastruktury.
Jak lze předpokládat, hodnocení současných plánů Komise se různí podle toho, jak změny v politice budou odrážet rozvoj jednoho odvětví před druhým a také podle finančních prostředků, které každé odvětví dostane, protože skupiny pracující na rozvoji silnic chtějí rozšiřovat jejich výstavbu, zatímco skupiny v železničním odvětví hodlají dále rozvíjet systém evropských železnic."

Poznámka

Práce kompilačního charakteru. Čerpáno z: http://ec.europa.eu/transport/transport_policy_review/doc/com_2006_0314_transport_policy_review_cs.pdf.; http://www.cdrail.cz/interoper/CESKY/DOCS/bilakniha.pdf; http://www.eu4journalists.eu/index.php/dossiers/czech/C47/33/; http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl〈=cs&ihmlang=cs&lng1=cs,cs&Ing2=cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,sk,sl,sv,&val=428697:cs&page=.
Práce z předmětu Základy Managementu - Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15050
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse